Gender-ideologia?

Gender-ideologia?

Oletko huomannut että, sukupuolineutraaliuden sijasta nykyisin puhutaan lähes ainoastaan sukupuolesta, (= aikaisemmin sex) ja kun tämänkin sanan merkitys on muutettu, puhutaan gender – kokonaisuudesta. Käytän tässä englanninkielistä ilmaisuja, paitsi kielellisen osuvuuden, myös sen tähden, että muutoksen havaitseminen on niiden kautta helpompaa.

Australian Marriage -perhejärjestö julkaisi vuonna 2015 artikkelin ”Twenty years of gender agenda,” jossa Dale O’Leary loi katsauksen taaksepäin muistellen Yhdistyneiden Kansakuntien  Beijingissä, Kiinassa, kesäkuussa 2001 pitämää NAIS-KONFRESSIA. Kokouksen tavoite oli silloisten ”gender”- ja ”sex”-sanojen radikaali uudelleenmäärittely.
__________________________________________________________

Siihen asti ”sex ”oli tarkoittanut sen kokonaisuutta, mitä tarkoittaa olla mies tai nainen. Gender-teoria alensi sex-käsitteen pelkästään biologiselle tasolle.
___________________________________________________________

Siitä lähtien normaalikäytössä sex tuli korvata termillä gender, joka taas merkitsisi sosiaalisesti rakentuvaa ja siksi sisällöltään korvattavissa olevaa sukupuolta. Eli ns.sosiaalista sukupuolta.
Miehellä toisin sanoen voitiin ajatella olevan naisen gender-identiteetti.

Yle eilen

Yle antoi juuri eilen tilaa Setan puheenjohtajan Kerttu Tarjamon ja Trasekin puheenjohtajan Kasper Kivistön ihmettelylle siitä, että Setan katsotaan konservatiivisissa perhejärjestöissä edustavan gender-ideologiaa. Tarjamo ja Kivistö eivät tunnista teoreettista pohjaa sukupuolen uudelleen määrittelylle. Onko sellaista olemassa?

Kulttuuri-Marxismia?

Heikot yritykset taustoittaa sukupuolikeskustelua ideologisesti rajoittuvat yleensä viittauksiin 1950-luvun uus-marxismin / kulttuurimarxismin teorioihin. Samat ideat löysivät näkyvämmän kodin feminismissä, sen toisesta,  radikaali-aallosta lähtien. Vaikka Ranska on feminismin syntymämaa,  organisoituminen tapahtui Yhdysvalloissa,  josta  keskeisin nimi  ja meilläkin arvostetuin nimi on Judith Butler.

Yllä kuvattua käsitteiden muutosta mukaillen Butler lausuu: ”Naisen sukupuolen ei tarvitse olla nainen.” Judith Butler päätyy feminismiin Hegelin kautta, ja Hegelin takaa löytyy polku marxsismiin,  jonka feminismi-tutkija Soile Haverinen tunnistaakin feminismin pohjaideologiaksi.

Kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä on sortava

Feminismin kirosana on patriarkaatti. Ainoa, mikä on moraalisesti oikeutettua on sen DE-konstruktio, Oikeastaan kaikki rakenteet tulee feminismin mielestä purkaa, paitsi itse tämä purku-periaate. Biologiaa ei oikeasti ole olemassa. Kielen ulkopuolella ei ole mitään.    Hän määrittää sukupuolessa olevan biologisenkin sosiaalisen sukupuolen kautta. Esimerkki Butlerin ajattelusta:

Muodostaako tämä teoria ideologian?  Vaikea nähdä,  ettei  se sitä tekisi. Ainakin se lepää ideologian päällä,  joka on,  kuin onkin erityisesti Jacques Derridahan, Michel Foucaltin ja myös Sigmund Freudin aatteiden kokoelma,  joka  tunnetaan kulttuuri-marxismina:

Ranskalainen Irigarayhin  edustaa kielen merkityksen verkostoa: interdisciplinary thinker who works between philosophy, psychoanalysis, and linguistics.
Sanojen ja freudilaisen psykoanalyysin maailmaa edustaa myös  belgialaissyntyinen Julia Kristeva, monet näistä ajattelijoista ovat Jacques Lacanin oppilaita.


Keskeisiä käsitteitä Lacanin ajattelussa ovat reaalinenimaginaarinen ja symbolinen. Näillä hän korvaa Sigmund Freudin esittämän kolmijaon idegosuperego.

Voidaan sanoa, että ideologian lisäksi, nämä freudilaiset tai myöhemmin varsinaisista freudilaisista niin kutsuttuun analyytikkojen ”neljänteen ryhmään” erottautuneet,  psykoanalyytikot eroavat myös filosofisesti koko ihmiskuvansa puolesta valtavirrasta. Jos nyt osataan määritellä valtavirrankaan analyytikkojen ihmiskuva!

 


Käytännön toteutusta tässä päivässä:

 

Demokraattijohtoisen Kalifornian osavaltion kuvernööri Gavin Newsom, allekirjoitti juuri tulleen uutisen mukaan lain, joka ei kiellä perinteisiä poikien ja tyttöjen leluja tavarataloista mutta edellyttää suuremmilta tavarataloilta erillistä gender-neutraalia lelu-osastoa:

does not outlaw traditional boys and girls sections at department stores.
Instead, it says large stores must also have a gender neutral section to display “a reasonable selection” of items ”regardless of whether they have been traditionally marketed for either girls or for boys.

 

Yhteenveto:

 

Alussa mainitun australialaisen perhejärjestö Australian Marriagen  artikkelin kirjoittaja  Dale O’Learly katsoo itse tärkeäksi erottaa liberaalin feminismin sen radikaalista muodosta. Herää kyllä kysymys, kuinkahan tämä tänä päivänä voisi tapahtua.

 O’Learly  tiivistää radikaalin feminismin fyysisyyden suhteen sukupuolierot kieltäviksi. Ja O’Learly sanoo radikaalifeministien julistaneen sodan inhimillistä luontoa vastaan hyvin konkreettisella tavalla.


Lähteet:


Huomattavaa on ettei O’Learlyn artikkelia verkosta millään saa haaviinsa, mutta toisen vastaavan löytää täältä:

https://cultureoflife.org/2008/07/10/interview-with-dale-oleary-author-of-the-gender-agenda-one-man-one-woman/


Soile Haverinen,
suomalainen feminismin väitöskirjatutkija
luentomuistiinpanot Tre 9.10.2021

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ihmistieteet:sukupuoli

https://fi.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler

Linkki on maksumuuri-vapaaseen USA-Today-lehteen Kalifornian gender-vapaasta lelumyynnistä: https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2021/10/10/california-mandate-gender-neutral-toy-sections/6082593001/

YK:n naiskonfrenssi: https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu