Marinin hallitus edistää lapsen oikeuksia

Tällä viikolla on juhlittu lapsen oikeuksia ja viikko huipentuu tänään perjantaina lapsen oikeuksien päivään, josta on tullut nyt myös liputuspäivä. Lapsen oikeuksien viikon tarkoituksena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Tänä vuonna viikon teemana on oikeus tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus elämään ja kehittymiseen, oppimiseen ja unelma-ammattiin. Viikko kannustaa unelmointiin, mutta muistuttaa, että lasten ja nuorten elinolosuhteiden moninaisuus ja erilaiset kasvuympäristöt ovat hyvin erinäköiset eri puolilla maailmaa, ja myös Suomessa. Toisille tulevaisuus näyttäytyy valoisampana, kuin toisille. Lasten yhdenvertaisuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon puolesta meidän on muutettava maailmaa yhä paremmaksi paikaksi.

Suomessa Marinin hallitus edistää lapsen oikeutta oppimiseen laajentamalla oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen ja parantamalla samalla opetuksen tukea ja ohjausta. Lisäksi toisen asteen maksuttomuus takaa sen, ettei yhdenkään lapsen koulutusunelmat jää perheen taloudellisen tilanteen vuoksi toteutumatta. Koronakriisi on konkretisoinut sen, että elämä on hyvin epävarmaa ja perheen taloudellinen tilanne voi muuttua nopeastikin. Maksuton toinen aste ja laajentuvan oppivelvollisuuden mukanaan tuomat paremmat turvaverkot ovat parasta muutosturvaa kaikille.

Hallitus myös parantaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa konkreettisilla lisäsatsauksilla. Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan varataan kolmen vuoden aikana 180 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan 125 miljoonaa euroa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen suunnataan 150 miljoonaa euroa vuoteen 2022 mennessä. Lisäresurssilla kasvatetaan lähiopetuksen määrää laadukkaan oppimisen turvaamiseksi. Myös lukiokoulutuksen laadun kehittämiseksi käynnistetään laatuohjelma ja tarkoitukseen kohdennetaan 15 miljoonaa euroa.

Perheitä tukemalla voidaan vahvistaa lapsen kasvuolosuhteita ja luoda uskoa tulevaan silloinkin, kun vanhemmat ovat kuormittuneita. Erityisen ajankohtaista tämä on nyt, kun koronakriisi on vaikuttanut monien, etenkin vähävaraisten tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevan lapsen elämään. Vanhempien kasvanet taloushuolet ja lisääntyneet päihde- ja mielenterveysongelmat vaikuttavat myös pieniin lapsiin, jotka tarvitsisivat vanhempiensa huomiota. Koronan vuoksi monet tärkeät vanhemmuutta tukevat ja kannattelevat palvelut ovat supistaneet toimintaansa tai siirtynet etäpalveluiksi samalla, kun niiden kysyntä on kasvanut. Palvelujen vahvistamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi hallitus on myöntänyt tänä vuonna massiivisen, noin 1,5 miljardin euron kuntapaketin kuntien peruspalveluiden vahvistamiseksi. Lisäksi hallituksen juuri antamassa vuoden 2021 täydentävässä talousarviossa esitetään 16 miljoonan euron lisäystä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan, jossa kehitetään mm. perhekeskuksia ja varhaista tukea arjessa, lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä lastensuojelua.

On entistä tärkeämpää varmistaa, että myös koronaepidemian jälkeisessä Suomessa jokainen lapsi ja nuori uskaltaa unelmoida ja saa eväitä omannäköisensä tulevaisuuden rakentamista varten.

Oikein hyvää lapsen oikeuksien viikkoa ja päivää kaikille!

pialohikoski

Kansanedustaja, Uusimaa. Valtiovarainvaliokunnan jäsen. Keravan kaupunginhallituksen vpj.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu