Helsingin kuntapolitiikan viikko 51/2020

Kaupunginhallitus käsittelee avustuksia, nuorten kesätyömäärärahoja, anonyymin rekrytoinnin piloinnin kokemuksia, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmaa sekä kaupungin hankintastrategiaa. Kaikissa lautakunnissa käsitellään toimialojen tulosbudjetteja. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa jatketaan lisäksi viime kokouksessa pöydälle jääneitä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen ja päiväkoti Pyynikin lakkauttamisesitysten ja Lemmilän laskenkodissa asuvien lasten opetuksen järjestämisen käsittelyä.

 

Maanantai 14.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 15.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 17.12.

Svenska sektionen vid nämnden för forstran och utbildning

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

Kaupunginhallituksessa on esillä vuosittaisia avustusasioita. Yleisavustuksia myönnetään 861 200 euroa ja asukasosallisuuden avustuksia 1 096 000 euroa.

Esityslistalla on myös rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen ja Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeeseen kesäkaudelle 2021. Ensin mainitusta määrärahasta käytetään 820 770 euroa 16–20-vuotiaiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Rekrytoinneissa tulee kiinnittää huomiota erityistä tukea työllistymiseen tarvitseviin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin, muunkielisiin ja muihin aliedustettuihin ryhmiin. Sillä voidaan palkata noin 280 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Jälkimmäinen 100 000 euron määräraha on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoiden palkkaamiseksi Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeeseen. Sillä voidaan palkata yhteensä 22 korkeakouluopiskelijaa 1−3 kuukauden työsuhteisiin.

Anonyymin rekrytoinnin piloinnin kokemuksista on valmistunut selvitys. Lokakuun lopuilla anonyymejä rekrytointeja oli toteutunut yhteensä 41, joista reilusti yli puolet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Tahtotila anonyymin rekrytoinnin jatkamiselle on laajasti jaettu. Anonyymi rekrytointi auttoi rekrytoivia esihenkilöitä keskittymään hakijan osaamiseen ja kompetenssiin. Haastateltujen esihenkilöiden mukaan prosessi auttoi pohtimaan myös omaa arvomaailmaa ja tarkastelemaan omia asenteitaan ja toimintatapojaan. Hakijan näkökulmasta jokainen heistä koki hyvänä sen, että anonyymi rekrytointimenetelmä asettaa hakijan ns. samalle viivalle ja antaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä työhaastatteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman. Linjastosuunnittelu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Raitiotiehankkeen alustava kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa . Kustannus sisältää raitiotien sekä sen edellyttämät katuinfrastruktuurin muutokset, taitorakenteet, pohjanvahvistukset, ja johtosiirrot uusilla rataosuuksilla

Kaupunginhallitus päättää kaupungin hankintastrategiasta. Asia on jäänyt jo kahdesti pöydälle. Hankinnat eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä investoinnit muodostavat yli puolet Helsingin kaupungin menoista. Helsingin vuosittaisten hankintojen euromääräinen volyymi on noin neljä miljardia euroa. Suomen julkisten hankintojen vuosittainen euromääräinen volyymi on noin 35 miljardia euroa, josta kuntien osuus on noin 30 miljardia euroa. Helsinki on Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä toimija. Helsingissä hankintojen kilpailutus on keskitetty toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Hankintastrategian kolme pääteemaa ovat toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot. On tärkeää mahdollistaa terve kilpailu ja myös pk-yritysten osallistuminen kilpailuun, jotta varmistetaan monopolien ja oligopolien muodostuminen markkinoille.

Kaupunginhallitus vahvistaa myös ennakkoäänestyspaikat ja äänestyspaikat. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää toimialan tulosbudjetista vuodelle 2021 ja samassa yhteydessä valtuuston viime kokouksessa äänestetystä kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta alle 1-vuotiaisiin lapsiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2021 talousarvion mukaisesti kotihoidontuen Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin ja muutos astuu voimaan 1.6.2021.

Toimiala järjestää varhaiskasvatusta ja koulutusta vuonna 2021 lähes 1,3 miljardilla eurolla. Määrärahat kasvavat edelliseen vuoteen nähden noin 30 miljoonalla euroa, mutta oppilasmäärien nopean kasvun vuoksi tulosbudjetti sisältää noin 22 miljoonan euron tuottavuustavoitteen. Tulosbudjetin varojen lisäksi toimialan käytettävissä on myös valtion myöntämät Covid-tuet ja tasa-arvoraha, joka onneksi tasapainottaa tarvittavia tuottavuustoimenpiteitä.

Varhaiskasvatuksen työoloja kehitetään 0,3 miljoonalla eurolla ja asiakasohjaukseen lisätään kolme henkilötyövuotta, jolloin päiväkotien johtajien työaikaa vapautuu varsinaiseen johtamistehtävään.

Lautakunta antaa lausunnon osoitteeseen Iso Roba 23 toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta. Perusparannettuun rakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön noin 240 lapselle. Hankkeessa korvataan Daghemmet Albertin nykyiset väliaikaiset tilat, sillä Marian sairaalan alueella sijaitsevan Daghemmet Albertin tiloista joudutaan luopumaan alueen kehittämisen toteutuessa. Daghemmet Albertin 37 lasta siirtyy alkuvuodesta 2021 väliaikaisesti osoitteeseen Livornonkatu 6 Iso-Roobertinkadulla olevien tilojen valmistumiseen saakka.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen ja päiväkoti Pyynikin toiminnan lakkauttamiset jäivät viimeksi pöydälle, samoin Lemmilan lastenkodissa asuvien lasten opetuksen järjestäminen, ja asioihin palataan tässä kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentämistä ja laajentamista. Rakennuskieltokartta löytyy täältä. Rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön rakennuskieltokartassa nro 12561 esitetyillä tonteilla kahdella vuodella. Katutasoon rakennusten kivijalkoihin varataan tilaa ulosavautuville tiloille ja rakenteellisille ravintolavarauksille. Myös pihan puolen maantasokerroksiin varataan työ- ja muita toimitiloja.

Toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjettij ovat myös käsiteltävinä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätetään myös käyttösuunnitelmasta ja tulosbudjeteista vuodelle 2021. Sosiaali- ja terveystoimen keskeisinä painopisteinä ovat ensi vuonna palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, yhteensopivien ja integroitujen palvelujen sekä ehyiden palveluketjujen tuottaminen, oikea-aikaisten, ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen lisääminen sekä digitaalisten palvelujen käytön laajentaminen.

Esityslistalla on myös Terho-säätiön tuottaman saattohoidon hankinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueelle ja pääkaupunkiseudun kunnille. Asia on ollut laajasti esillä. Helsinki on osallistunut HUSin johdolla käytyihin neuvotteluihin uudesta sopimuksesta vaativan tason B saattohoitopalveluja ja vaativan erityistason C saattohoitopalvelujen hankinnasta Terho-säätiön kanssa. Hienoa, että asiassa on päästy sopimukseen.

Myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään toimialan toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia.

Tämä on viimeinen kuntaviikkokooste vuodelta 2020 – palataan asiaan, kun kokoukset käynnistyvät tammikuussa.

Oikein hyvää uutta vuotta!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää www.piapakarinen.net

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu