Paisuva maksullinen yhteiskunta kaventaa kansalaisten oikeusturvaa

Poliisi alkaa tästä päivästä alkaen laskuttaa antamistaan palveluista.

YLE uutiset:

”Poliisi ottaa vuosittain vastaan noin 70 000 virka-apupyyntöä, ja niistä noin puolesta poliisi jatkossa laskuttaa. Poliisia tarvitaan esimerkiksi turvaamaan terveydenhuoltohenkilöstöä tai avaamaan ovia, kun lastensuojelun viranomaiset etsivät kadonneita nuoria.

Useissa laissa on mainittu poliisin velvollisuus antaa virka-apua, mutta maksuttomia niistä on vain pieni osa. Jatkossa maksullisista tehtävistä lähetetään lasku, joka pohjautuu omakustannusarvoon. Esimerkiksi kahden poliisin partion, jolla on käytössään poliisiajoneuvo, omakustannusarvo yhdeltä tunnilta on 165 euroa”

Viime aikoina on kansalaisia puhuttanut voimakkaasti kouluväkivalta.

Kun poliisi asettaa ehdoksi palvelujensa maksullisuuden, lienee siitä vääjäämättömänä seurauksena se, että kunnalliset koulu- tai sosiaaliviranomaiset eivät enää lähde poliisipalveluja käyttämään siinä määrin kuin esim lastensuojelulaki edellyttäisi. Kun kuntien- ja sairaanhoitopiirien talous heikkenee entisestään, on jopa vaarana, että esimiestaholta tulee tiukentuneita ohjeita poliisivirka-avun pyytämiselle. Samoin oppilaiden huoltajille muodostuu perusteltu pelko siitä, että he joutuvat maksamaan mahdollisesti saamistaan kouluväkivaltatapausten selvittämisistä.

Hämmästyttävää on myös se, että kuntajohtoa kustannuksia enemmän pelottaa paisuva byrokratia ! (kts YLEn uutinen)

Tämä pelko kustannusten asianomaisten niskaan kaatumisesta lienee selviö. Onhan poliisi useissa tapauksissa ollut haluton selvittämään kouluväkivaltatapauksia, vaikka kyseessä on ollut selkeä lain rikkominen. On peräänkuulutettu sisäistä selvittämistä, joka ei ole tällaisena menettelynä johtanut viralliseen tutkintaan ja siten syyttäjän arvioinnin alle.

Nyt esiintullut linjaus poliisitehtävien lisääntyvästä maksullisuudesta on selkeä isku kouluväkivaltatilanteiden kitkemisyrityksille.

Tilanteen korjaaminen tulisi kuulua sisäministerin asialistalla ykköshankkeeksi.

Toinen epäkohta koskee julkisen vallan käyttöä. Osa-alueita on kaksi. Kirkollinen toiminta ja yleishallinto. Epäasiallista käytöstä tai väärin tehtyä päätöstä ei ole kansalaisen riskitöntä lähteä peräänkuuluttamaan sen enempää aluehallintoviranomaisten kuin tuomiokapitulinkaan alle kuuluvista päätöksistä.

Mikäli on osoitettavissa, että viranhaltijan päätös ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä, valittaja joutuu maksamaan käsittelymaksun. Viranhaltijapäätökset voivat siis usein perustua teknisesti oikeaan menettelyyn mutta todellisen laintulkinnan selvittämiseen harvalla on taloudellinen mahdollisuus.

ReijoPaunonen

Yrittäjä, IT-asiantuntija, sähköasentaja. Kaakkois-Suomen kansanedustajaehdokas (Ps) v 2015. Maakuntavaltuutettu Etelä-Savon Ps piirin vt puheenjohtaja 2017 ESSOTE tarkastuslautakunnan jäsen Kunnananvaltuustossa neljättä kautta. Harrastuksia: Metsästys, ilmailu, kirjoittaminen ja musiikki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu