Helsingin kuntapolitiikan viikko 7/2023

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2022 käyttötalouden määrärahojen ylityksiä ja roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma. Kaupunginvaltuustossa käsitellään Pohjoisbaanan yleissuunnitelmaa ja valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunta antaa lausunnon luonnonsuojelualueen perustamisesta Töölönlahdelle.

 

Maanantai 13.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 14.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 15.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 16.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla ovat vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittämiset sekä toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet.

Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022-2025 on niin ikään hyväksyttävänä. Roskaantumisen syinä ovat ohjelman mukaan asukkaiden ympäristöön jättämät roskat, hulevesien riittämätön puhdistus, viemärien ylivuototilanteet, yhdyskuntajätteen dumppaus, kadulta poistetun lumen varastointi ja hävitys, tupakantumpeille ja muille roskille tarkoitettujen roska-astioiden riittämättömyys sekä rakennus- ja purkutyömailta tuulen mukana leviävät roskat. Roskaantumiseen vaikuttavat muun muassa totutut toimintatavat, roska-astioiden saavutettavuus, jätehuollon toimivuus ja jätteen ominaisuudet, kuten uudelleenkäyttöpotentiaali ja tuotteen koko. Roskaantumisen hillinnän ohjelma kokoaa keinot eri lähteistä peräisin olevien roskien vähentämiseksi ja yhdistää roskaantumisen kanssa työskenteleviä tahoja.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa hyväksytään viime kokouksessa pöydälle jääneet 47 tytäryhteisön omistajastrategiat.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on Pohjoisbaanan yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa määritellään Pohjoisbaanaksi nimetyn pyöräliikenteen runkoyhteyden toteuttamisperiaatteet ja kustannusarvio (peräti 28,7 miljoonaa euroa) noin yhdeksän kilometrin osuudelle Käpylän asemalta Vantaan rajalle. Tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen määrää pääradan suuntaisella reitillä sekä parantaa reitin sujuvuutta ja turvallisuutta. Hankkeen arvioidaan parantavan merkittävästi reitin pyöräliikenteen sujuvuutta ja houkuttelevuutta. Pääradan linjausta myötäilevä reitti vähentää vaikutusarvion mukaan osuuden matka-aikaa kymmenellä minuutilla.

Esityslistalla on lisäksi liuta kaupunginvaltuutettujen aloitteita, joten luvassa on pitkä ilta.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa lausunnon kunnan asukkaan (mm. Töölö-seura) aloitteesta, jossa esitetään luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustamista Töölönlahdelle. Lausuntoehdotuksen mukaan Töölönlahden ekologinen tila on kohentunut ja sen linnustoarvot suuret. Sen vesialue soveltuu luontoarvojensa puolesta luonnonsuojelualueeksi. Sen sijainti on niin keskeinen, että se tarjoaa jo nykyisin hyvin suurelle määrälle asukkaita ja vierailijoita mahdollisuuden lähiluontoelämykseen. Tämän turvaamiselle kauas tulevaisuuteen luonnonsuojelualueen status tarjoaisi parhaat edellytykset.

Erinomaista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu