Ohjaavatko sekä järki että tunteet aluevaltuustojen tulevaa päätöksentekoa?

Aluevaaleissa valittavat aluevaltuutetut tulevat tekemään investointeja ja muita merkittäviä rahankäyttöä koskevia päätöksiä. Nämä päätökset kohdistuvat terveyskeskusten, sairaaloiden, pelastuslaitosten ja muiden yksiköiden sijoittamista hyvinvointialueella. Keskeinen asia tulee olemaan henkilöstömitoitukset eri potilas- ja asiakasryhmille. Nämä päätökset koskevat myös hyvinvointialueella käytettäviä tietojärjestelmiä ja digitaalisia ratkaisuja.

Nämä päätökset tulevat vaikuttamaan sekä alueen asukkaiden että hyvinvointialueen työntekijöiden tilanteeseen. Sen vuoksi on tärkeää, että taloudellisten laskelmien lisäksi otetaan huomioon niiden vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen sekä työntekijöiden tunteisiin ja työmotivaatioon.

Oma pitkäaikainen kokemukseni investointien ja muiden merkittävien taloudellisten päätösten hyötyjen toteutumisesta on se, että kaikkien henkilöiden täytyy ymmärtää ja hyväksyä tehtävät ratkaisut. Tehtyjen investointien ja muiden taloudellisesti merkittävien päätösten hyödyt toteutuvat vain, jos sote-henkilöstöllä on sekä kyky että halu toimia uusien toimintamallien ja tietojärjestelmien mukaisella tavalla.

Tässä soteratkaisun toteutuksessa kannattaa ottaa huomioon sekä järki että tunteet.

0
Pokela
Muut Espoo

Tein 40 vuotta kuukausipalkalla töitä tieto- ja taloushallintotehtävissä sekä liikkeenjohdon konsultointitehtävissä. Eläkkeelle jäätyäni olen toiminut useiden yhdistysten hallituksessa, olen kirjoittanut viisi kirjaa ja tehnyt noin 140 Paulin pakeilla haastatteluohjelmaa, joita on katsottu tähän mennessä vajaa 800 000 kertaa

Olen eläkkeellä oleva kauppatieteiden maisteri. Pääaineeni kauppakorkeakoulussa olivat tietojenkäsittely ja laskentatoimi. Sovelsin niitä oppeja toimiessani Valiossa budjetointipäällikkönä ja myöhemmin tietohallintopäällikkönä. Toimiessani Fujitsun liikkeenjohdon konsulttina ja konsultointijohtajana pääsin auttamaan asiakasyrityksiä liiketoiminta- ja tietohallintostrategioiden laatimisessa. Kiinnitin niissä hankkeissa erityistä huomiota ratkaisuista koituvien hyötyjen tunnistamiseen ja niiden toteutumisen varmistamiseen.

Eläkkeellä ollessani olen ollut mukana neljän yhdistyksen hallituksessa. Olen edelleen mukana Suomen Asumisen Apu ry:n hallituksessa. Olemme kehittäneet siellä Ikääntyneiden henkilöiden asumiseen ja yksinäisyyteen liittyviä ratkaisuja. Olin mukana myös Luontaishoitoalan Foorumi Ry:n hallituksessa ja olen toiminut yhdistyksen talousvastaavana

Olen kirjoittanut viisi kirjaa ja tehnyt YouTubessa näkyvässä Paulin pakeilla ohjelmassa yli 140 haastattelua, joita on katsottu tähän mennessä yli 750 000 kertaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu