Helsingin kuntapolitiikan viikko nro 36/2023

Kaikissa lautakunnissa käsitellään tällä viikolla toimialojen talousarvioita ja talousarvioaloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kaupunginhallitus ei kokoonnu tällä viikolla.

 

Tiistai 5.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 6.9.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Torstai 7.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisperiaatteet.

Suunnitelmien mukaan Kaivokatu muuttuisi vuosille 2026–27 aikataulutetun peruskorjauksen yhteydessä kävelyä, joukkoliikennettä ja pyöräliikennettä palvelevaksi kaduksi. Kaivokadulle tulisi neljät raiteet. Ydinkeskustan poikittainen autoliikenne on tarkoitus järjestää Esplanadia pitkin joko Eteläesplanadilla kaksisuuntaisena tai molemmilla Esplanadeilla yksisuuntaisina liikennejärjestelyinä. Maanalaisten pysäköintilaitosten ja huoltotunnelin saavutettavuutta sekä toimintaedellytyksiä kehitetään palvelemaan ydinkeskustan logistisia tarpeita sekä saapumista autolla. Ensivaiheessa edistetään Hakaniemen torin pohjoispuolelta maanalaista ajoyhteyttä keskustan huoltotunneliin. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan, että autolla pääsisi ajamaan yhtä soittoa idästä länteen ja päinvastoin. Itä-länsi -liikenne olisi siten jatkossa Espan varassa ja pohjoisempana Helsinginkatu-Runskin yhteyden varassa.

Huoltotunnelin kehittäminen ydinkeskustaan saapumisen helpottamiseksi on erittäin positiivista, mutta se ei poista sitä, että erityisesti huolto- ja jakeluliikenteen on pakko päästä kulkemaan itä-länsi -suunnassa. Kaivokadun varaaminen joukkoliikenteelle siirtäisi huolto- ja jakeluliikenteen Espalle, mikä ei liene kenenkään toiveiden mukaista. Ylipäänsä olisi hyvä saada Espan vaikutustenarvioinnin tulokset, jotka valmistuvat syyskuun kuluessa, ennen kuin ryhdytään uusiin liikennettä rajoittaviin toimiin.

Hesari on tiivistänyt suunnitelmat varsin havainnollisesti: Helsinki ehdottaa uutta joukkoliikennekatua ydinkeskustaan – Kaupunki | HS.fi

Lautakunta käsittelee myös toimialan talousarviota.

Myös kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään vuoden 2024 talousarviota ja talousarvioaloitteita. Talousarvioraami perustuu kaupunkistrategian vastuuperiaatekaavaan: kaupungin käyttötalousmenot saavat kasvaa enintään väestönkasvun (arvio + 1,2 %) ja hintatason nousun (+3,0 %) vähennettynä 0,5% tuottavuustavoitteella. Tällä kaavalla kaupungin kokonaismenot saavat kasvaa 3,7 %. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tämä sallisi runsaan 52,4 miljoonan euron menokasvun. Kun kustannustason nousu otetaan vielä huomioon, budjetiksi muodostuu 56,6 miljoonaa euroa.

Toimialalla jatketaan edelleen neljän tunnistetun keskeisen kaupunkistrategiaan perustuvan asian edistämistä erilaisin toimenpitein eri koulutusasteilla.

  • Kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä
    • Hyvinvointi
    • Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä.
    • Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin.

 

Aurinkoista alkavaa syksyä!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu