Ovatko vaihtoehtohoidot uhka vai mahdollisuus kansanterveydelle?

Hallitus aikoo selvittää, liittyykö vaihtoehtohoitoihin tai ei-lääketieteellisiin esteettisiin hoitoihin lainsäädäntötarvetta potilasturvallisuuden valmistamiseksi. Asia on kirjattu hallitusohjelmaan.

Tällainen selvitys kannattaa aloittaa Työ- ja elinkeinoministeriön teettämällä toimialaselvityksellä, jossa selvitetään kuinka paljon näitä vaihtoehtohoitoja tarjoavia yrittäjiä on Suomessa ja kuinka paljon näitä eri vaihtoehtohoitoja käytetään Suomessa. Selvityksen lähtökohtana tulisi olla näiden yrittäjien toiminnan tukeminen tässä työllisyystilanteessa, ei heidän toiminnan rajoittaminen erilaisten potentiaalisten uhkakuvien avulla. Potentiaalisten uhkien käyttö perusteena rajoittaisi kansalaisten valinnan vapautta omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevissa päätöksissä. Kun ajatellaan nykyisiä erittäin pitkiä potilasjonoja terveydenhoidossa, voi samalla tutkia, miten niitä voi lyhentää käyttämällä palveluseteleitä yksityisten yritysten ja yrittäjien palvelujen hankkimiseksi. Näihin kannattaa lisätä myös vaihtoehtohoitajat.

Monella on vielä muistissa Tukesin tekemä ennakoiva päätös Maria Nordinin verkkokurssista. Helsingin hallinto-oikeus kumosi aikanaan Maria Nordinin paljon julkisuudessa ollutta Eroon oireista -verkkokurssia koskevan ennakoivan kieltopäätöksen, johon liittyi tehosteena 100 000 euron suuruinen uhkasakko. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kielsi päätöksellään marraskuussa 2019 Eroon oireista -verkkokurssia järjestävää yritystä antamasta tai tarjoamasta kurssin yhteydessä sellaisia ohjeita ja väitteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle. Uhkasakko olisi voitu tuomita oikeudessa maksettavaksi, jos yritys ei olisi noudattanut Tukesin päätöstä. Kielto oli ennakoiva, sillä sen antamishetkellä Tukes oli katsonut toiminnan täyttävän lainsäädännön minimivaatimukset. Hallinto-oikeus on kumonnut Tukesin antaman ennakoivan kieltopäätöksen ja poistanut asetetun uhkasakon.

Pokela
Sitoutumaton Espoo

Olen yrittäjä omistamassani Oivaltamispalvelut Oy:ssä. Tarjoan sen puitteissa Yritys- ja elämänpolun valmennusta.

Yritysvalmennuksessa keskityn tällä hetkellä tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä,

Sovellan Elämänpolun valmennuksessani elintapalääketiedettä, positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta
https://www.oivaltamispalvelut.fi/

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja tein 40 vuotta töitä eri yritysten tieto- ja taloushallintotehtävissä sekä liikkeenjohdon konsultointitehtävissä. Eläkkeelle jäätyäni olen toiminut useiden yhdistysten hallituksessa, olen kirjoittanut viisi kirjaa ja tehnyt noin 160 Paulin pakeilla haastatteluohjelmaa, joita on katsottu tähän mennessä yli miljoona kertaa. Olin mukana Suomen Asumisen Apu ry:n hallituksessa. Kehitimme siellä Ikääntyneiden henkilöiden asumiseen ja yksinäisyyteen liittyviä ratkaisuja. Olin mukana myös Luontaishoitoalan Foorumi Ry:n hallituksessa ja toimin yhdistyksen talousvastaavana.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu