Alakoulusta elämään

Pohja lasten tulevaisuuden osaamiselle luodaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Pelkästään mekaaninen oppivelvollisuusiän pidentäminen ei oppimisvajeita paikkaa, mikäli nuorella ei ole riittäviä perustaitoja pärjätäkseen jatkokoulutuksessa. Puutteet perustaidoissa voivat pahimmillaan johtaa nuoren syrjäytymiseen.

Peruskoulun päättää vuosittain noin 6000 nuorta, joilla ei ole riittäviä luku- ja laskutaitoja. Perustaitojen puute ja osaamisen lasku on näkynyt jo monissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Pisa-tutkimuksessa Suomi on pudonnut osaamisessa maailman kärkimaiden joukosta pois. Tämän pitäisi herättää ensinnäkin kysymään miksi  ja heti sen jälkeen kuinka korjaamme tilanteen. Nuorten tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää taata jokaiselle nuorelle laadukas opetus, jotta hän saa riittävät perustaidot  luku- ja kirjoitustaidon. Kysymys on nuorten tulevaisuuden ohella myös Suomen tulevaisuuden menestyksestä ja kilpailukyvystä.

Lasten ja nuorten perusosaamiseen panostaminen onkin mielestäni aito tulevaisuusinvestointi. Se on myös tämän hetken tietojen valossa välttämätöntä osaamistason nostamiseksi. Koulutuksella on suora yhteys työllistymiseen ja siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni suorittaa myös toisen asteen tutkinnon.  Pelkän perusasteentutkinnon suorittaneiden työllisyysaste on vain 40 prosenttia, kun taas toisen asteen koulutuksen suorittaneiden työllisyysaste on 70 prosenttia ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden yli 80 prosenttia. Eduskunnassa on yhteisenä tavoitteena taata jokaiselle nuorelle toisen asteen koulutus, mutta keinot sen toteuttamiseksi vaihtelevat. Lausuntokierroksella hallituksen esitys keräsi paljon kritiikkiä liittyen mm. aikatauluun sekä kustannuksiin ja erityisesti tässä talouden tilanteessa olisi äärimmäisen tärkeää kohdentaa panostukset mahdollisimman tehokkaasti. Pelkät hyvät tavoitteet eivät riitä.

Jokaisen lapsen ja nuoren osalta on tärkeintä kouluissamme varmistaa, että oppilaalla on riittävä osaamistaso ennen kuin hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Perustaitojen, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikka, opetusta on vahvistettava. Tällä tavoin paalutamme jokaiselle oppilaalle pohjan menestyä koulupolulla ja elämässä. Opetuksen laatu ja oppilaiden saama yksilöllinen tuki merkitsevät lopulta mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Toivon jokaiselle koulunsa tänä syksynä aloittavalle ja kouluaan jatkavalle oppirikasta syksyä ja riittävää tukea koko koulupolulle.

Pihla Keto-Huovinen
Kokoomus Mäntsälä

Äiti, kansanedustaja, aluesyyttäjä ja valtuutettu. Koiraharrastaja ja kuntoliikkuja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu