Helsingin kuntapolitiikan viikko 51/2019

Kaupunginhallitus tekee kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arvioinnin ja asettaa nuorisoneuvoston. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää historiansa ensimmäisen avoimen kokouksen ja käsittelee esim. tulosbudjettia ja Luonnontiedelukion tilahanketta. Tulosbudjetit ovat esillä muidenkin lautakuntien kokouksissa. Svenska sektionen antecknar för kännedom lärresultaten för Helsingfors svenskspråkiga skolor. Garden Helsinki -hanke on kaupunkiympäristölautakunnassa.

Maanantai 16.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 17.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Torstai 19.12.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus tekee kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arvioinnin.  Kaupunkistrategiassa ’Maailman toimivin kaupunki’ on kyse kaupungin ydinprosessien ja hallinnon uudistamisesta sekä palveluiltaan ja toiminnoiltaan entistä modernimman ja kansainvälisemmän kaupungin rakentamisesta. Tässä on varmasti jonkin verran edistytty, mutta vielä riittää säädettävää. Esityslistalla on mielenkiintoinen selvitys siitä, mitä tähän mennessä on tehty.

Kaupunginhallitus asettaa nuorisoneuvoston seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Nuoret valitsivat vaaleissa 30 edustajaa, joista peräti 25 on uusia jäseniä. Ehdolla oli 72 nuorta. Äänestysprosentti oli 35,4 prosenttia, mutta joillain kouluilla jopa kaikki oppilaat äänestivät.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tasa-arvohankkeen Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa -tutkimusraportin ja Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla -tutkimuskatsauksen sekä arvioinnin ja pilotoinnin tulokset ja suositukset huomioitaviksi toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvioesitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa sukupuolitietoista budjetointia edistettäessä.

Kokouksessa hyväksytään ELY-keskukselle esitettävät hakemukset Kajuuttaluotojen, Pormestarinluotojen, Morsianluodon ja Madeluodon luonnonsuojelualueiden perustamiseksi. Upeat luotomme kuuluvat Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin.

Kaupunginhallitus myöntää runsaat 800 000 euroa yleisavustuksina erilaisille järjestöille ja asukasosallisuusavustuksia lähes 800 000 euroa. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous on ensi kertaa ikinä julkinen, ja se järjestetään kaupungintalon ala-aulassa klo 16 alkaen. Tervetuloa kokoukseen, jota voi seurata myös verkossa osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Kokouksen merkittävin asia on ensi vuoden tulosbudjetti. Toimialan käytettävissä on noin 1,2 miljardia euroa ensi vuodelle. Kaupungin päiväkotien lapsimäärän ennakoidaan olevan noin 400 lasta vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Perusopetuksen asiakasmäärän ennustetaan kasvavan noin 800 oppilaalla ja lukioiden 300 opiskelijalla. Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa toimialan määräraharaamia nostettiin 8 miljoonalla eurolla verrattuna alkuperäisesitykseen. Lisäys on kohdennettu seuraavasti:

– 4,0 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen takautuvasti maksettavien palkkasaatavien johdosta tehtävien pysyvien palkantarkistusten ja opettajien suunnitteluajan pidennyksen kustannusten kattamiseen. Tämä kohdennus ei sisältynyt kaupunginhallituksen kirjauksiin, mutta on välttämätön.
–  0,3 miljoonaa euroa A2-kielen alkamisen varhaistamiseen niin, että A2 kieli alkaa jatkossa jo 3. luokalla syksystä 2020 alkaen.
– 1,0 miljoonaa euroa PD-rahan korottamiseen perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa nykyisestä summasta 25%:lla.
– 0,2 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen rekrytointiin.
– 0,8 miljoonaa euroa oppimisen tuen vahvistaminen lisäämällä erityisopettajien määrää perusopetuksessa.
– 0,5 miljoonaa euroa oppilashuollon resurssien kasvattaminen perusopetuksessa.
– 0,2 miljoonaa euroa strategiaohjelman Mukana-hankkeen rahoitukseen.
– 1,0 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja -avustajien määrän lisäämiseen, koska varhaiskasvatuksessa erityisen tuen tarpeet ovat lisääntyneet.

Itseäni harmittaa budjetissa se, että budjettineuvotteluissa sovittu varhaiskasvatuksen sisaralennuksen laajentaminen myös yksityisiin päiväkoteihin on jäänyt pois. On outoa, että kaupungin päiväkodeissa olevat lapset saavat sisaralennuksen, mutta yksityisissä päiväkodeissa olevat eivät saa. Katsotaan, onko tälle vielä tehtävissä jotain.

Kokouksessa hyväksytään myös Helsingin luonnontiedelukion tarveselvitys. Osoitteessa Mäkelänrinne 84 olevat nykyiset vuokratilat ovat riittämättömät 900 opiskelijan käyttöön. Lisäksi ne eivät kaikilta osin täytä lukion opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Uudishankkeessa Helsingin yliopistopalvelut toteuttaa lukiolle 900 oppilaalle korvaavat vuokratilat yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3. Kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

Käsiteltävänä on lisäksi aloitteita koulujen hävikkiruoan tarjoamisesta nuorisotiloissa, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä kaupungin palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta kasvaville asuinalueille.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning antecknar för kännedom den svenska integrationsstigen. Fostrans- och utbildningssektorns Utvecklingsplan för fostran och utbildning för invandrare 2018-2021 har som fyra huvudmål att alla Helsingforsbor har jämlika och tillgängliga möjligheter till fostran, utbildning och yrkesliv. För att kunna uppnå det målet har planen tre huvudteman och 28 åtgärdsförslag. En av åtgärderna gäller specifikt den svenska servicen – att utarbeta en modell och anvisningar för fostrans- och utbildningsmöjligheter samt integration på svenska.

Chefen för sakkunnig- och kontorstjänster presenterar lärresultaten för Helsingfors svenskspråkiga skolors del utgående från de utvärderingar som gjorts av nationella centret för utbildningsutvärdering enligt inledande mätning i åk 1 (hösten 2018), A-engelska i årskurs 7 (hösten 2018) och modersmål och litteratur i årskurs 9 (våren 2019).

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Helsinki Garden –hanketta, joka on levännyt jo pari viikkoa pöydällä. Kaavaratkaisu mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen. Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus yhdistetään hankkeeseen ja muutetaan pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennetaan lisäksi harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Toivottavasti saadaan tämä nyt eteenpäin.

Esityslistalla on lisäksi toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelevät myös ensi vuoden tulosbudjettejaan.

Seuraavat kokoukset pidetään vasta loppiaisen jälkeen. Rauhallista joulun aikaa!

 

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu