Helsingin kuntapolitiikan viikko 9/2021

Kaupunginhallitus käsittelee Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskevaa aiesopimusta. Aamukoulussa ovat teemoina Makasiininrannan laatu- ja konseptikilpailu sekä kansainvälisen energiahaastekilpailun tilannekatsaus. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee maahanmuuttaajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman väliarviointia.

 

Maanantai 1.3.

Kaupunginhallitus

Tiistai 2.3.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Keskiviikko 3.3.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 4.3.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään hallintosäännön muuttamista koskien tartuntatautilain mukaisen valvonnan delegointia. Esityslistalla on myös kuukausittain tehtävä päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta.

Laakson yhteissairaalan perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle myönnetään mm. 150 miljoonan suuruinen omavelkainen takaus osana yhteensä 300 miljoonan euron rahoitusjärjestelyjä. Sairaalan rakentamiskustannukset arvioidaan kaiken kaikkiaan 838 miljoonaksi euroksi.

Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskeva aiesopimus on päätettävänä. Varausehtojen mukaan hankkeen jatkosuunnitelmassa on otettava huomioon erityisesti se, että alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdollistavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja ja huomioitava keskustan kaupallinen rakenne.

Kaupunginhallitus antaa lisäksi lausunnot valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja valtion liikuntaneuvoston liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta. Käsiteltävänä on myös Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma ja Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustaminen.

Torstain aamukouluasioina ovat Makasiininrannan laatu- ja konseptikilpailu sekä kansainvälisen energiahaastekilpailun tilannekatsaus.

Kaupunginvaltuusto pitää kyselytunnin. Vastattaviksi valitaan kaksi valtuutettujen esittämää kysymystä.

Esityslistalla on lisäksi pari aloitetta. Luvassa lienee vaihteeksi lyhyt kokous.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunitelman 2018-2021 väliarviointia.

Suunnitelman päätavoitteena on taata kaikille helsinkiläisille yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaelämään. Suunnitelmassa on kolme teemaa: oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Suunnitelmassa on 18 toimenpidekokonaisuutta. Kehittämissuunnitelman työ käynnistyi 1.1.2019 alkaen ja sitä toteutetaan vuoden 2021 loppuun.

Lyhyen aikavälin tavoitteina on ollut parantaa S2-opetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen laatua sekä oppimisympäristöjen kielitietoisuutta, tukea huoltajien kanssa tehtävällä ja moniammatillisella yhteistyöllä kotoutumista sekä puuttua syrjintään ja rasismiin. Pidemmän aikavälin tavoitteina on, että oppimistulokset paranevat ja ohjaus ja neuvonta oppimispoluista on yhdenmukaista.

Lautakunta antaa myös opetushallitukselle myönteisen lausunnon tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (ns. TUVA-koulutus) perusteiden luonnoksesta. Uudistuksella perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA-koulutus) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA-koulutus) yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi siirtymävaiheen koulutuskokonaisuudeksi, tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA-koulutus). Tämä vähentää nykyisiin siirtymävaiheen koulutuksiin sisältyvää päällekkäisyyttä ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa erilaisia sisältöjä tarpeidensa mukaan nykyistä monipuolisemmin.

Lautakunta antaa lausunnon Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelmaa 2020-2029. Suunnitelmassa esitetään yleisten katu- ja viheralueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja yleisillä viheralueilla sijaitsevien palveluiden tavoitetaso sekä toimenpidetarpeet. Päämääränä on yleisten alueiden turvallisuuden, kestävyyden, toimivuuden, esteettömyyden ja viihtyvyyden parantaminen. Toimenpidetarve-esityksissä ja hankkeiden valinnassa on otettu huomioon asukkailta ja asukasjärjestöiltä tullut palaute ja kehittämisehdotukset, kunnossapidon vaatimukset sekä alueen ominaispiirteet ja arvot.

Jäätelö- ja grillikioskien vuokrausperiaatteet sopimuskaudelle 2022-2029 ovat edelleen käsiteltävänä. Kioskipaikkojen kilpailutuksessa ja vuokrauksessa noudatetaan esityksen mukaan seuraavia periaatteita:

1) Helsingin katu- ja puistoalueilla sijaitsevat jäätelö- ja grillikioskipaikat vuokrataan tarjouskilpailulla siten, että valintaperusteena käytetään hintaa, 2) kilpailutettavat kioskipaikat jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen, joita ovat ydinkeskustan vyöhyke, kantakaupungin vyöhyke ja muut kaupungin alueet, 3) kioskipaikkojen vähimmäisvuosivuokrat vyöhykkeittäin ova 3 000 – 5 000 euroa vuodessa, 4) vuokrattavien paikkojen määrä rajoitetaan tarjoajakohtaisesti siten, että kukin tarjoaja voi saada vuokrattavana olevista paikoista enintään 5 kpl kaikista tarjouskilpailuun valituista paikoista, 5) Hakijan tulee osoittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, että sillä on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset vastata vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista ja 6) sopimuskauden aikana vapautuvat vuokra-alueet tai kioskiverkostoon lisätyt uudet alueet vuokrataan tarjouskilpailulla noudattaen alkuperäisen tarjouskilpailun mukaisia valintaperusteita.

Lisäksi asemakaava-asioita Jollaksentie 64:ssä, Konalankuja 1-5:ssä ja Rajasaarenpenkereellä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla on lääkärityövoiman vuokraamisen hankinta. Ehdotetuilla periaatteilla lääkärityövoimaa voitaisiin tarvittaessa hankkia Helsingin sairaalan vuodeosastoille ja kotisairaalaan, sisätautien ja geriatrian poliklinikoille, kotihoitoon sekä seniorikeskusten ja palvelutalojen tarpeisiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muun muassa varaa Vartiokylästä alueen Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten ja antaa vuokralle Hietarannan uimarannalla sijaitsevan kahvilan.

Erinomaista uutta viikkoa!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää www.piapakarinen.net

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu