Koronan jälkihoitoon ja sosiaalisen kriisin torjuntaan on panostettava edelleen

Olemme jo yli vuoden ajan tuijottaneet päivittäisiä koronalukuja. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kun tätä korona-aikaa kymmenen vuoden päästä katsotaan taaksepäin ja meidän täällä tekemiä päätöksiä arvioidaan, tullaan katsomaan muita lukuja.

Kuinka moni jätti koronan takia koulunsa kesken? Kuinka monen lomautus muuttui pitkäaikaistyöttömyydeksi? Kuinka moni on mielenterveyssyistä jäänyt sivuun työelämästä?

Koronan jälkihoitoon ja sosiaalisen kriisin torjuntaan on nyt panostettava. Muuten maksamme siitä kovan hinnan myöhemmin, kun pahoinvointi ja ongelmat kasaantuvat. Vastuullista talouspolitiikkaa globaalin pandemian aikana on se, että ihmisten toimeentulo turvataan ja että inhimillinen velka kurotaan umpeen.

Vasemmistoliitto on tyytyväinen hallituksen valitsemaan vastuulliseen talouspolitiikan linjaan. Kuten valtiovarainvaliokunta mietinnössään toteaa, koronan aiheuttamaa tuotantokuilua ei ole vielä kurottu umpeen ja epävarmuus on edelleen suurta. Elvyttävä talouspolitiikka on paitsi oikeudenmukaista myös ainoa järkevä vaihtoehto.

Kehystason nostamisen takana on koronaelvytyksen lisäksi myös muita tärkeitä menoja, kuten Veikkausvaroilla tuettujen yleishyödyllisten toimijoiden rahoituksen turvaaminen, uusien hyvinvointialueiden tietojärjestelmien hankinta ja teollisuuden sähköistämisen tuki.

On hyvä huomioida, että kaikki maat ottavat nyt lainaa koronan aiheuttamien kustannuksien kattamiseksi. Suomen suhteellinen asema rahoitusmarkkinoilla on jopa vahvistunut, kun taloutemme on kärsinyt useimpia Euroopan maita vähemmän ja velkaa on jouduttu ottamaan verrokkimaita maltillisemmin.

Tätä ei oikeisto-oppositio halua nähdä. Sen sijaan haluatte hidastaa talouden toipumista ripustautumalla kehyksiin ja vaatimalla niissä pysymistä, joka tarkoittaisi miljardin euron leikkauslistaa. Tämä iskisi väistämättä jokaisen suomalaisen peruspalveluihin ja hyvinvointiin.

Se olisi vastuutonta ja lyhytnäköistä talouspolitiikkaa. Olen tyytyväinen, että tämä hallitus osaa katsoa kauemmas ja pitää huolta suomalaisista ja tulevaisuuden kasvuedellytyksistä.

Inhimillistä ja vaikuttavaa työllisyyspolitiikkaa

Hallitus on myös osoittanut, että vaikuttavaa työllisyyspolitiikkaa voidaan tehdä inhimillisellä tavalla. Hallitus vahvisti kehysriihessä koulutuspolitiikan roolia työllisyyspolitiikassa. Lisäksi panostamme nyt työnhakijoiden palvelujen vahvistamiseen, osatyökykyisten työllistymiseen ja työssä jaksamiseen.

Suomeen on tänä vuonna myös tulossa ennätysmäärä teollisia investointeja. Suuria investointeja ei houkutella pitkäaikaistyöttömien toimeentuloa leikkaamalla. Suomen vahvuuksia ovat vahva luottamus ja vahva osaaminen. Näistä on pidettävä huolta myös jatkossa.

On huomionarvoista, että merkittävä osa uusista investoinneista ovat osa siirtymää ilmastokestävään yhteiskuntaan. Suomessa luodaan nyt uusia työpaikkoja investoimalla muun muassa tuulivoimaan ja akkuteollisuuteen. Tämä uusiutuvaan energiaan investoiminen on oikea suunta, jota myös Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa.

Kun täällä puhutaan, millaisen Suomen me jätämme seuraaville sukupolville, on ekologinen kestävyys se, jonka pitää asettaa raamit kaikelle päätöksenteolle. Kuten valiokuntamme mietinnössään toteaa, tarvitsemme talouskasvun mittareiden rinnalle myös muita mittareita, jotka kuvaavat laajemmin luonnontilan ja kansalaisten hyvinvoinnin kehitystä.

Syksyn budjettiriihessä on varmistettava, että hallitus jatkaa polulla kohti hiilineutraaliutta. Meidän tulee varmistaa, ettei byrokratia hidasta kestävää siirtymää. Lisäksi meidän on pystyttävä vielä etsimään vaihtoehtoja tutkimukseen ja tieteeseen vuonna 2023 kohdistuviin leikkauksiin.

Sekä kulttuuri että tutkimus ovat sivistysvaltion perusta ja meidän on pystyttävä takaamaan alan toimijoille pitkäjänteinen rahoitus ja työrauha. Valtion menojen lisäksi meidän on kiinnitettävä huomiota myös tuloihin ¬- ja siksi onkin tärkeää, että budjettiriihessä päätetään vähintään 100 miljoonan euron valtiontaloutta vahvistavasta veroratkaisusta.

Toivon, että myös te hyvät edustajat, olette valmiita nostamaan katseenne tulevaisuuteen ja tekemään päätöksiä, jotka vahvistavat suomalaisten hyvinvointia ja yhteiskunnan eheyttä ja luovat vahvan pohjan menestyvälle Suomelle 2030-luvulla.

Pitämäni Vasemmistoliiton ryhmäpuhe eduskunnan täysistunnossa 28.6.2021

+2
pialohikoski
Vasemmistoliitto Kerava
Ehdolla kuntavaaleissa

Kansanedustaja, Uusimaa.
Valtiovarainvaliokunnan jäsen.
Keravan kaupunginhallituksen vpj.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu