Kiitos Akavalle rasismikriteerilinjauksesta (konkreettinen työelämäesimerkki*)

Kuvakaappaus demokraatti.fi 6.9.23

AKAVAN puheenjohtaja Maria Löfgren (kuvassa) toteaa, että hallituksen tiedonanto ei riitä, vaan se vaatii tuekseen konkreettisempia toimenpiteitä.

Edellytämme, että jatkotoimenpiteiden valmisteluun kutsutaan mukaan myös työmarkkinakeskusjärjestöt … (Tiedonanto) ei ota kantaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan oikeuteen määrätä hyvitystä syrjinnän uhrille, vaikka tällaista täsmäkeinoa kaivattaisiin rakenteellisen syrjinnän poistamiseksi.
https://demokraatti.fi/tiedonanto-ei-riita-akava-vaatii-konkreettisia-toimia-jotta-syrjimaton-tyoelama-voisi-olla-totta

Löfgrenin mukaan työelämässä, työmarkkinoilla ja koulutuksessa on syrjiviä asenteita ja rakenteita, jotka pitää tunnistaa ja joista on päästävä eroon. Akavassa ollaan pettyneitä, että vihapuheen kriminalisointi ei sisälly tiedonannon toimenpiteisiin: Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa lainsäädäntö, käytännön toimet sekä päättäjien ja muiden ihmisten asenteet tukevat kaikki yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Jotta muutos etenee, tarvitaan tärkeiden asennemuutosten tueksi kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja sopimuksia.

– – –

Oikeudenmukaisen yhteiskuntamme lainsäädäntöön nojaava akavalainen näkemys on käytännön empiiristen työelämäkokemusten mukaan joutunut aika ajoin puolustautumaan hyvinkin vaikutusvaltaisia kilpailevia näkemyksiä vastaan: jopa lähtökohtaisista rasismin kriteereistä on jouduttu käymään poleemista keskustelua vakavampaa kädenvääntöä.

*KIITOS akavalaisen pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun periaatteellisuuden, eräässä takavuosien esimerkkitapauksessa peräti pääjohtajatasoinen omavaltainen harhatulkinta yhdenvertaisuus- ja työsyrjintäkiistassa* saatiin oikaistuksi laittomasta irtisanomisesta johdon anteeksipyynnöksi. Suuren työpaikan henkilöstössa näet vaikutti myös suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumatonta vastakkainasettelevaa asenteellisuutta, jopa viraston sak:laisen henkilöstöjärjestön luottamusmiesten keskuudessa. On jo aika yhdenmukaistaa ensi alkuun rasisminvastaisen agendan peruskäsitteet ja saattaa sitten esimerkin mukaiset akavalaiset näkemykset yleisemminkin konkretian tasolle kattamaan mielellään koko työelämäkentän!

*Käytännön työelämäesimerkki:

Yksi oikea ongelma siis on, että arjen päättäjillä työelämässä näyttää valitettavasti olevan omanlaisiaan työyhteisön paikalliskulttuuriin pohjaavia rasismikäsityksiä, jotka eivät välttämättä aina kestä yleisempää tarkastelua. Saattaisi olla hyväksi, jos rasismi määriteltäisiin hieman hallituksen tiedonantoa tarkemmin, ja myös yleisimpiä vääriä rasismitulkintoja poisrajaavasti – ks. tarkemmin hallituksen-tiedonanto-vs-tutkijan-rasismikasitys-lisaarvovertailu

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu