Helsingin kuntapolitiikan viikko nro 6/2022

Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita sekä lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmää ja osallisuuden edistämistä. Elinkeinojaoston esityslistalla ovat maankäytön elinkeinopoliittiset tavoitteet. Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Lönkan nastarengaskiellon ja yleiskaavan toteuttamisohjelman käsittelyä.

 

Maanantai 7.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 8.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 9.2.

Pelastuslautakunta

Torstai 10.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään viime viikolla pöydälle jääneitä valtuutettujen aloitteita.

Kaupunginhallitus hyväksyy myös lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisrakenteen. Tarkoituksena on perustaa lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmä sekä asettaa kaupunkitasoiset tavoitteet ja mittarit jokaisen lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistamiseksi. Konkreettiset toimenpiteet asetetaan ja niitä seurataan lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmässä. Erillisestä Ruuti-brändistä luovutaan. Helsingissä käytössä olevia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja monipuolistetaan ja kehitetään edelleen tavoitelähtöisesti, yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksen kehittymistä seurataan kaupunkitasoisesti ja alueellisesti kouluterveyskyselyn osallisuusindikaattoria hyödyntäen.

Elinkeinojaoston esityslistalla ovat maankäytön elinkeinopoliittiset tavoitteet. Kaupunkirakenteen tiivistyessä eri toiminnoille on yhä vaikeampaa löytää riittävästi tilaa Helsingistä. Jotta myös monipuolisen elinkeinotoiminnan erilaiset tilatarpeet ja kasvumahdollisuudet tulisivat turvatuksi, tulee maankäytölle asettaa elinkeinopoliittiset tavoitteet.

Muutamia huomioita aiheesta: ensinnäkin monipuolinen tila- ja tonttitarjonta on kehittyvän elinkeinotoiminnan edellytyksenä. Tonttipula koskee erityisesti teollisuusyrityksiä. Kaupan tilaa tarvittaisiin enemmän, jotta mahdollistetaan alueellinen kilpailu ja kysyntää vastaavat lähipalvelut. Tarpeettoman yksityiskohtaiset kaavamääräykset nostavat rakentamisen hintaa. Keskusta-alueen elinvoimaisuus edellyttää, että se on saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Jakelu- ja huoltoliikenteen olosuhteet ovat tällä hetkellä haastavat, ja näiden olosuhteiden kohentamiseen pitäisi panostaa. Ydinkeskustan huoltotunnelia pitäisi hyödyntää tehokkaammin. Helsingin tulee varmistaa kilpailukykynsä toimitilojen sijaintipaikkana mahdollistamalla rakentaminen myös sellaisille paikoille, joissa tarvittava määrä autopaikkoja voidaan toteuttaa. Raskas liikenne tarvitsee ns. ajantasauspaikkoja. Yritysten palveluissa pitäisi tavoitteena olla yhden luukun palvelut.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Lönnrotinkadulle vuosiksi 2022-2025 esitettävää nastarengaskieltoa. Asia jäi pöydälle pari viikkoa sitten. Helsingin ilmansuojelusuunnitelmassa asetettu tavoite on vähentää nastarenkaiden osuutta 30 prosenttiin talvikauteen 2030−2031 mennessä. Tavoite on varmasti hyvä, mutta kielto siirtää suuren osan läpiajavasta liikenteestä Pohjoiselle Rautatiekadulle. Paikallisempi liikenne siirtyy Bulevardille, jossa liikennemäärän lisäys saattaa vähäisesti vaikuttaa raitioliikenteen sujuvuuteen. Nämä vaikutukset kannattaa arvioida tarkasti.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 on hyväksyttävänä. Tämä asia jäi pöydälle viime kokouksessa. Kaupunkistrategian mukaista tasapainoista kaupunkikehitystä tuetaan ohjaamalla maankäytön muutosten painopistettä kaupunkiuudistusalueille Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunmäki. Lisäksi täydennysrakennetaan erityisesti seuraavia alueita: Vuosaari, Herttoniemi, Myllypuro, Jakomäki, Puistola, Suutarila, Pukinmäki ja Pohjois-Haaga. Kuten esittelytekstissä todetaan, Helsingin keskusta-alue on Suomen suurin työpaikkojen, palveluiden, viihtymisen ja kulttuurin keskittymä, jolla on ainutlaatuinen rooli koko maan taloudessa. Keskusta on voimavara, johon Helsinki tulee investoimaan määrätietoisesti. Vahva kilpailukykyinen kantakaupunki ja sen kehittäminen on yleiskaavassa 2016 määritelty tavoite.

Toinen linja 10:n asemakaavaa ollaan muuttamassa.  Myös Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinrakentamisen siten, että rakennuksen pihasiipi korotetaan ja ullakkorakentaminen mahdollistetaan. Kantakaupungin tontille saadaan lisää asuntoja ja asukkaita erinomaisten olemassa olevien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen ääreen. Uutta asuntokerrosalaa asemakaavalla osoitetaan 2 665 k-m² (noin 17 asuntoa). Rakennuksen katutason liiketilat osoitetaan asemakaavassa liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloiksi.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu