Helsingin kuntapolitiikan viikko 7/2021

Kaupunginhallitus käsittelee älyliikenteen kehittämisohjelmaa. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on valtuutettujen aloitteita.  Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee edelleen maanalaista yleiskaavaa sekä jäätelö- ja grillikioskien vuokrausperiaatteita.

 

Maanantai 15.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 16.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 17.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 18.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Keskusvaalilautakunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelmaa 2030. Älyliikenteen visio vuodelle 2030 esittelee tavoitetilan ja asiat, joihin Helsingin liikkumista ja liikennejärjestelmää kehitetään. Painopistealueita on analysoitu seuraavista neljästä näkökulmasta: 1) liikennepolitiikka ja regulaatio, 2) hankkeet ja investoinnit, 3) toimijoiden roolit ja toimintamallit sekä 4) seuranta ja tutkimus. Liikenteen informaatioon liittyviksi toimenpidekokonaisuuksiksi valittiin 1) liikennetiedon keruun kehittäminen ja 2) tilannekuvan sekä seuranta- ja tilastokuvan kehittäminen. Liikenteen hallinnan osalta toimenpidekokonaisuuksiksi valittiin 3) vuorovaikutteinen ja yhteistoiminnallinen liikenteen hallinta, 4) liikennevalo-ohjauksen kehittäminen sekä 5) taloudelliset ohjauskeinot. Liikenteen automaatioon liittyviksi toimenpidekokonaisuuksiksi valittiin 6) automaatiota hyödyntävä julkisen liikenteen järjestelmä sekä 7) fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen automaattiliikenteelle.

Uudenmaan ELY-keskukselle tehdään häkemuksia luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Ulko-Hatulle, Tiirakarille ja Pitkäouriin.

Esityslistalla on myös valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviomäärärahojen ylittämisiä ja toteutumattomia sitovia toiminnan tavoitteita. Toteutumattomista tavoitteista voidaan todeta esimerkiksi, että ammatillisen koulutuksen mittari, jonka mukaan negatiivisen keskeyttämisen piti vähentyä yhden prosenttiyksikön vuoteen 2019 verrattuna, jäi toteutumatta. Tavoitteena oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus on korkeintaan 7,4 % (666 opiskelijaa). Toteuma oli 12,7 % (1 142 opiskelijaa). Koronalla on ollut vaikutusta opiskelijoiden eroamiseen oppilaitoksen tarjoamista tukitoimista huolimatta. Nopea siirtyminen etäopetukseen haastoi ammatillisten sisältöjen toteuttamisen ja opettajien digipedagogiset valmiudet annetusta tuesta huolimatta. Etäopetuksen työvälineet saatiin opiskelijoiden käyttöön viipeellä.  Työllisyystilanteen nopea heikentyminen ja työssäoppimispaikkojen peruuntuminen on vaikuttanut opiskelumotivaatioon.

Esityslistalla on myös pino valtuutettujen aloitteita.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Helsingin maanalaista yleiskaavaa. Asia on ollut jo pariinkin kertaan pöydällä. Maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen ja yleispiirteinen pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ohjaa maanalaista suunnittelua sekä maanalaisen ja maanpäällisen asemakaavan laadintaa. Maanalainen yleiskaava tukee ja mahdollistaa osaltaan kaupunkirakenteen tiivistämisen ja viihtyisän ympäristön maan päällä. Maanalaisen yleiskaavaluonnoksen teemoina ovat tekninen huolto, liikenne, maanalainen kävely-ympäristö, maalämpö ja turvallisuus. Kaava sisältää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilavaraukset.

Esityslistalla on myös Kurkimoision asemakaava, joka jäi viimeksi jo toista kertaa pöydälle. Alue sijaitsee Vuosaaren pohjoisosassa lähellä Vuosaaren pohjoista ostoskeskusta. Kaavaratkaisu liittyy viherrakentamisen kehityshankkeeseen, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille. Mielenkiintoista! Asukasmäärän lisäys on noin 350.

Jäätelö- ja grillikioskien vuokrausperiaatteet sopimuskaudelle 2022-2029 ovat käsiteltävänä. Kioskipaikkojen kilpailutuksessa ja vuokrauksessa noudatetaan esityksen mukaan seuraavia periaatteita:

1) Helsingin katu- ja puistoalueilla sijaitsevat jäätelö- ja grillikioskipaikat vuokrataan tarjouskilpailulla siten, että valintaperusteena käytetään hintaa, 2) kilpailutettavat kioskipaikat jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen, joita ovat ydinkeskustan vyöhyke, kantakaupungin vyöhyke ja muut kaupungin alueet, 3) kioskipaikkojen vähimmäisvuosivuokrat vyöhykkeittäin ova 3 000 – 5 000 euroa vuodessa, 4) vuokrattavien paikkojen määrä rajoitetaan tarjoajakohtaisesti siten, että kukin tarjoaja voi saada vuokrattavana olevista paikoista enintään 5 kpl kaikista tarjouskilpailuun valituista paikoista, 5) Hakijan tulee osoittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, että sillä on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset vastata vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista ja 6) sopimuskauden aikana vapautuvat vuokra-alueet tai kioskiverkostoon lisätyt uudet alueet vuokrataan tarjouskilpailulla noudattaen alkuperäisen tarjouskilpailun mukaisia valintaperusteita.

 

Ensi viikko on koulujen hiihtolomaviikko ja myös kaupungin päätöksentekoelimet pitävät väliviikon. Palataan asiaan viikolla 9!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu