Suomen työväen vallankumouksen alkamisesta 102 vuotta

Maanantaina 27.1. tuli kuluneeksi 102 työväenvallankumouksen alkamisesta.

Työväki otti vallan Helsingissä ja Etelä-Suomessa ja ajoi porvariston tynkäsenaatin tiehensä. Tilalle nostettiin Suomen Kansanvaltuuskunta, ensimmäinen työväenhallitus ja työväeneduskunta. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin eduskunnan puhemiehenä toiminut Kullervo Manner.

Porvaristo alkoi jo 28.1. vangita hallussaan olevilla alueilla työväenliikkeen jäseniä ja muita kansalaisia. Luokkasota alkoi ja laajeni koko Suomen alueelle.

Kansanvaltuuskunta ja hallitus aloittivat heti Suomen Valtiosäännön sekä uusien lakien valmistelun ja niiden käsittelyn.

Suomen Valtiosäännön ehdotus (Saatesanat).

Sitten kun Suomen työtätekevä kansa on kukistanut sortovallan ja kunnialla voittanut kansan viholliset, esitetään viipymättä Suomen kansan hyväksyttäväksi uusi Valtiosääntö tämän maan pysyväksi ja ainoaksi perustuslaiksi. Sen hyväksymisestä toimitetaan mahdollisimman pian tänä keväänä yleinen kansanäänestys koko maassa. Kaikki Suomen kansalaiset, jotka ennen nyt kuluvaa vuotta ovat täyttäneet kaksikymmentä ikävuotta, ovat siihen kansanäänestykseen oikeutetut ottamaan osaa. Siinä tulee siis Suomen kansan enemmistö selvästi osoittamaan julki, tahtooko se todellista kansanvaltaa ja minkä vertainen osa siitä enää kannattaa kukistunutta herravaltaa.

Suomen Kansanvaltuuskunta on tätä varten jo valmistamat ehdotuksensa Suomen Valtiosäännöksi ja esittänyt sen tänä päivänä Työväen Pääneuvostolle. Tämä Kansanvaltuuskunnan ehdotus nyt julkaistaan tässä ohella kokonaisuudessaan. Sitten kun Työväen Pääneuvosto on sen tarkastanut ja kohta kohdalta päättänyt, julkaistaan se lopullisessa muodossaan vielä ennen kansanäänestystä kansan arvosteltavaksi, sekä määrätään päivä, milloin kansanäänestys on tapahtuva.

Suomen miehet ja naiset! Teissä on nyt vielä niitäkin, jotka epätietoisina tahi valheellisten tietojen eksyttäminä vierotte työväenluokan vaatimaa kansanvaltaa. Punnitkaa nyt ajoissa, tokko tahdotte tähän maahan suurten yhtiöherrain, pankkikapitalistien ja rusthollarien ahnetta mielivaltaa, tokko tahdotte virkavallan herruutta ja puolimuukalaisten aatelisherrain sortovaltaa. Vapaan Suomen vapaa työmies ei sellaista iestä hartioillaan siedä, vaan taistelee loppuun asti oikean vapautensa ja kansanvallan puolesta. Astukaa tekin epätietoiset ja eksytetyt kansalaiset todellista kansanvaltaa vaatimaan! Niin tulee nopeammin loppu nykyisestä kansalaisveren vuodatuksesta, johon taantumuksellisten herrain hankkeet kansamme syöksivät.

Ainoastaan nopeasti alkava kansanvaltainen edistys voi nopeasti korjata taistelun hävitykset ja luoda haavat umpeen. Ainoastaan työväenluokan uudestirakentava työ, sen vallankumouksen siunattujen saavutusten turvaaminen, sen oikeuden ja ihanteiden toteuttaminen, voi auttaa kanaamme kauniimpaan tulevaisuuteen.

Helsingissä, 23 päivänä helmikuuta 1918

Suomen Kansanvaltuuskunnan jäsenet

Kullervo Manner
Eero Haapalainen
Lauri Letonmäki
Antti Kiviranta
J. H. Lumivuokko
Evert Eloranta
Emil Elo
Edvard Gylling

Yrjö Sirola
Adolf Taimi
O. W. Kuusinen
Jalo Kohonen
O. Tokoi
Konstantin Lindqvist
Matti Turkia.

 

 

 

 

RaunoLintunen

Yrittäjä, Työkansan Sanomien päätoimittaja

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu