Helsingin kuntapolitiikan viikko 50/2019

Kaupunginhallitus käsittelee Pakilan Allianssia ja avustuksia. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Nallenrinteen, Hernesaaren ja Hakaniemenrannan kaavojen kanssa, lisäksi Puotilan ostarin kaava, Länsi-Helsingin raitiotiet ja Länsilinkin suunnitelmat. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa jaetaan pöydälle jääneitä järjestöavustuksia. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esityslistalla on A2-kielen aloittaminen ensi syksynä kolmannelta luokalta alkaen.

Maanantai 9.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 10.12.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Keskiviikko 11.12.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 12.12.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 13.12.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Pakilan Allianssin hankesuunnitelmaa, joka jäi viimeksi pöydälle. Suunnitelma käsittää ala- ja yläasteen, päiväkodin ja nuorisotyön käyttöön tulevan rakennuskokonaisuuden. Asiasta on tullut jonkin verran palautetta pakilalaisilta sekä väistötilojen sijainnista Aulikinpuistossa että itse rakennuksesta, jonka pelätään olevan avointa tilaa. Vastaanotimme viimeksi vanhempien adressin. Mikäli koulussa niin halutaan, jokaiselle luokalle löytyy kyllä perinteiseen malliin oma luokkatila. Silloin valitettavasti menetetään joustavista monikäyttötiloista saatava hyöty.

Asemakaavaa muutetaan Vallilan Aleksis Kiven kadulla Nordean uudisrakennusta varten ja Oulunkylän Patolassa  kerrostalon rakentamista varten.

Kaupunginhallitus myöntää runsaat 800 000 euroa yleisavustuksina erilaisille järjestöille ja asukasosallisuusavustuksia lähes 800 000 euroa.

Esityslistalla on myös lausunto OKM:lle päiväkodin henkilöstön mitoitusta koskevan asetuksen muuttamisesta. Muutos ei koske Helsinkiä, koska emme missään vaiheessa suurentaneet lapsiryhmiä, mutta tämä on hyvä tilaisuus muistuttaa varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointivaikeuksista.

Kaupunginvaltuustossa kuullaan selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta antoi kaupunginkanslialle listan toimenpiteitä, jotka on nyt toteutettu.

Valtuutetut viettävät todennäköisesti lyhyeksi jäävän kokouksen jälkeen pikkujoulua.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään isoja kaava-asioita, jotka ovat levänneet jo pari viikkoa pöydällä.

Malmin nykyisen lentokentän alueella hyväksytään Nallenrinteen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Kaavaratkaisu koskee aluetta Tattariharjuntien varrella ja mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa. Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintitalot, lähipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten.

Hernesaaren asemakaavaa tarkistetaan. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella ja mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Asukasmäärän lisäys on 7 600. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien autojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän periaatteita.

Esityslistalla on myös Hakaniemenrannan asemakaava, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Myös jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle. Periaatteissa määritellään kadunylitysjärjestelyjen turvallisuusluokitus, valintatyökalu uusille kadunylitysjärjestelyille ja arviointityökalu olemassa oleville kadunylitysjärjestelyille, tarkoituksena parantaa suojateiden turvallisuutta.

Puotilan ostarin asemakaava on myös esityslistalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen rakennetaan asuntoja arviolta 200 asukkaalle. Lisäksi kaava mahdollistaa viereisen 2-kerroksisen pysäköintilaitoksen laajentamisen tehostuvan maankäytön tarpeisiin.

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet on erittäin mielenkiintoinen asia listalla. Suunnitelman mukaan spåra 4 kulkisi Munkasta Eiraan ja spåra 2 kulkisi Kelan ja Töölöntorin välillä Topeliuksenkatua pitkin. Myös linjat 1 ja 10 siirtyisivät uusille reiteille.

Länsilinkin ympäristöön sorvataan myös yleissuunnitelmaa, joka vaikuttaa Länsisataman saavutettavuuteen. Lähtökohtana on Ruoholahdensillan uusiminen ja ylipäänsä alueen liikenneyhteyksien kohentaminen pienin muutoksin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jatkaa viimeksi pöydälle jääneiden järjestöavustusten käsittelyä. Avustusten kohteina ovat 1) lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (942 000 euroa), 2) nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (1 475 000 euroa), 3) ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (202 200 euroa), 4) kansanterveysjärjestöjen tukeminen (150 000 euroa), 5) mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (1 324 000 euroa), 6) vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (533 000 euroa), 7) maahanmuuttajatyön tukeminen (303 000 euroa), 8) monialayhdistysten toiminnan tukeminen (1 143 000 euroa). Monen järjestön toiminta nojautuu vahvasti kaupungin avustuksiin, ja niistä on varmasti vaikeaa valita kohteet, joissa avustus on vaikuttavin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esityslistalla on muun muassa uudet kaksikieliset esiopetusryhmät sekä suomenkielisen perusopetuksen A2-kielen tuntijako.

Laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti-esiopetusta ehdotetaan alkavaksi 1.8.2020 päiväkoti Nalliin, päiväkoti Aapiskukkoon ja päiväkoti Poutapilveen. Kielirikasteista suomi-englanti-esiopetusta ehdotetaan päiväkoti Neulaseen ja päiväkoti Ruutiin. Ensimmäiset laajamittaiset kaksikieliset suomi-englanti-esiopetusryhmät aloittivat 1.8.2018. Jokaisella varhaiskasvatusalueella alkoi 1.8.2019 vähintään yksi uusi kielirikasteinen esiopetusryhmä

Jaostolle esitetään myös, että A2-kieli alkaisi 1.8.2020 kolmannelta luokalta alkaen. Valinnaisen A2-kielen opetuksen tuntimäärän kasvattaminen ja opiskelun aloittaminen kolmannelta luokalta tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitetta helsinkiläisten kielitaidon monipuolistamisesta.

 

Erinomaista joulunalusaikaa!

 

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu