Kirje Helsingin Kaupungin Sote-lautakunnalle omaishoidon leikkauksista

Hyvät Helsingin kaupungin sote-lautakunnan jäsenet! Teidät on laitettu paljon vartijoiksi, kun teillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa, miten Helsingin Kaupunki kohtelee meitä omaistaan hoitavia henkilöitä. Tietooni on kiirinyt, että viime vuonna päivitettyä omaishoitolakia on lähdetty soveltamaan täysin päivitetyn lain vastaisessa hengessä eli huonontamalla omaishoitajien asemaa. Kun hallituksemme nimenomainen kärkihanke on ollut omaishoitajien määrän lisääminen ja vapaapäiväoikeuksien parantaminen, niin Helsingissä on lähdetty tulkitsemaan lakia kautta rantain ja sijoittelemalla uudella pisteytysmallilla eri vammoista kärsiviä eri asemiin. YK:n vammaissopimushan lähtee siitä, että vammaisen ihmisen toimintakyvyn tulisi määrittää avun tarve – ei diagnoosit ja nimikkeet. Virkamies työnä tehdyssä uudessa ohjeistuksessa tukea alentavina seikkoina on pidetty koulun tai päivätoiminnan käymistä, uusia hoitopisteyksiä ja vammojen tai sairauksien oireita.

http://www.jaatinen.info/files/Omaishoidon_tuen_pysyvaisohje_18_1_2017.pdf

Miten on mahdollista, että hallituksen hyvää tarkoittava uudistus omaishoidon vapaiden laajentamisesta myös alimpaan hoitoisuus-luokkaan, on osattu tulkita näin hirtehisesti joiltakin omaishoitajilta tukea leikkaamalla? Näin lyhytnäköisesti ei voida toimia. Jos me kaikki 4000 omaishoitajaa Helsingin kaupungissa laittaisimme hanskat naulaan tulisi se todella kalliiksi tälle kaupugille. Lasku olisi pitkälle yli miljardin euron.

Monien muiden omaishoitajien tavoin avustan veljeäni päivittäin, ja jos en enää jaksaisi tätä pestiä hoitaa, niin tulisi se maksamaan kaupungille vuodessa pitkälle yli 125 000 euroa ympärivuorokautisessa asumisyksikössä. Sen sijaan kaupunki säästää ympärivuorokautisen hoitoyksikön paikassa, kun toimin veljeni omaishoitajana ympäri vuoden, viikon jokaisena päivänä. Palkkioni on noin 5 % siitä, mitä veljeni hoito aiemmin maksoi yhteiskunnalle laitoshoitovuorokausina. On täysin järjenvastaista lähteä leikkaamaan tämän tasoisten hoidettavien kohdalla yhtään senttiä, vaikka hoidettava kävisi viisi kertaa viikossa päivätoiminnassa tai koulussa tai saisi muutaman lisävuorokauden tilapäishoitoa. Kaupungimme säästöt ovat mittavat kiitos niiden 4000 omaishoitajan.

Nyt teidän kuntapoliitikkojen kädessä on iso päätös – lähdettekö leikkaamaan omaishoidon palkkioita, joka olisi täysin hallituksen aikaansaaman uudistetun omaishoitolain vastaista – vai sen sijaan parannatteko omaishoitajien asemaa, lisäättekö kaupunkimme omaishoitajien määrää ja vapaapäiväoikeuksia sekä tukiluokkaa? Jälkimmäisellä tavalla toimimalla todennäköisesti säästätte samantien kaupungimme varoja vähentyvissä laitoshoitomaksuissa.

Virkamiestyönä laadituissa soveltamisohjeissa on muun muassa täysi-ikäisten toisen maksuluokan kohdalla lueteltu ensin hirvittävä määrä hoitoisuutta. Tiivistän sen muutamaan lauseeseen. Henkilö tarvitsee avustamista seuraavissa asioissa: Peseytyminen, ruokailu, liikkuminen, lääkitys, pukeminen, wc-toiminnot ja muut sairaanhoidolliset toimeenpiteet ja nämä kaikki on toteuduttava joko jatkuvasti tai ympärivuorokautisesti. On selvää, että jo toisessa maksuluokassa hoidetaan henkilöitä, jotka ilman omaishoitajan apua olisivat ympärivuorokautisessa yksikössä hoidettavana. Nyt uusien ohjeiden mukaan, kuitenkin tukea lasketaan, jos hoidettava saa tukitoimena mm. päivätoimintaa 2-5 päivänä viikossa. Mielestäni tämä ei voi toimia tukea alentavana perusteena, kun kyse on näin runsaasti apua tarvitsevista henkilöistä.

Rakkaat kuntapäättäjät – ottakaa tämä meidän omaishoitajien hätä nyt vakavasti. Tutkikaa ennenkuin hutkitte ja laatikaa uusi, parempi ohjeistus kaupunkimme virkamiehille, jotka lähtevät ohjetta soveltamaan. Kun te sen teette, tulette saamaan paljon kiitosta meiltä omaishoitajilta ja meidän hoidettavilta sekä kaikilta kaupunkilaisilta, kun veroäyriä ei tarvitsekaan nostaa lisääntyneiden laitosmaksujen vuoksi. Tehkää ainut ja oikea ratkaisu eli lykätkää uuden omaishoidon ohjeistuksen eli PYSY021-toimeenpanoa, laatikaa uudet, paremmat ohjeet ja helpottakaa omaishoitajien taakkaa lisäämällä ne vapaapäivät myös alimpaan tukiluokkaan päivitetyn omaishoitolain mukaisesti.

0
ReettaAngelvoRiipinen
Perussuomalaiset Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Perussuomalainen kuntavaaliehdokas 2021. Henkilökohtainen avustaja, lähihoitaja, Pelastuslautakunnan varajäsen (ps) ja äiti Helsingistä. Harrastan musiikkia ja ruokabloggaamista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu