Helsingin kuntapolitiikan viikko 50/2022

Kaupunginhallitus myöntää käyttövaroistaan 6 miljoonaa euroa palkanmaksu-uudistuksesta johtuvien korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi, asukasosallisuuden avustuksia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia. Lautakunnissa käsitellään vuoden 2023 tulosbudjetteja. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee skeittipaikka- ja frisbeegolflinjauksia ja varaa tontteja asuntohankkeita varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korottaa yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää yhteensä 40 eurolla vuoden 2023 aikana ja alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja korottamalla laskennassa käytettäviä tulorajoja.

 

Maanantai 12.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 13.12.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 14.12.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Torstai 15.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginhallituksessa käsitellään talousarvion noudattamisohjetta vuodelle 2023. Asia jäi viimeksi pöydälle. Itseäni harmittaa, että innovaatiorahastosta voidaan vuoden 2023 aikana myöntää enintään 1,5 miljoonaa euroa. ”Vaikuttavimmille elinkeino- ja innovaatiopoliittisille hankkeille varmistetaan rahoitus”. Tähän toivon oikeasti toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus myöntää käyttövaroistaan 6 miljoonaa euroa palkanmaksu-uudistuksesta johtuvien korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi. Määrärahasta n. 1,5 miljoonaa euroa osoitetaan henkilöstökustannuksiin toimintatapamuutoksen tukitoimenpiteisiin, n. 1 miljoona euroa palvelujen ostoihin, n. 2 miljoonaa euroa Taloushallintopalveluliikelaitoksen lisähenkilöstön palkkakustannuksiin ja n. 1 miljoona euroa viivästysmaksujen kattamiseen. Määrärahaan sisältyy myös varalle jäävä osa, jota ei käytetä, ellei se osoittaudu välttämättömäksi.

Kaupunginhallitus myöntää myös asukasosallisuuden avustuksia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia.

Henkilöstölle myönnetään työsuhdematkalippuetu, jonka suuruus on 240 euroa/hlö (vuonna 2022 sen suuruus oli 160 euroa/hlö).

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi HUSsin ja Apotin ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunkiympäristölautakunnassa, kuten kaikissa muissakin lautakunnissa, käsitellään ensi vuoden tulosbudjettia.

Lautakunta varaa tontteja asuntohankkeita varten Kaarelassa, Laajasalossa, Sörnäisissä ja Haagassa. Listatekstistä ilmenee mielenkiintoista tietoa: asuinrakentaminen oli vuonna 2021 Helsingissä vilkasta varsinkin Jätkäsaaren, Kalasataman, Sompasaaren ja Pasilan alueilla. Koko kaupunkiin valmistui lähes 7 000 uudisasuntoa. Uustuotantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista 92 prosenttia valmistui kerrostaloihin. Valmistuneiden asuntojen keskikoko laski edellisvuoden 58 neliömetristä 54,34 neliömetriin. Vaikka huoneistotyypeistä lukumäärällisesti eniten rakennettiin yhä kaksioita (2 120 asuntoa), nousi yksiöiden osuus lähes 31 prosenttiin koko asuntotuotannosta. Vastaavasti suurempien perheasuntojen osuus kokonaistuotannosta pieneni hieman edellisvuodesta. Tänä vuonna asuntorakentamisessa on nähty pieni notkahdus verrattuna edellisiin vuosiin. Syyskuun loppuun mennessä on valmistunut  4 129 asuntoa.

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos on valmistunut. Kaavaluonnos mahdollistaa saaren pääyhteystarpeen järjestämisen Reposalmessa perustuen lautta- tai siltayhteyteen. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaavalla mahdollistetaan Vartiosaaren kestävä virkistyskäyttö, luonnonsuojelu, huviloiden ja huvilaympäristöjen suojelu, loma-asuminen, yhteisölliset toiminnot, virkistyspalvelut ja matkailukäyttö sekä venereitit.

Hermanninrannassa tarkistetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen ja palveluiden rakentamisen noin 5 500 uudelle asukkaalle. Kultakruununkaareen (Kruunuvuorenranta) on tulossa 380 uutta asukasta. Oulunkyläntien ympäristöön rakennetaan kuusi uutta kerrostaloa (noin 220 asukkaalle) ja koulu.

Helsingin skeittipaikka- ja frisbeegolflinjaukset jäivät viimeksi pöydälle. Asianharrastajien kannattaa tutustua ko. ohjelmiin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korottaa yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää 17 eurolla 1.3. alkaen ja 23 eurolla 1.8. alkaen yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.3. lukien hallituksen esityksen mukaisesti sillä edellytyksellä, että laki tulee voimaan. Korkein maksu 295 euroa/kk säilyy ennallaan. Asiakasmaksujen alentaminen toteutetaan korottamalla laskennassa käytettäviä tulorajoja 33 prosentilla. Kannattaa tutkia esitystä, niin näet, alentaako muutos juuri teidän taloutenne vaka-maksuja.

 

Erinomaista joulun aikaa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu