Helsingin kuntapolitiikan viikko 7/2022

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Kaupunginvaltuustossa käydään käsiksi aloitepinoon, mukana oma aloitteeni sähköpotkulautojen liikenneturvallisuudesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on mittava Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston hankesuunnitelma.

 

Maanantai 14.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 15.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 16.2.

Kaupunginvaltuusto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 17.2.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 18.2.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään kaupungin henkilöstön ja palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Henkilöstön osalta tavoitteina on inklusiivisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen, nuorten, maahan muuttaneiden, vammaisten ja osatyökykyisten työllistäminen, kielitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden edistäminen laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi, tasa-arvoisen palkkauksen ja työurien edistäminen, monimuotoisen rekrytoinnin kehittäminen sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen kehittäminen

Palvelujen osalta suunnitelmaan on kirjattu yhteensä 56 kehittämiskohdetta ja 93 niihin liittyvää toimenpidettä, jotka kytkeytyvät neljään ohjaavaan periaatteeseen, jotka ovat intersektionaalisuus, normitietoisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Toimenpiteissä on pyritty huomiomaan erityisesti niitä asioita, jotka nousivat yleisimmin esille nykytilan kartoituksessa, kuten henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen vahvistaminen koulutuksilla, monikielinen ja selkokielinen viestintä, palveluiden saavutettavuus digiosaamisesta riippumatta sekä häirintään ja syrjintään puuttuminen kaupungin palveluissa ja julkisissa tiloissa.

Kaupunginvaltuustossa käydään käsiksi valtuutettujen aloitteisiin. Mukana on oma aloitteeni sähköpotkulautojen liikenneturvallisuudesta. Aloitevastauksessa kuvataan operaattoreiden kanssa kesän ja syksyn mittaan käytyjä keskusteluja seuraavasti:

” Yhteistyön tuloksena heinäkuusta 2021 alkaen operaattoreilla on ollut käytössä yöaikainen (klo 00-05) nopeusrajoitus 15km/h keskustan alueella. Kaupunkiympäristön toimiala on tarkastellut HUS:n epävirallisia Meilahden yhteispäivystyksen tilastoja ja sähköpotkulautaoperaattorien suoritetietoja. Niiden mukaan heinäkuun puolenvälin jälkeen on tapahtunut oikean suuntaista kehitystä alkukesään verrattuna, mutta Meilahden päivystykseen on tullut edelleen noin 10 potilasta joka viikonloppu ja keskimäärin yli kaksi potilasta päivässä. Kaupungin näkökulmasta nopeusrajoitusta ei voida siten pitää riittävänä onnettomuuksia ehkäisevänä rajoitustoimena.

Syksyllä käytyjen neuvottelujen tuloksena sähköpotkulautayritykset Tier, Voi ja Lime päättivät 3.9.2021 alkaen katkaista Helsingissä palvelun käytön viikonloppuöinä (klo 00-05). Uusi toimija Dott toimii myös sovittujen rajoitusten puitteissa. HUS:ilta saadun tapaturmaosaston tilastointitiedon perusteella onnettomuuksien määrät ovat rajoitusten myötä vähentyneet, mistä johtuen on joulukuussa 2021 sovittu, että määräaikaisena vuoden 2021 loppuun sovittua kokeilua yöllisestä käyttökiellosta sekä muista sovituista rajoituksista jatketaan toistaiseksi voimassa olevana. Alkuvuoden 2022 aikana pyritään löytämään vaihtoehtoja näille laajoille rajoituksille. Vaihtoehtoisten ratkaisujen edellytyksenä kuitenkin on, ettei vakavien sähköpotkulautatapaturmien määrä taas lisäänny eikä päädytä kesän 2021 tilanteeseen.

Tämän lisäksi operaattorit laskivat potkulautojensa maksiminopeuden siten, että nopeusrajoitus 20 km/h otettiin käyttöön kaikkina aikoina koko kaupungin alueella. Yöllistä nopeusrajoitusta (15 km/h) laajennettiin koskemaan viikon kaikkia öitä koko toiminta-alueella. Myös aloittelija-ajotila tuotiin palveluun siten, että ensimmäisellä ajokerralla nopeusrajoitus on 15 km/h. Kaikkien muutosten vaikutuksia seurattiin syksyn 2021 aikana HUS:in tapaturmaosastolta saadun tilastotiedon ja yhteistyössä operaattorien kanssa kerätyn sähköpotkulautojen käyttöä koskevan tutkimusaineiston perusteella. Seurantaa jatketaan kevään 2022 aikana siten, että syksyllä voimaan tulleiden rajoitusten vaikuttavuutta ja nopeusrajoitusten riittävyyttä arvioidaan kerätyn aineiston perusteella.”

Aloitejärjestelmän jähmeyttä kuvastaa, että kesällä tekemääni aloitetta käsitellään nyt, kun sähköpotkulaudoista on vähemmän haittaa 😊. Jää nähtäväksi myöhemmin tänä vuonna, miten hyvin uudet toimenpiteet toimivat.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Konalan puiston ja leikkipuisto Vähätuvan puistosuunnitelman.  Konalan puisto rajautuu eteläosasta Kehä 1:en ja pohjois- sekä länsiosasta Konalan kerrostaloalueeseen. Leikkipuisto Vähätupa sijaitsee puiston keskiosassa. Se on suunniteltu 1978. Laaja peruskorjaus suunniteltiin 2003 ja toteutettiin pian sen jälkeen. Suuri osa leikkipuiston leikkivälineistä on huonokuntoisia, ja niitä on vähän suhteessa käyttäjiin. Tavoitteena on peruskorjata leikkipuisto Vähätupa ja tehdä siitä turvallinen, monipuolinen leikkipaikka, sekä parantaa puiston länsiosan toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä.

Käsittelyssä on myös asemakaavamuutoksia Haagan Steniuksenkentän alueella (asukasmäärän lisäys 350) ja Pitäjänmäen Kokkokalliontiellä (8-kerroksinen asuinkerrostalo, asukasmäärän lisäys 25).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on mittava hanke eli lausunto osoitteessa Kimnaasipolku 5 (Suutarilan kaupunginosa) sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston hankesuunnitelmasta, päätös päiväkotien Neilikka ja Minttu lakkauttamisesta sekä päiväkodin perustamisesta.

Hankkeeseen liittyvät Maatullin peruskoulu ja päiväkoti Minttu toimii nykyään Suuntimopuiston väistötiloissa osoitteessa Suuntimotie 28, päiväkoti Neilikka osoitteessa Palokuja 4 ja leikkipuisto Tapuli väliaikaisissa tiloissa osoitteessa Kimnaasipolku 7. Nykyiset tilat palvelevat tällä hetkellä 900 oppijaa, josta 850 paikkaa on väistötiloissa. Uudisrakennus mitoitetaan 940 oppijalle. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu leikkipuisto Tapulin väliaikaisista tiloista osoitteessa Kimnaasipolku 7 sekä päiväkoti Neilikan tiloista osoitteessa Palokuja 4 uudishankkeen tilojen valmistuttua. Suuntimopuiston väistötilat jäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön seuraaviin väistöketjutuksiin alueella. Uusi päiväkoti perustetaan, jolloin päiväkoti Neilikan ja päiväkoti Mintun toiminta jatkuu uusissa tiloissa tilojen valmistuttua.

Suunnitellut tilat Kimnaasipolku 5:ssa otetaan käyttöön kalustettuna lokakuuhun 2024 mennessä.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu