Helsingin kuntapolitiikan viikko 6/2024

Kaupunginhallitus päivittää kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevat määräykset. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee edelleen Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvan uuden tunneliyhteyden toteutusedellytyksiä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkoti Kontulan korvaavasta uudisrakennuksesta.

 

Maanantai 5.2.

Kaupunginhallitus

Tiistai 6.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Torstai 8.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on jo kahteen kertaan pöydälle jäänyt Helsingin kaupungin työntekijöiden asumista tukevien ratkaisujen uudistus. Nykyiset palvelussuhdeasuntojen vuokrasopimukset on määrä muuttaa ensi vuoden alusta tavallisiksi vuokrasopimuksiksi, jotka eivät ole enää sidoksissa palvelussuhteen kestoon. Näin vuokralaisten asumisoikeus jatkuu aiemmasta poiketen myös työsuhteen päättymisen tai eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Hallintosääntöä ollaan muuttamassa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten osalta. Nykyiset periaatteet ovat ajalta, jolloin kuntien ja markkinoiden toiminta yleisesti sekä sitä koskeva sääntely olivat toisenlaisia kuin nykyisin. Oman toiminnan kilpailuttamisella tarkoitetaan kaupungin palveluksessaan olevalla henkilöstöllä kaupungin itse tuottamien palvelujen eli palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle, siten että kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy uuden toimijan palvelukseen.

Nykyisten oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle. Jatkossa kaupunginhallitus päättäisi asiasta koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskien ja että lautakunnat ja johtokunnat päättävät asiasta tehtäväalueillaan silloin, kun kyse on valtuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta edelleen silloin, kun kyse on valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Asemakaava-asioissa ovat päätösvaiheessa Niemenmäen länsipuolen ja Sörnäistenrannan asemakaavat.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee edelleen esitystään kaupunginhallitukselle Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvan uuden tunneliyhteyden toteutusedellytysten, keskustan huoltotunnelin käytön tehostamisen ja Hiilineutraali ydinkeskusta -hankkeen tutkimista varten.

Päätösesityksen sisältönä on se, että SRV, Keva ja Ilmarinen oikeutettaisiin tutkimaan Hakaniementorilta Aleksanterinkadulle suuntautuvaa ja olemassa olevaan keskustan huoltotunneliin liittyvän uuden tunneliyhteyden toteutusedellytyksiä, tähän mahdollisesti liittyviä maanalaisia huolto-, logistiikka- ja pysäköintiratkaisuja sekä sen maalämmön- ja lämmöntalteenoton hyödyntämistä (Hiilineutraali ydinkeskusta -hanke). Hanke on erittäin kiinnostava. Kehittämishankkeessa tutkitaan keskustan huoltotunneliin liittyvän uuden tunneliyhteyden toteuttamista Hakaniemestä ydinkeskustaan sekä mahdollisuuksia tehostaa keskustan maanalaisten pysäköintilaitosten käyttöä. Uusi tunneliyhteys palvelisi erityisesti ydinkeskustaan idästä suuntautuvaa huolto- ja asiointiliikennettä. Se olisi tärkeä, jotta logistiikka ydinkeskustassa toimisi ylipäänsä lainkaan sen jälkeen, kun Kaivokatu suljetaan muulta kuin joukkoliikenteeltä.

Itämerenaukiolle/Lepakonaukiolle on listalla olevan asemakaavan muutoksen myötä tulossa kolme 13-29 -kerroksista toimitilarakennusta aivan metro-aseman tuntumaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään päiväkoti Kontulan korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitystä. Uusi päiväkoti on tulossa Mellunkylään osoitteeseen Naapurintie 4.

Päiväkoti Kannelmäkeen (Kanneltie 1) on tulossa perusparannus.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu