Helsingin kuntapolitiikan viikko 50/2023

Kaupunginhallituksen käsittelyssä ovat edelleen tilahankkeiden käsittelyohjeet ja omistajapoliittiset linjaukset. Kaupunginvaltuusto hyväksyy alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman, Töölöntorin asemakaavan muutoksen ja Tennispalatsin osakekannan myynnin. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Espan kokeilun välituloksia. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa hyväksytään toimialan tulosbudjetti, päivitetään tarveperusteista rahoitusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä korotetaan yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää. Esityslistalla on myös kiinteistöhankkeita.

 

Maanantai 11.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 12.12.

Kaupunkiympäristölautakunta

Tarkastuslautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Keskiviikko 13.12.

Kaupunginvaltuusto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Torstai 14.12.

Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset. Asia taitaa olla jo neljättä kertaa käsittelyssä, joten linjaukset näyttävät olevan vaikeaa purtavaa kaupunginhallitukselle. Linjausten tarkoituksena on ollut laatia kriteerit siitä, millä perusteella tilatarpeet toteutetaan omaan omistukseen, millä perusteilla ensisijaisena vaihtoehtona on vuokraus ja miten näissä molemmissa tapauksissa ylläpito, kulunvalvonta, lukitus ja turvallisuus järjestetään. Tilojen vajaakäyttöä vähennetään muun muassa tehostamalla niiden tilojen luopumisprosessia, joita ei ole toimitilastrategiassa linjattu kaupungin omistettaviksi. Vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä on kaupungin vuokravastuina raportoitu yhteensä noin 547 milj. euroa.

Esityslistalla ovat myös tilahankkeiden käsittelyohjeet, jotka liittyvät edellisiin ja ovat myös jo noin neljättä kertaa käsittelyssä. Keskeisin sisällöllinen muutos on se, että aiemmin tilahankkeiden käsittelyohjeisiin sisältyneet sisäisen vuokranmäärityksen periaatteet on eriytetty nyt päätettävänä olevista käsittelyohjeista omaksi kokonaisuudekseen toimitilastrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Päivitetyillä tilahankkeiden käsittelyohjeilla pyritään mahdollistamaan aiempaa paremmin eri toteutusmuotojen hyödyntäminen monipuolisesti kaupungin toiminnan kannalta välttämättömien tilojen hankinnassa.

Alueita varataan uudelleen Garden Helsinki -hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten. Garden on ollut esillä kaupungin koneistossa noin 10 vuotta. Mahdetaanko uusi HIFK:n halli nähdä jo 2030-luvulla?

Kaupunginhallitus myöntää asukasosallisuuden avustuksia ja yleisavustuksia.

Keskustelua herättää varmasti myös YM:lle annettava lausunto, joka koskee asetusluonnosta valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalinnan tulorajoista. Lausuntoehdotuksen mukaan asetusmuutos ei olisi tarkoituksenmukainen. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee HEKAn ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään Helsingin kaupungin alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa ajalle 2023–2025. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisen alueellisen toteutumisen tavoitteet ja periaatteet Helsingissä ja huomioidaan lähipalveluperiaate ja kielelliset oikeudet. Suunnitelma sisältää kuvauksen koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä ja yhteistyön rakenteista opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Töölöntorin asemakaavaa muutetaan. Toria kehitetään käveltävänä ja viihtyisänä kaupunkitilana, Taka-Töölön kaupallisena keskittymänä ja joukkoliikenteen solmukohtana. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden liikerakennuksen sijoittumisen torin itälaitaan, liikenteellisiä muutoksia torin ympärillä ja puurivien uusimisen. Lisäksi kaavaratkaisussa on osoitettu rakennusalat sisäänkäyntirakennuksille ja maanalaisille tiloille, jotka palvelevat yleiskaavassa osoitettuja maanalaisia joukkoliikenneyhteyksiä (Pisararata ja maanalainen raideliikenteen runkoyhteys välillä Kamppi-Pasila), joiden mahdolliseen toteuttamiseen on varauduttu.

Tennispalatsin osakekanta myydään Niam Oy:lle 30 miljoonalla eurolla.

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitellään Esplanadin kokeilun välitulokset. Asia jäi viimeksi pöydälle. Liikennejärjestelyihin tehtiin kesällä väliaikaisia muutoksia Pohjois- ja Eteläesplanadilla, Erottajankadulla, Kasarmikadulla, Lönnrotinkadulla, Mannerheimintiellä ja Uudenmaankadulla sekä Designmuseon aukion kohdalla Korkeavuorenkadulla. Selvityksen perusteella jalankulkijamäärät kasvoivat Pohjoisespalla noin 30-60 %. Autoliikenteen sujuvuus on heikentynyt Esplanadeilla, mutta vaikutuksia kuvataan maltillisiksi ja paikallisiksi. Matka-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 10 %. Elinvoimavaikutukset eivät olleet järin positiivisia – toki kahvilat, joiden terassit ovat suurentuneet aikaisemmasta, ovat tyytyväisiä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on toimialan tulosbudjetti 2024. Koulutukseen köytetään vuonna 2024 noin 1,5 miljardia euroa. Käyttötalouden määrärahat kasvavat vuoteen 2022 verrattuna noin 91,3 miljoonalla eurolla eli 6,4 %.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveperusteista rahoitusta päivitetään.  Varhaiskasvatuksen muuttujat ovat jatkossa varhaiskasvatusyksikön vieraskielisten korkea osuus ja varhaiskasvatusyksikön 0-maksuluokkaan kuuluvien korkea prosenttiosuus. Perusopetuksen muuttujat ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oppilaan kanssa samassa taloudessa asuvista vanhemman roolissa olevista aikuisista, työttömien osuus oppilaan kanssa samassa taloudessa asuvista vanhemman roolissa olevista aikuisista, pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvissa kotitalouksissa asuvien oppilaiden osuus koulussa sekä vieraskielisiksi rekisteröityjen oppilaiden osuus koulussa.

Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää korotetaan 1.3.2024 alkaen päiväkotihoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 60 euroa, päiväkotihoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta 75 euroa, perhepäivähoidossa olevasta yli 3-vuotiaasta lapsesta 10 euroa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 75 euroa. Päiväkotihoidossa olevista lapsista yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä on tällä hetkellä alle 3-vuotiaista 670 euroa ja yli 3-vuotiaista 410 euroa. Korotuksen jälkeen määrät ovat 730 euroa / alle 3-vuotiaat ja 485 euroa / yli 3-vuotiaat. Perhepäivähoidossa olevista yli 3-vuotiaista lapsista yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä on tällä hetkellä 200 euroa. Korotuksen jälkeen määrä on 210 euroa.

Tilahankkeita on myös käsittelyssä:

  • Koskelan ala-asteen ja päiväkoti Herttuan perusparannus ja laajennus
  • Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien toimipisteen korvaava uudisrakennus
  • Jätkäsaaren peruskoulu- ja päiväkotikokonaisuuden lisätila
  • päiväkoti Tuulin korvaava uudisrakennus Pikku-Huopalahdessa

Hyvää joulun aikaa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu