Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja helsinkiläisille – Malmin lentokenttä säilytettävä!

Malmin lentokenttä säilytettävä! (Reetta Malmin lentokentällä 25.4.2021)

Taloyhtiölainat pidettävä verovähennyskelpoisina

Vuokra-asumista säätelee ennen kaikkea kysynnän ja tarjonnan laki. Jos tarjontaa ei ole riittävästi, vastataan ongelmaan kaavoittamalla ja rakennuttamalla uusia asuntoja. Ennakkomarkkinoinnissa uusille yksityisrahoitteisille asunnoille pankki vaatii, että 50-60 prosenttia asunnoista on varattu ennen kuin rakentaminen voi alkaa. Ostaja pääsee varaamaan asunnon pienellä summalla. Jos Suomen hallitus yllättäen päättää poistaa taloyhtiölainojen verovähennysoikeuden, yksityisten vuokranantajien kiinnostus ostaa uudiskohteita laskee merkittävästi, koska uudiskohteissa taloyhtiölainan osuus on suuri. Tämän seurauksena uudisrakentaminen hidastuu.

Pääkaupunkiseutu kasvaa koko ajan. Yleinen kuvitelma on, että suurien toimijoiden kuten Saton ja Y-säätiön kaltaisten säätiöiden asunnoissa asuminen olisi edullisempaa, mutta tämä ei aina pidä paikkaansa. Iso osa vuokra-asunnoista vuokrataan yksityisten vuokranantajien kautta. Moni yksityinen vuokranantaja haluaa pitää vuokransa kohtuullisena ja asuntonsa hyvässä kunnossa, jotta vuokrasuhteet olisivat mahdollisimman pysyviä. Asuntoyhtiön hyväkuntoisuus edellyttää, että taloyhtiön remontit voidaan toteuttaa ajallaan. On tärkeää, että yksityiset vuokranantajat voivat vähentää taloyhtiölainat verotuksessa. Muuten remontit tulevat viivästymään ja talojen kunto heikkenee. Hyvässä kunnossa oleva talo on paitsi sijoittajan myös vuokralaisen etu. Kun verovähennysoikeus säilytetään, myöskään vuokrankorotuspaineet eivät nouse.

Kaupungin vuokra-asunnot pienituloisille, eläkeläisille, vammaisille ja yksinhuoltajille

Puolet helsinkiläisistä asuu vuokralla ja puolella on oma asunto. Joka kuudes helsinkiläinen asuu kaupungin omistamassa asunnossa, ja kaupunki omistaa lähes 64 000 asuntoa, joista merkittävä osa on pienituloisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Ongelmana on, että kaupungin asunnon jakoperusteet ovat hämärän peitossa ja monikaan useita vuosia asuntoa jonottanut ei saa asuntoa. Jakoperusteet verovaroin toteutettuihin asuntoihin pitäisi tuoda päivänvaloon. Kaupungin vuokra-asuntoja tulee tarjota pienituloisille, eläkeläisille, vammaisille ja yksinhuoltajille sekä muille erityisryhmille.

Joustavampi AM-ohjelma

Viime vuoden marraskuussa Helsingin valtuuston päättämä AM-ohjelma ei tue monipuolista ja sekoittunutta asumista Helsingissä, koska jopa 50 prosenttia asuinalueen asunnoista voi olla tuettuja vuokra-asuntoja. Helsinki on tehnyt valtion kanssa MAL-sopimuksen, jonka mukaan 30 prosenttia asunnoista tulisi olla yhteiskunnan tukemia. Tästä 30 prosentista 2/3-osan tulisi olla pitkän korkotuen tai erityisryhmien asuntoja. AM-ohjelma on siis ristiriidassa MAL-sopimuksen kanssa. MAL-sopimusta tiukempi sääntely vaarantaa asuntotuotantotavoitteeseen pääsemisen. ”Jäykkä hallinta- ja rahoitusmuotojen sääntely selittää pitkälle sitä, miksi Helsinki ei päässyt edellisen MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoitteeseen. Yksityiset toimijat olisivat käynnistäneet viime vuosina enemmän vapaarahoitteisia omistus- ja vuokrakohteita, jos hallinta- ja rahoitusmuotosääntelystä olisi joustettu” kerrotaan Suomen Vuokranantajat ry. lausunnossa AM-ohjelmasta.

Vältettävä suuria vuokra-asuntokeskittymiä – Malmin lentokenttä säilytettävä!

Helsinkiin tarvitaan siis lisää monimuotoista ja sekoittunutta asumista, ja siihen tavoitteeseen päästään parhaiten lisäämällä nykyiseen AM-ohjelmaan vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Yksityiset vuokranantajat ovat suuri ja kirjava joukko ihmisiä, joiden omistamat asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, jolloin myös vuokra-asujat asuvat monenlaisissa asunnoissa sekoittuen alueen muuhun väestöön. Asuntotuotantoa suunniteltaessa tulisi välttää suuria vuokra-asuntokeskittymiä, jolloin esimerkiksi Malmin lentokentälle pahimmassa tapauksessa rakennetaan puolet tuettua vuokra-asumista. Malmin lentokentän tapauksessa ongelmia on toki muitakin kuten myrkyllinen maaperä, jonka takia alueen kaavoittamishanke asuinalueeksi tulee tulevan valtuuston kaataa.

Tuetun asumisen asukasvalintojen perusteiden ollessa hämärän peitossa pahimmassa tapauksessa asunnot päätyvät sellaisille henkilöille, jotka eivät muuten välttämättä muuttaisi Helsinkiin tai edes Suomeen. Lisäksi joustamattoman AM-ohjelman vuoksi asuntotuotantotavoitteisiin ei päästä. Tälle kehitykselle on laitettava stoppi. Ainut varma keino varmistaa järkevä asuntopolitiikka ja kohtuuhintainen vuokra-asuminen helsinkiläisille on äänestää Perussuomalaista näissä kuntavaaleissa.

 

Lähteet: 

”https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/Kotikaupunkina-Helsinki/2020/Asumisen_ja_maankayton_ohjelma_2020.pdf”

”https://www.hel.fi/hel2/Helsinginseutu/Hsyk/MAL_2020_raportti_251012.pdf”

”https://vuokranantajat.fi/wp-content/uploads/2020/09/Lausunto-Helsingin-AM-ohjelman-luonnoksesta-Suomen-Vuokranantajat.pdf”

”https://www.suomenuutiset.fi/halla-aho-asumisen-ja-maankayton-ohjelmasta-tarkoituksena-nayttaa-pikemminkin-olevan-tuoda-helsinkiin-lisaa-maahanmuuttajia/”

+3
ReettaAngelvoRiipinen
Perussuomalaiset Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Perussuomalainen kuntavaaliehdokas 2021. Henkilökohtainen avustaja, lähihoitaja, Pelastuslautakunnan varajäsen (ps) ja äiti Helsingistä. Harrastan musiikkia ja ruokabloggaamista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu