Helsingin kuntapolitiikan viikko 50/2021

Kaupunginhallituksessa jaetaan yleisavustuksia ja asukasosallisuusavustuksia ja myönnetään rahoitusta nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen. Toimialalautakunnat käsittelevät ensi vuoden tulosbudjetteja. Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen laadun seurantamittarien tulokset vuodelta 2021. Kannattaa tutustua niihin, jos varhaiskasvatus kiinnostaa.

 

Maanantai 13.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 14.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 16.12.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikennelaitoksen (HKL) johtokunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muutosta, Kansallismuseon laajennukseen liittyvää asemakaavamuutosta sekä Laakson yhteissairaalan asemakaavan muutosta.

Kaupunginhallitus myöntää yleisavustuksia (853 200 euroa) ja asukasosallisuusavustuksia (1 096 000 euroa) vuodelle 2022.

Rahoitusta myönnetään myös nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2022.  Siisti kesä -hankkeeseen myönnettävästä määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 920 770 euroa 16−20-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin. Rekrytoinneissa tulee kiinnittää huomiota erityistä tukea työllistymiseen tarvitseviin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin, muunkielisiin ja muihin aliedustettuihin ryhmiin. Määrärahalla voidaan palkata noin 285 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Nuorisoneuvosto vuosiksi 2022-2023 on valittu nuorten äänestyksissä, ja kaupunginhallitus asettaa nuorisoneuvoston tehtäväänsä.

Pitkällä esityslistalla on myös HAM taidemuseosäätiön perustaminen. HAMin säätiöiminen valmistellaan kaksivaiheisesti. Nyt päätettävänä olevassa ensimmäisessä vaiheessa perustetaan säätiö pienellä pääomalla. Säätiön puitteissa kaupunki tutkii tarkemmin mm. yksityisten kokoelmien ja kumppaneiden yhteistyömahdollisuudet, säätiöimisen vaikutukset arvonlisäveroihin ja valtionosuuksiin sekä mahdollisen osakeyhtiön perustamista osalle taidemuseon toimintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetti.

Kaupunki panostaa kaupunkistrategian mukaisesti vahvasti kasvatukseen ja koulutukseen. Toimialan talousarvio vuodelle 2022 on 1 338 223 000 euroa. Budjetti kasvaa 65,3 miljoonaa euroa eli 5 % tästä vuodesta. Se on 2,4 miljoonaa euroa pienempi kuin lautakunnan syyskuinen ehdotus, mutta myös menoarvio on 20 miljoonaa euroa arvioitua pienempi. Suurin vähennys menoarviossa perustuu uuteen kaupunkistrategiaan: tilojen kunnostuksen vaikutus vuokriin pienenee. Vapautuva rahoitus ohjataan lasten ja nuorten oppimiseen ja tukemiseen. Varhaiskasvatukseen on tehty tulosbudjetissa 5,5 miljoonan euron tasokorotus

Yksityisen tuen hoidon kuntalisään esitetään korotusta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuustoimenpiteisiin esitetään lisättävän myös määrärahoja Valtuustoaloitteiden mukaisesti muutamissa kouluissa pilotoidaan maksuttomia kuukautisvälineitä ja kokeillaan kiusaamisvilkkua.

Kaupunkistrategian talouden vastuuperiaatteen mukaisesti toimiala hillitsee menojen kasvua tulevina vuosina turvatakseen laadukkaat palvelut myös jatkossa. Tulosbudjetin tuottavuustoimenpiteitä ovat:

– Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan laajentaminen leikkipuistoihin
– Toimialan hallinnon toiminnan ja tilankäytön tehostaminen
– Stadin ammattiopiston osaamiskeskustoiminnan integrointi osaksi opiston perustoimintaa käynnistetään vuonna 2022 huomioiden kuntakokeilun painopisteet
– Ruoka- ja siivouspalveluiden kilpailuttamisen laajentaminen asteittain 2022-2024.

Esityslistalla on lisäksi varhaiskasvatuksen laadun seurantamittarien tuottamat tulokset vuodelta 2021. Kaupungin suomenkielisissä päiväkodeissa olevien lasten matka-aika julkisella liikenteellä oli keskimäärin 10,6 minuuttia ja ruotsinkielisissä päiväkodeissa 15,2 minuuttia lokakuussa 2021. Keskimääräiset matka-ajat ovat lyhentyneet suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 0,2 minuuttia ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 0,1 minuuttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuosina 2017-2021 Helsinkiin on tullut yi 4700 uutta päiväkotipaikkaa, mikä on merkittävästi väestönkasvua enemmän. Lokakuussa käynnistyneen keskitetyn palveluohjauksen tavoitteena on entistä toimivampi sekä yhdenvertainen varhaiskasvatuksen paikkojen myöntäminen. Vuonna 2020 1-6-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste oli 80 prosenttia. Osallistumisaste on noussut yhden prosenttiyksikön verrattuna vuoteen 2019. Tuloksissa on paljon muitakin kiinnostavia tietoja, joihin kannattaa tutustua.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee viimeksi pöydälle jäänyttä selvitystä sillasta Kaisaniemenrannan ja Siltasaaren välillä. Lautakunta hyväksyi Kaisaniemen puiston peruskorjauksen yhteydessä vastaehdotuksen siitä, että selvitettäisiin mahdollisuudet rakentaa kaunis, ympäristöön sopiva kävelysilta Kaisaniemenrannasta Siltasaareen. Kaupunkiympäristötoimialan asiantuntijaryhmän arvion mukaan millään nyt tutkituista jalankulun ja pyöräilyn sillalla Kaisaniemen puiston ja Siltasaaren väliin ei saada niin laaja-alaisesti hyötyjä, että se kattaisi sillan ja oheistoimenpiteiden investoinnin, jonka kustannushaarukka on 7-14 miljoonaa euroa.

Käsiteltävänä on myös Kumpulanmäen asemakaava. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on rakentaa Kumpulanmäestä vetovoimainen, kestävä, toiminnoiltaan monipuolinen ja elävä kampusalue ja liittää alue osaksi lähiympäristön kehittyvää ja täydentyvää kaupunkirakennetta. Alueelle on suunniteltu neljä asuinkorttelia, yksi toimitila- ja asuinkortteli, päiväkoti, pysäköintitalo, puisto- ja katualuetta. Asukasmäärän lisäys on noin 1200. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa korostetaan jalankulkuyhteyttä Kustaa Vaasan tieltä rinteen poikki Yliopiston kampukselle.

Esityslistalla on lisäksi runsaasti katusuunnitelmia.

 

 

 

 

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu