Eduskunnan oikeusasiamies julisti uskomushoito -sanan käytön pannaan

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut merkittävän päätöksen koskien kantelua, joka liittyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) käyttämään ”uskomushoito” -termiin viestinnässään. Kantelun tekijöinä toimivat Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry sekä useat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöt, joiden mielestä termi ”uskomushoito” on loukkaava ja epäasiallinen.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin totesi, ettei Tukesin menettelyä kyseisen termin käytössä voida pitää lainvastaisena. Hän kuitenkin painotti, että viranomaisviestinnässä tulisi noudattaa hallintolain 9 §:ä säädettyä hyvän kielenkäytön vaatimusta. Tämä edellyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä, joka ei sisällä loukkaavia tai väheksyviä ilmauksia.

Sakslin suositteli, että ”uskomushoito”-termin sijaan käytettäisiin ilmaisua ”täydentävä- ja vaihtoehtoinen hoito” tai ”vaihtoehtohoito”. Näin voitaisiin välttää termiin liittyvät negatiiviset mielleyhtymät ja kunnioittaa asianomaisten ammattia ja toimialaa.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös korostaa viranomaisten velvollisuutta noudattaa hyvän kielenkäytön periaatteita, ja se on tärkeä linjaus viranomaisviestinnän kehittämisessä. Tämä päätös muistuttaa meitä kaikkia siitä, kuinka tärkeää on käyttää kieltä, joka on kunnioittavaa ja asiallista kaikissa yhteyksissä.

Yhteenveto
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös on tervetullut muistutus viranomaisille hyvän kielenkäytön merkityksestä. Uskomushoito-termin käytön sijaan suositeltavat ilmaisut, kuten ”täydentävä- ja vaihtoehtoinen hoito” tai ”vaihtoehtohoito”, edistävät kunnioittavaa ja selkeää viestintää. Tämä päätös tukee positiivista kehitystä viranomaisten viestintätavoissa ja edistää parempaa ymmärrystä sekä luottamusta viranomaistoimintaan.

Pokela
Sitoutumaton Espoo

Olen yrittäjä omistamassani Oivaltamispalvelut Oy:ssä. Tarjoan sen puitteissa Yritys- ja elämänpolun valmennusta.

Yritysvalmennuksessa keskityn tällä hetkellä tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä,

Sovellan Elämänpolun valmennuksessani elintapalääketiedettä, positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta
https://www.oivaltamispalvelut.fi/

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja tein 40 vuotta töitä eri yritysten tieto- ja taloushallintotehtävissä sekä liikkeenjohdon konsultointitehtävissä. Eläkkeelle jäätyäni olen toiminut useiden yhdistysten hallituksessa, olen kirjoittanut viisi kirjaa ja tehnyt noin 160 Paulin pakeilla haastatteluohjelmaa, joita on katsottu tähän mennessä yli miljoona kertaa. Olin mukana Suomen Asumisen Apu ry:n hallituksessa. Kehitimme siellä Ikääntyneiden henkilöiden asumiseen ja yksinäisyyteen liittyviä ratkaisuja. Olin mukana myös Luontaishoitoalan Foorumi Ry:n hallituksessa ja toimin yhdistyksen talousvastaavana.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu