Palestiinan vapautusjärjestön ja Hamasin idealogiset erot

Kirjoitin 3.11.2023 puheenvuoron artikkelissa arvion  ICAHD-kansalaisjärjestön puheenjohtaja Syksy Räsäsen ja kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan  keskustelusta  Puheenaiheen podcastin jakossa, nro 430, jonka aiheena oli  Gazan sota ja Hamasin tavoitteet.

Hyvin sekavassa keskustelussa Räsänen puolusti monessa yhteydessä Hamsin toimintaa.Siinä missä Kaleva toi esille Hamasin peruskirjan selviä tavoitteita esille niin Räsänen toi  keskusteluun paljon hänen omaa  tulkintaa Hamsin tavoitteista.

Nostin esille  3.11.2023 julkaistussa puheenvuorossa  Räsäsen  virheelliset näkemykset Hamasin tavoitteisa. Räsänen perusteli näkemyksensä, tosin virheellisesti, Hamasin  päivitetyn peruskirjan sisältöön, jossa olisi muka luovuttu artiklan 13 tavoitteesta eli Israelin valtion tuhoaminen.

Räsänen oli oikeassa siinä että Hamas on julkaissut päivitetyn peruskirjan mutta sanoi virheellisesti että se olisi tapahtunut heti vuoden 2006 Palestiinalaishallinnon vaalien jälkeen.  Hamas julkaisi uuden päivitetyn peruskirjansa vasta 11 vuotta myöhemmin siis vuonna 2017.

Räsänen mainitsi virheellisesti ensin näkökulman  että Hamas olisi sitounut Oslon rauhansopimuksee jo vuonna 2006 ja olisi hyväksynut myös kahden valtion mallin.

Uuden peruskirjan versiossa Hamas ei ole edelleenkään sitoutunut tunnustamaan Israelin valtiota eikä se hyväksy  Oslon rauhansopimusta. Hamas hyväksyy päivitetyssä peruskirjassa  vain vuoden 1967 rajat,  Palestiinalaisvaltion  rajoiksi.  Israelin valtiota Hamas ei mainitsi nimeltä vaan käyttää termiä  sionistinen miehittäjä.

Vertailen nyt Hamasin ja Palestiinanvapautusjärjestön peruskirjojen idealogisia eroja.

Ensin tuon esille  Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) peruskirjan tavoitteet   vuodelta  1964.Tosin joidenkin artikloiden tavoitteista PLO on luopunut vuoden 1994 Oslon rauhanprosessin yhteydessä.

Palestiinan vapautusjärjestön peruskirjan tavoitteet perustuvat panarabialaisuuteen ja niiden yhteiskunnallinen tavoite Palestiinan valtiosta on seuraavanlainen:

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 1: Palestiina on arabien kotimaa, jota sitovat vahvat kansalliset siteet muihin arabimaihin ja jotka yhdessä muodostavat suuren arabien kotimaan.

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 3: Palestiinan arabikansoilla on laillinen oikeus kotimaahansa ja se on erottamaton osa arabikansaa.

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 6: Palestiinalaiset ovat niitä arabikansalaisia, jotka asuivat normaalisti Palestiinassa vuoteen 1947 asti, jäivätkö he tai karkotettiin. Jokainen palestiinalaiselle vanhemmalle tämän päivämäärän jälkeen syntynyt lapsi Palestiinassa tai sen ulkopuolella on palestiinalainen.

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 7:Palestiinalaista alkuperää olevia juutalaisia pidetään palestiinalaisina, jos he ovat valmiita elämään rauhassa ja uskollisesti Palestiinassa.

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 11: Palestiinan kansa uskoo lujasti arabien yhtenäisyyteen, ja voidakseen täyttää tehtävänsä tämän tavoitteen toteuttamisessa sen on tässä taistelunsa vaiheessa säilytettävä palestiinalainen persoonallisuutensa ja kaikki osatekijänsä.

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 12: Arabien yhtenäisyys ja Palestiinan vapauttaminen ovat kaksi toisiaan täydentävää tavoitetta. Arabien yhtenäisyys johtaa Palestiinan vapautumiseen, ja Palestiinan vapauttaminen johtaa arabien yhtenäisyyteen.

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 13: arabimaiden kohtalo ja jopa arabien olemassaolon ydin ovat tiukasti sidoksissa Palestiinan kysymyksen kohtaloon; tästä lujasta siteestä johtuu arabimaiden pyrkimys ja kamppailu Palestiinan vapauttamiseksi. Palestiinan kansa ottaa edelläkävijän roolin tämän pyhän kansallisen tavoitteen saavuttamisessa.

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 14: Palestiinan vapauttaminen arabien näkökulmasta on kansallinen velvollisuus. Sen vastuut kuuluvat koko arabivaltiolle, hallituksille ja kansoille, Palestiinan kansan ollessa etualalla. Tätä tarkoitusta varten arabivaltion on mobilisoitava sotilaalliset henkiset ja aineelliset potentiaalinsa, erityisesti sen on annettava Palestiinan arabikansalle kaikki mahdollinen tuki ja tuki ja annettava sen käyttöön kaikki mahdollisuudet ja keinot, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä kotimaansa vapauttamisessa. .

Palestiinan vapautusjärjestön artikla 18: Väitteet historiallisista ja hengellisistä siteistä, juutalaisten ja Palestiinan välisistä siteistä eivät ole sopusoinnussa historian tosiasioiden tai terveen valtiollisuuden todellisen perustan kanssa. Juutalaisuus, koska se on jumalallinen uskonto, ei ole kansallisuus, jolla on itsenäinen olemassaolo. Lisäksi juutalaiset eivät ole yksi kansa, jolla on itsenäinen persoonallisuus, koska he ovat niiden maiden kansalaisia, joihin he kuuluvat.

Palestiinan vapautusjärjestön peruskirja 19:Sionismi on alusta alkaen kolonialistinen liike, tavoitteiltaan aggressiivinen ja ekspansionistinen, kokoonpanoiltaan rasistinen ja segregationistinen ja keinoiltaan ja tavoitteiltaan fasistinen. Israel tämän tuhoisan liikkeen keihäänkärkenä ja kolonialismin pylväsnä on pysyvä jännitteiden ja kuohunnan lähde erityisesti Lähi-idässä ja kansainväliselle yhteisölle yleensä. Tämän vuoksi Palestiinan kansa ansaitsee kansojen yhteisön tuen ja elatuksen.

Palestiinan vapautusjärjestön peruskirja 20:Rauhan ja turvallisuuden syyt sekä oikeuden ja oikeuden tarpeet vaativat kaikilta kansoilta, jotta voidaan turvata todelliset kansojen väliset suhteet ja säilyttää kansalaisten uskollisuus kotimaahansa, pitää sionismia laittomana liikkeenä ja kieltää sen läsnäolo ja toimintaa.

Nyt vuorossa on Hamasin peruskirjan tavoitteet vuodelta 1988.Tosin joidenkin artikloiden tavoitteista Hamas luopui vuonna 2017.

Hamasin peruskirjan tavoitteet perustuvat panislamilaisuuteen ja niiden yhteiskunnallinen tavoite Palestiinan valtiosta on seuraavanlainen:

Hamasin peruskirjan artikla 1: Hamas on islamilainen vastarintaliike, jolle on islamin ideologinen ohjelma.

Hamasin peruskirjan artikla 2: Hamasin peruskirja määrittelee Hamasin ”universaaliksi liikkeeksi” ja ”yhdeksi Palestiinan muslimiveljeskunnan haaroista

Hamasin peruskirjan artikla 3: Liike koostuu ”muslimeista, jotka ovat antaneet uskollisuutensa Allahille”

Hamasin peruskirjan artikla 4: Liike toivottaa tervetulleeksi kaikki muslimit, jotka omaksuvat uskonsa, ideologiansa, noudattavat sen ohjelmaa, pitävät salaisuutensa ja haluavat kuulua sen riveihin ja suorittaa velvollisuutensa.

Hamasin peruskirjan artikla 5: Korostaa järjestön salafistisia juuriaan ja yhteyksiään muslimiveljeskuntaan ja julistaa islamin viralliseksi uskonnokseen ja Koraanin perustuslakikseen

Hamasin peruskirjan artikla 6: Hamas on ainutlaatuisen palestiinalainen[ ja ”pyrkii kohottamaan Allahin lippua Palestiinan jokaisen tuuman yli, sillä islamin siiven alla kaikkien uskontojen kannattajat voivat elää turvassa ja turvassa heidän henkensä, omaisuutensa ja oikeuksiensa suhteen”. Se väittää, että maailma laskeutuu kaaokseen ja sotaan ilman islamia

Hamasin peruskirjan artikla 7: viittaa Hadithiin, jonka raportoi Sahih al-Bukhari, Muslim: 2922, jossa todetaan, että tuomiopäivä ei tulisi ennen kuin muslimit taistelevat ja tappavat juutalaisia.

Hamasin peruskirjan artikla 8: Hamasin asiakirja toistaa Muslimiveljeskunnan iskulauseen ”Allah on sen päämäärä, Profeetta on malli, Koraani sen perustuslaki, jihad sen polku ja kuolema Allahin tähden on sen ylevin toive.

Hamasin peruskirjan artikla 9: mukauttaa Muslimiveljeskunnan näkemystä yhdistää Palestiinan kriisi islamilaiseen ratkaisuun ja kannattaa ”taistelua valhetta vastaan, sen kukistamista ja sen kukistamista, jotta oikeus voittaisi

Hamasin peruskirjan artikla 11: Palestiina on pyhä (waqf) kaikille muslimeille ikuisesti, eikä kukaan voi luopua siitä

Hamasin peruskirjan artikla 12: nationalismi on islamilaisen vastarintaliikkeen näkökulmasta osa uskonnollista uskontunnustusta

Hamasin peruskirjan artikla 13: Neuvotteluratkaisu ei ole mahdollista. Jihad on ainoa vastaus

Hamasin peruskirjan artikla 15: Päivänä, jolloin viholliset anastavat osan muslimimaita, jihadista tulee jokaisen muslimin yksilöllinen velvollisuus.” Siinä kerrotaan muslimimaihin suuntautuneiden ristiretkien historiasta ja sanotaan, että ”Palestiinan ongelma on uskonnollinen ongelma

Hamasin peruskirjan artikla 23:Ilmaisee tukensa kaikille islamilaisille liikkeille, ”jos ne paljastavat hyviä aikomuksia ja omistautumista Allahille

Hamasin peruskirjan artikla 25: Estää islamilaisia liikkeitä hakemasta tukea ulkomailta ja ilmaisee tukensa muille Palestiinan nationalistisille liikkeille

Hamasin peruskirjan artikla 28: Salaliittosyytteet Israelia ja koko juutalaista kansaa vastaan: Israel, juutalaisuus ja juutalaiset.Se väittää, että ”sionistijärjestöt” pyrkivät tuhoamaan yhteiskunnan moraalisen korruption ja islamin eliminoimisen kautta, ja ovat vastuussa huumekaupasta ja alkoholismista.

Hamasin peruskirjan artikla 30: kehottaa ”kirjailijoita, älymystöjä, mediaihmisiä, puhujia, kasvattajia ja opettajia sekä kaikkia arabi- ja islamilaisen maailman eri sektoreita” jatkamaan jihadia.

Hamasin peruskirjan artikla 31: Kuvailee Hamasia ”humanistiseksi liikkeeksi”, joka ”huolehtii ihmisoikeuksista ja jota ohjaa islamilainen suvaitsevaisuus toimiessaan muiden uskontojen kannattajien kanssa”. ”Islamin siiven alla” on mahdollista, että islam, kristinusko ja juutalaisuus ”elävät rauhassa ja hiljaisuudessa keskenään” edellyttäen, että muiden uskontojen jäsenet eivät kiistä islamin suvereniteettia alueella

Hamasin peruskirjan artikla 32: Hamas tuomitsee juonittelijoina ”imperialistiset voimat”, jotka pyrkivät korruptoimaan kaikki arabimaat yksitellen jättäen Palestiinan islamin lopulliseksi linnakkeeksi

Hamasin peruskirjan artikla 33: kehottaa muslimeja kaikkialla maailmassa työskentelemään Palestiinan vapauttamiseksi.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu