Helsingin kuntapolitiikan viikko 9/2023

Kaupunginhallituksen esityslistalla ovat kaupungin 47 tytäryhteisön omistajastrategiat sekä roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma. Elinkeinojaosto saa tilannekatsauksen kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden toteutumisesta. Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Kaupunkiympäristölautakunta päättää Senaatintorin bussiliikenteen pysäköintijärjestelyistä ja terassien vuokrausperiaatteista. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on uusia päiväkotitiloja.

 

Maanantai 27.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 28.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 1.3.

Kaupunginvaltuusto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 2.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Perjantai 3.3.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla ovat kaupungin 47 tytäryhteisön omistajastrategiat. Ne hyväksyttiin pienehköin viilauksin pari viikkoa sitten konsernijaostossa.

Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022-2025 on niin ikään hyväksyttävänä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Roskaantumisen syinä ovat ohjelman mukaan asukkaiden ympäristöön jättämät roskat, hulevesien riittämätön puhdistus, viemärien ylivuototilanteet, yhdyskuntajätteen dumppaus, kadulta poistetun lumen varastointi ja hävitys, tupakantumpeille ja muille roskille tarkoitettujen roska-astioiden riittämättömyys sekä rakennus- ja purkutyömailta tuulen mukana leviävät roskat. Roskaantumiseen vaikuttavat muun muassa totutut toimintatavat, roska-astioiden saavutettavuus, jätehuollon toimivuus ja jätteen ominaisuudet, kuten uudelleenkäyttöpotentiaali ja tuotteen koko. Roskaantumisen hillinnän ohjelma kokoaa keinot eri lähteistä peräisin olevien roskien vähentämiseksi ja yhdistää roskaantumisen kanssa työskenteleviä tahoja.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa merkitään tiedoksi tilannekatsaus kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden toteuttamiseen vuonna 2022. Katsauksessa todetaan mm., että vuoden aikana työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi 7 % ja Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2022 lopussa 10,4 % – vajaan prosenttiyksikön vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kansainvälisten yöpymisten määrä on edelleen noin kolmanneksen pienempi kuin ennen koronapandemiaa. Helsingin ydinkeskustan elinvoima on 30–40 prosenttia matalammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa. Elinkeinoelämän toimijoilta saatujen tietojen mukaan alueen yritysten liikevaihto on vielä 20–30 prosenttia alempi kuin ennen pandemiaa.

Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Valtuutettujen esittämistä kysymyksistä valitaan 2-3, joihin saadaan kokouksen aikana suullinen vastaus.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on asemakaava-asioita Ramsinniementiellä, Suvilahden tapahtumakorttelissa, Pasilan tornialueella ja Konalan Ristipellontie 1:ssä.   

Senaatintorin matkailubussiliikenteelle suunnitellaan uusia pysäköintijärjestelyjä kesäajaksi. Senaatintorin uusissa matkailubussiliikenteen pysäköintijärjestelyissä matkailubussien pysähtyminen ja pysäköinti kielletään Senaatintorin ympäriltä. Uusilla pysäköintijärjestelyillä ei ole vaikutusta henkilöautojen pysäköintiin. Suunnitelman mukaisessa tilanteessa Senaatintorin vaikutusalueella on yhteensä noin 28 matkailuliikenteen pysäköintipaikkaa ja 2 paikkaa kiertoajelubusseille. Tämä on 4 paikkaa vähemmän kuin nykytilanteessa.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on tehty esiselvitys. Esiselvityksessä kuvataan padon purkamisen vaihtoehtoja skenaariotarkasteluna. Esiselvityksen perusteella padon purkaminen ja veden korkeuden vakauttaminen pohjakynnyksen tai -kynnysten avulla on toteutettavissa teknistaloudellisesti. Sen sijaan padon purkamista osittain tai padon purkamista ilman pohjakynnyksen tai -kynnysten rakentamista ei pidetä mahdollisena.

Terassien kilpailutus- ja vuokrausperiaatteet päivitetään. Terassilla tarkoitetaan liiketilan edessä olevaa ulkotarjoilualuetta. Nykyisessä terassiohjeessa oletuksena on, että terassi liittyy elintarvikehuoneistoon, eli esimerkiksi kahvilaan tai ravintolaan. Terassiohjeessa halutaan kuitenkin sallia terassin perustaminen myös muiden kuin elintarvikehuoneistojen eteen, joten terassiohjeesta poistetaan selvyyden vuoksi maininnat terassin liittymisestä elintarvikehuoneistoon ja korvataan nämä ilmaisulla liiketila.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää uusista päiväkotitiloista, joita on tulossa osoitteisiin Kalevankatu 48 ja Paciuksenkatu 19. Viimeksi mainittu asia jäi viimeksi pöydälle. Ryhmäperhepäiväkoti Säveniä ollaan puolestaan lakkauttamassa.

Erinomaista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu