Factum Est! Joosefilla ja Marialla sittenkin syytä lähteä Betlehemiin.

lähde:Wikipedia

Jo monta joulua sitten Helsingin Yliopiston tutkija luki Luukkaan Evankeliumille madonluvut Helsingin Sanomissa:
.

Edinburgin Yliopistossa arkeologian ja topografian professorina silloisen Raamattu-kriittisen ns. Tübingeniläisen koulukunnan kasvatti, Sir William Ramsay päätti tehdä 1900-luvun alussa saman. Koulukuntansa mukaan Ramsay oli tottunut katselemaan dogmejaan mieluummin Hegelin dialektiikan mukaan kuvailtuna.

Ramsay uskoi, että Raamatun kirjoittajat keksivät tosiasioita ja tarinoita. Apostolien tekojen kirja oli hänen mukaansa täynnä virheitä, ja todistaakseen tämän väitteensä hän matkusti Turkkiin, osoittaakseen Luukkaan epäluotettavuuden.

.

.

Hän ymmärsi, että jos hän pystyi osoittamaan Luukkaan huolimattomaksi historioitsijaksi sellaisten tosiasioiden perusteella, jotka voitiin todentaa
maantieteellisesti ja historiallisesti, hän uskoi voivansa tehdä tyhjäksi Luukkaan tarkistamattomat kertomukset.

Oliko evankeliumien joulukertomus uskottava?

Kalentereita oli Jeesuksen syntymän aikaan useitakin rinnakkaisia ja toisistaan poikkeavia, myös ajanlaskuun tuli muutaman vuoden virhe 500-luvulla munkki Dionysio Exiquusin kynästä.

Ramsay tutki Luukasta peräti 30 vuotta, ja tuli siinä sivussa Asia-Minorin (Turkin Länsirannikko) asiantuntijaksi noilta ajoilta. Hän löysi myös ennen tuntemattoman kreikkalaisen virkanimikkeen: Politarkki.

Skeptikko-Ramsay palasi Isoon-Britanniaan uskovana miehenä. Jokainen Luukkaan faktoista oli tarkistettu. Hän huomasi Luukkaan käyttävän tarkkaa ja täsmällistä terminologiaa, joka kuvasti tapahtumien huolellista kronikkaa.

Senaattoriprovinsseissa oli prokonsuleja,
Efesoksessa asiarkkeja ja
Thessalonikissa politarkkeja.

Hänen johtopäätöksensä oli, että Luukas oli erittäin luotettava historioitsija, mikä teki Apostolien tekojen kirjassa esitetystä alkuseurakunnan tarinasta huomattavan selkeän.

Apostolien teot 17:6:ssa esiintyvä nimitys politarkki on erityisen silmiinpistävä, koska ennen Ramsayn tutkimusta termi oli tuntematon kreikkalaisessa kirjallisuudessa Apostolien tekojen ulkopuolella.
Ramsay löysi kaupungista viisi kirjoitusta, joissa termi esiintyy.

Ramsay kirjoitti useita tärkeitä kirjoja, jotka heijastavat hänen arkeologisia löydöksiään, kuten
The Church in the Roman Empire,
St Paul the Traveler and
Roman Citizen ja
The Cities of St Paul.

Ramsayn tarina osoittaa, että Raamattu kestää kaikenlaisen tutkimuksen niiden taholta, jotka ovat valmiita rehellisesti tarkastelemaan todisteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu