Ovatko puoluekurisanktiot perustuslain vastaisia?

Tätä on syytä kysyä viimeistään nyt. Onko siis niin, että kun liki Jumalan sanan tasolle nostettu länsimainen demokratiamme on se ”paras” hallintomalli, niin sitä ei sitten saisi arvostella? Suoranaisena mandrana toistetaan sitä, että kun parempaakaan ei ole. Puoluevallan keskittymien vuoksi tuo perustelu ei enää riitä

Kuitenkin perustuslain henki ja tarkoitus on, että edustuksellinen päätöksenteko perustuu mitä puhtaimmassa mielessä kansalaisten tahtotilaan.

Sellainen toiminta, joka pyrkii olemaan ns ”välimiehenä” tässä tahtotilassa, pitäisi olla AINA riittävän kriittisen tarkastelun kohteena.

Tämän välimiehen roolin ovat kaapanneet puolueet.

Puolueet käyttävät tätä rooliaan omien tarkoitustensa ja yhdistys-sääntöjen/lain puitteissa. Lisäksi mm eduskuntaryhmät laativat ja muuttavat linjauksiaan aina tarpeen vaatiessa lisämääräyksillä. Toisin sanoen laajentavat valtaansa jokaisen kansanedustajan ja muiden luottamuselimissä työskentelevien yli ja reviirille.

Tätä toimintaa pääsevät äänestäjät arvioimaan äänestysuurnilla vain joka neljäs vuosi.

Tästä maailman hienoimmasta demokratiamallista johtuu, että äänestäjän kuluttajasuoja on enää olematon. Kansanedustajan riippumaton asema on suojattu käytännössä vain paperinpalalla.

On totta, että on puolueiden sisäinen asia, miten he toimintansa linjaavat. Selkeissä puolueenvastaisissa tapauksissa ja merkittäviä mainehaittoja aiheuttavissa tapauksissa puoluesanktiot ovat usein paikallaan.

Mutta silloin, kun kansanedustaja ei toimivaltaansa kuuluvissa päätöksissä (oli ne puolueen linjan mukaisia tai ei) riko lakeja tai toimi muuten yleistä pahennusta herättävällä tavalla, on puoluesanktioiden käyttö yksiselitteisesti väärin.

Keskustelua tulisikin käydä perustuslain näkökulmasta.

Voiko yksittäinen rekisteröity puolue (poliittinen tomija) käyttää omia sääntöjään ja sisäisiä päätöksiään jäseniään vastaan niin, että ko yhdistys aiheuttaa kyseiselle jäsenelle poliittista, taloudellista ja henkistä haittaa? Eli ylittääkö rekisteröidyn yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki perustuslain ja sen hengen? Voiko näin menetellä kansanvallan toteutumista ja yksittäistä äänestäjää ajatellen?

Pitäisi olla huomattavasti enemmän huolissaan sitoutumattomien määrän kasvusta. Tyytymättömyys ja pettymys puoluehierarkioihin ja tähän jumalaiseen demokratiaan siis kasvaa. Tämä ongelma ei tunnu puolueita kiinostavan.

Vallan keskittymistä ajetaan kaikella voimalla ja todellista kansan tahtotilaa ei olla valmiita enää kunnioittamaan.

Perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerin täytyisi ottaa korjaavat toimet käyttöön puolekuriin liittyen.

Samaa venettä soutavina puolueet eivät tätä tule tekemään, vaikka he ovat juuri niitä lainsäätäjiä.

Puoluekurin käyttö sanktiotoimina tulisi saattaa rikoslain säädännön alaiseksi ja tästä tulisi tehdä kansalais- tai lakialoite.

+3
ReijoPaunonen
Keskusta Juva
Ehdolla kuntavaaleissa

Yrittäjä, IT-asiantuntija, sähköasentaja.
Kaakkois-Suomen kansanedustajaehdokas (Ps) v 2015.
Maakuntavaltuutettu
Etelä-Savon Ps piirin vt puheenjohtaja 2017
ESSOTE tarkastuslautakunnan jäsen
Kunnananvaltuustossa neljättä kautta.
Harrastuksia: Metsästys, ilmailu, kirjoittaminen ja musiikki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu