Helsingin kuntapolitiikan viikko 7/2024

Kaupunginhallitus käsittelee edelleen kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräyksien päivittämistä. Kaupunginvaltuusto pääomittaa arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiötä. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Länsisataman Terminaali 1:n kaava. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää avustuksista vapaaseen sivistystyöhön sekä lausuu koulun ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Vartiokylään ja päiväkoti Siiman uudishankkeen hankesuunnitelmasta Vuosaareen.

 

Maanantai 12.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 13.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 14.2.

Kaupunginvaltuusto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

Torstai 8.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on hallintosäännön muuttaminen kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten osalta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Oman toiminnan kilpailuttamisella tarkoitetaan kaupungin palveluksessaan olevalla henkilöstöllä kaupungin itse tuottamien palvelujen eli palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle, siten että kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy uuden toimijan palvelukseen.

Nykyisten oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle. Jatkossa kaupunginhallitus päättäisi asiasta koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskien ja että lautakunnat ja johtokunnat päättävät asiasta tehtäväalueillaan silloin, kun kyse on valtuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta edelleen silloin, kun kyse on valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Esityslistalla on myös määräaikaisten tonttipoliittisten periaatteiden ja toimenpiteiden hyväksyminen asuntorakentamisen edistämiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Inflaatio, korkojen ja rakentamisen hinnan nousu sekä alhainen kuluttajaluottamus ovat aiheuttaneet kuluttaja- ja sijoittajakysynnän hiipumista asuntomarkkinoilla. Esitetyillä toimenpiteillä ja periaatteilla pyritään edistämään kaupungin asuntotuotantoa muuttuneessa toimintaympäristössä. Valmisteluohjeen mukaisesti kaupunki suhtautuisi muun ohella nykyistä myönteisemmin varattujen tonttien rahoitus- ja hallintamuodon ja varausehtojen muutoksiin, mikäli ne selvästi edistäisivät hankkeen toteutumista.

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -toteutuksen seurannan. Linjaukset koskevat monipuolisia sijoittautumismahdollisuuksia erilaisille yrityksille, innovaatioita ja kestävää kasvua, elämysten Helsinkiä ja yritysmyönteisiä palveluprosesseja. Kuten esittelytekstissä todetaan, osa erityisesti yritysalueisiin ja ydinkeskustaan liittyvistä tavoitteista jää kaupungin muiden tavoitteiden jalkoihin.

Kaupunginvaltuustossa pääomitetaan Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiötä 60 miljoonalla eurolla. Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakennuksesta Makasiininrantaan osoitettavalle paikalle järjestetään kansainvälinen suunnittelukilpailu, joka käynnistyy vuonna 2024 pääomituspäätösten tultua lainvoimaisiksi. Saataisiinkohan ydinkeskustaan vihdoin tyylikäs museo ja Eteläranta tyylikkääksi merellisen Helsingin miljööksi?

Esityslistalla on myös Itäbaanan yleissuunnitelma välille Valurinkatu-Virvatulentie (Herttoniemi) pyöräliikennettä varten. Tavoitteena on parantaa Helsingin niemen ja itäisen Helsingin välistä pyöräliikenteen yhteyttä.

Esityslistalla on myös Sörnäistenrannan ja Munkkiniemen Niemenmäen länsipuolen asemakaavat sekä aloitteita, joten puhetta riittää varmasti pitkälle iltaan.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Länsisataman matkustajaterminaali 1:n asemakaavan muutosta. Kaavaratkaisu koskee satama- ja katualuetta, joka sijaitsee Tyynenmerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin välissä. Nykyinen terminaalirakennus ei enää vastaa henkilöliikenteen edellyttämää palvelutasoa ja on operatiivisen elinkaarensa päässä. Laajuudeltaan rakennus on riittämätön sataman kehittämisohjelman mukaisen liikenteen sijoittumiselle Jätkäsaareen. Sijainniltaan nykyinen terminaalirakennus ei mahdollista tarkoituksenmukaisia liikennejärjestelyitä satama-alueella. Tavoitteena on mahdollistaa matkustajaterminaalin palvelutason nosto ja sataman liikenneratkaisun yhteensovittaminen satamatunnelin rakentamiseen eri vaiheissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään muun muassa avustuksia (80 000 euroa) vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2024.

Tilahankkeista esityslistalla on lausunto koulun ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Vartiokylään (Kiviportintie 10) ja lausunto päiväkoti Siiman uudishankkeen hankesuunnitelmasta Vuosaareen (Harbonkatu 8).

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu