Helsingin kuntapolitiikan viikko 7/2020

Kaupunginhallitus käsittelee Hermannin rantatien asemakaavaa ja sote-erillisselvityksen loppuraporttia. Kaupunginvaltuusto tekee päätöksiä Garden-hankkeesta ja käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla ovat kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteiden arvioinnin tulokset. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään edelleen jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteita sekä Meri-Rastilan itäosan ja Jokeri-korttelin asemakaavoja.

Maanantai 10.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 11.2.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 12.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 13.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupaosasto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta (iltakoulukokous)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Hermannin rantatien asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaisen raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välille. Kaava mahdollistaa Sörnäistentunnelin rakentamisen siten, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle. Asemakaavan muutoksessa on mukana katuun rajautuvia autopaikkojen korttelialueiden tontteja sekä huoltoaseman tontti Vanhan talvitien kulmassa. Raitiotien lisäksi kaava mahdollistaa 2+2 kaistan rakentamisen moottoriajoneuvoliikenteelle ennen Sörnäistentunnelin toteuttamista.

Kaupunginhallitus pureutuu myös kaksikielisyystoimikunnan selvitykseen 2017-2019. Toimikunta katsoo, että kaupungin toimialat ja keskushallinto ottavat palvelutuotannossaan ja toiminnassaan kattavasti huomioon kielilain ja kaupungin omien päätösten mukaisesti kaksikielisyyden vaatimukset.

Kaupunginhallitus antaa myös STM:lle lausunnon Uudenmaan, pääkaupunkiseudun ja Helsingin sote-erillisselvityksen loppuraportista. Ehdotetun lausunnon mukaan loppuraportissa esitetty malli ottaa pääosin riittävässä määrin huomioon alueen erityispiirteet sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kaupunginhallitus päättää myös myöntää 1 000 000 euroa Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun voittajapalkinnon maksamiseen ja enintään 470 000 euroa kilpailun järjestämiseen. Kaupunki on lanseerannut kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen, energia-alan innovaatioiden löytämiseksi ja kivihiilen korvaamiseksi Helsingin kaukolämmön tuotannossa kestävällä tavalla.

Kaupunginvaltuusto käsittelee Helsinki Garden -hankkeeseen liittyvän asemakaavan muutosta. Kaavaratkaisu koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Se mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen (ns. Garden Helsinki -hanke). Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa se pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä Gardenin liikuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennettaisiin lisäksi harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Nykyinen Helsingin jäähalli (HIFK:n halli) säilytetään.

Esityslistalla on myös kasa valtuutettujen aloitteita. Mm. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt ryhmäaloitteen Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta. Ryhmäaloitteessa ehdotetaan Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista kilpailuttamalla aluksi 1-3 terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja laadun sekä uusien toimintamallien ja tehokkuusseurannan kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa, että siellä valmistellaan maaliskuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonaisuus, jolla varmistetaan sujuva hoitoon pääsy terveysasemilla. Toimialan sitovana tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa hoitoonpääsyajan mittari T3 on alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmistellaan esitys 1-2 terveysaseman palvelujen ulkoistamisen kokeilusta ja selvitetään 1-2 terveysaseman muuttamista taseyksiköksi. Tästä käydään varmasti kokouksessa keskustelua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteiden arvioinnin tulokset. Arviointi toteutettiin peruskoulujen rehtoreille suunnatulla kyselyllä sekä haastattelemalla perusopetuksen johtoa. Keskeinen muutos aiempiin rahoitusperiaatteisiin oli se, että uusissa rahoitusperiaatteissa on luovuttu tuntikehyskaavoista ja koulukohtaisten tuntihintojen käytöstä. Uudistuksen tavoitteena oli, että uuden laskentamallin mukainen käytäntö on yksinkertaisempi, ymmärrettävämpi ja läpinäkyvämpi ja että se kannustaa kehittämään toimintoja. Lisäksi tavoitteena oli, että uusi laskentatapa kohtelee kouluja tasapuolisemmin ja korostaa koulujen toimivaltaa päättää määrärahojensa käytöstä.

Uudistukselle asetettujen periaatteiden toteutuminen näyttää arvioinnin perusteella toteutuvan kohtuullisen hyvin. Rehtoreiden näkemysten mukaan uudistetut rahoitusperiaatteet lisäävät erityisesti rahoituksen läpinäkyvyyttä ja korostavat koulujen toimivaltaa päättää määrärahojensa käytöstä.  Uusia rahoitusperiaatteita pidetään myös pääsääntöisesti yksinkertaisina ja ymmärrettävinä. Heikoimmin uudistukselle asetetuista periaatteista suhtaudutaan sen tavoitteeseen kohdella eri kouluja tasapuolisemmin. Keskeiset epäselvyydet tältä osin näyttävät liittyvän isojen ja pienten koulujen välisiin eroavaisuuksiin.

Lautakunnan kokouksen esityslistalla on tyypilliseen tapaan myös runsaasti rakennushankkeita: Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilan päivitetty hankesuunnitelma, Kuninkaantammen koulun ja päiväkodin väliaikaisten tilojen hankesuunnitelma, osoitteeseen Ampujantie 3 (Ala-Malmi) toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (päiväkoti ja leikkipuistotila) sekä osoitteeseen Konepajankuja 5 (Vallila) toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelma.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään jo pariin kertaan pöydälle jääneitä jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteita vuosille 2021–2028. Kilpailutuksen valintaperusteena on hinta. Jäätelökioskipaikkoja on tarjolla 27 kpl ja grillikioskipaikkoja 9 kpl. Viime kilpailutus aiheutti paljon julkista polemiikkia, katsotaan miten käy tällä kertaa.

Meri-Rastilan itäosassa muutetaan asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee Meri-Rastilan osa-alueen 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden osa-alueen länsiosan viheralueita Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita. Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jonka tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä. Asukasmäärän lisäys on noin 2 000.

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavaa muutetaan. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee Itäkeskuksen metro- ja bussiaseman aluetta, jota on kehitys- ja kaavahankkeen yhteydessä päätetty kutsua Itäkeskuksen Jokerikortteliksi alueelle 2020-luvulla rakennettavan pikaraitiotie Raide-Jokerin päätepysäkin mukaan. Alueelle on suunnitteilla monitoimintainen rakennus, jonka ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee joukkoliikenteen uusi lippuhalli ja siihen liittyviä muita tiloja kuten liiketiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsee liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Toisen kerroksen yläpuolelle sijoittuu asuntoja ja hotellin tiloja sekä laaja kattopiha asukkaiden käyttöön. Rakennuksen muodostamaan katutason katettuun ulkotilaan sijoittuu bussien ja Raide-Jokerin laitureita. Arvio uusien asukkaiden määrästä on 500.

Lisäksi mielenkiintoisia alueiden varaamisia (asuin- ja toimitilahanke kiertotalousteemalla, kelluva hotellihanke, liikunta- ja toimitilahanke jne.).

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu