Lisää pääjohtajapaljastuksia: asiakirjavuoto todistaa henkilöstön sensuroinnin ja syrjinnän ulkopoliittisin motiivein

Kuvituskuva: Valtioneuvoston kanslian hyviä viestintäsuosituksia valtionhallinnon eri toimijoille.

Tytti Yli-Viikari ei ole ainut tällä vuosituhannella mokaillut pääjohtaja. Muissakin virastoissa on median mukaan  nähty ilmeisiä syynin paikkoja.  Eikä johtajamokissa ole aina ollut kyse pelkästä kosmetiikasta ja bonuspisteiden kähminnästä. On ollut vakavampiakin, jopa avobemareita vakavampia yleistä etua horjuttavia harhalinjauksia.

Ylilyönnit julkishallinnossa ovat joskus linkittyneet peräti ulkosuhteisiin ja geopolitiikan ulottuvuuksiin. Alla esiteltävää esimerkkitapausta voidaan pitää ehkä vuosikymmeniin yhtenä hämmentävimpänä julkishallinnon viestintäkukkasena ja päätöksenteon avoimuuden pohjanoteerauksena. Toivottavasti tässä puhutaan marginaalisesta kuriositeetista pikemmin kuin laajemmin piilevän ilmiön jäävuorenhuipusta.

Esimerkkitapauksessa näyttäisi olevan kyse hallintokulttuurin ja johtamiskäytänteiden historiaperäisistä vinoumista ja laintulkinnallisista omavaltaisuuksista. Sellaisia ei välttämättä voi pitää eettisesti kestävinä, jos juridisestikaan. Ne tuovat mieleen lähinnä eräät YYA-kauden ylikorrektissa aatteellisessa hengessä toimineet pääjohtajat.

Esimerkiksi 1970-luvun pääjohtaja Erkki Aho koulujen teemaviikkoineen ja prinkkalanmonisteineen ja ns. ”Reporadio” ovat kuitenkin ymmärrettävissä oman aikakautensa ilmapiirin ’lähes normaaleina’ tuotteina. Tällä vuosituhannella vastaavanlainen poliittinen taustaohjaus kai luokitellaan selkeästi väärinkäytökseksi. Ellei peräti vieraan vallan edun ajamiseksi, niin ainakin sitä myötäileväksi diskriminoinniksi.

Sisäpiiriaineisto paljastaa poliittisesti motivoidun sensuroinnin ja laittomaan irtisanomiseen päätyneen työsyrjinnän

Merkittävän valtionviraston (käytetään tässä nimeä VSTO) johto ojensi 24.3.2009 määrätyllä kirjoituskiellolla virkamiestä, joka oli viraston intranetin ’vapaalla keskustelufoorumilla’ kommentoinut kriittiseen sävyyn edellisenä päivänä Sanomatalossa pidettyä ns. Nashi-nuorten mielenosoitusta sekä sen suomalaista taustahahmoa dosentti Johan Bäckmania.

Sanomatalossa 23.4.2009 järjestetyn kirjanjulkistuksen ja sitä vastustaneen mielenosoituksen kommentointi johti kirjoituskieltoon ja potkuihin (ruudunkaappauskuvat Uusi Suomi ym.)

Kielletyt ”venäjänvastaiset” mielipiteet oli ilmaistu vain viraston sisäisellä foorumilla, ei ulkopuolella. Virkamies oli tyrmistynyt periaatteen tasolla. Hän ilmoitti, ettei vaatinut palauttamaan kirjoitusoikeutta, mutta pyysi johtoa perustelemaan kirjoituskiellon tarkemmin.

Kuultuaan, että kirjoituskieltoaloite oli tullut ”lakimiehiltä”, virkamies (NN) pyysi saada kiellon juridiset perusteet nähtävikseen kirjallisina. Lisäksi hän pyysi muidenkin keskustelijoiden puolesta ohjeistavaa selvitystä käytetyistä sensuurikriteereistä lakia sovellettaessa jatkossa.

Perustelut esitettiin viiden viikon kuluttua kirjallisessa sensurointipäätöksessä (valokopio alempana). Siinä mainittiin intrafoorumilta poistettavat kommentit julkaisuajoittain tarkoin yksilöityinä seitsemän kuukauden ajalta. Itse kirjoituskielto oli nyt lievennetty ehdolliseksi. (Vuodetusta asiakirjasta on tässä peitetty henkilönimiä ja muita tunnistetietoja eikä tietolähdettä paljasteta.)

Päätöksen perusteluissa viitataan Suomen virkamieslain 14 § 2 momenttiin – mutta asiasisällöllisesti perustelut ovat selvästi lähempänä vuonna 2009 ajankohtaistuneen Venäjän historiakomission lakiluonnoksia, ja osin yhtenevät niiden kanssa.

(Aito virastopäätös. Keltaiset merkinnät blogistin, tunnistetietoja peitetty harmaalla.)

VSTOn intranetin keskustelufoorumin ohje kuului: ”keskustelua mistä vain, kysymyksiä niin johdolle kuin muillekin”. Pääjohtajan A ja yksikönjohtajan B allekirjoittamassa ja henkilöstölakimiehen C laatimassa diarioidussa sensurointipäätöksessä 29.4.2009 virkamiestä NN syytetään venäjävastaisuudesta ja ’rasismista’ silmiinpistävästi Johan Bäckmanin retoriikasta tutuin termein. Tämä herätti ihmetystä foorumilla, jolla oli totuttu värikkääseen keskusteluun myös maailmanpolitiikasta.

Kaikki NN:n viestit ehdittiin kopioida ennen niiden poistamista. Lähemmässä tarkastelussa sensuuriperustelut osoittautuivat kaikilta osin aiheettomiksi ja/tai absurdeiksi. Toteamus ’Neuvostoliitto aloitti sodan ja miehitti Suomelle kuuluneita alueita talvisodan ja jatkosodan jälkeen’ on toki historiallinen fakta. Se ei muutu rasismiksi, vaikka sana Neuvostoliitto muutettaisiin Venäjäksi, niin kuin sensuuriasiakirjan laatija on tehnyt. Mikä ko. viesteissä siis itse asiassa voisi olla ’rasismia’, kun esimerkiksi eräiden muiden keskustelijoiden venäläisistä käyttämää r-sanaa ei niistä löydy?

’Syytekohtien’ ja dokumentoitujen foorumiviestien tarkastelua

1. syytekohta: viestit, joissa ”viitataan Venäjään Karjalan ja Petsamon miehittäjänä

Viesti 24.3.2009 klo 13.35. Tämä viesti on kommentti toisen virkamiehen samana päivänä julkaisemaan viestiin, jossa oli lueteltu yhdeksän eri maata, joilta Neuvostoliitto oli vienyt alueita. NN kommentoi mm. näillä sanoilla: ”Ehkäpä se myös vaikutti Hitlerin ja Stalinin yhteiselon päättymiseen… kun sai miehitetyksi vain Karjalan ja Hankoniemen eikä koko Suomea… Tämä kiukutti Josifin jatkosodan aloitusvimmaan jo 1940, mutta eipä lupaa tullutkaan…”

Viestiä 23.3.2009 klo 10.48 ei löydy dokumenteista, mahdollisesti näppäilyvirhe?
Viestin 23.10.2008 klo 10.03 otsikko on Hajasijoitus ja reilu kauppa. Ainoat siinä mainitut nimet ovat kahvin ja banaanin tuotemerkkejä hintavertailukontekstissa sekä tv:n MOT-ohjelma. Venäjää tai Karjalaa ei mainita, mutta yhdessä virkkeessä NN puhuu puutulleista sanoen lopuksi, että Juhla-Mokka saa vaihtua, mutta Presidenttiä tai pääministeriä en vaihtaisi naapurimaan kanssa.

Viestissä 8.9.2008 klo 10.18 todetaan Neuvostoliiton aloittaneen natsi-Saksan liittolaisena toisen maailmansodan ja talvisodan liittoutumatonta Suomea vastaan ja muistutetaan, ettei stalinilainen etupiiriajattelu ole nyky-Euroopassakaan hyväksyttävä ilmiö. Lisäksi Georgian sotaan viitaten julkaistaan Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin nettiosoite Finrosforum.fi.

Viestissä 2.9.2008 klo 10.27 ei puhuta Karjalasta, vaan ehdotetaan, että VSTOn venäläiseltä kehitysapukohdevirastolta pyydettäisiin seikkaperäistä raporttia ja selvitystä sen saaman avun käytöstä ja tuloksellisuudesta laatunsa kehittämiseen ja luotettavuutensa tietotoimijana mm. Tallinnan Pronssisoturi-mellakoiden ja Georgian tapahtumien sävyttämässä tilanteessa.

2. syytekohta: viestit, joissa ”viitataan venäläisiin fasisteina

20.3.2009 klo 16.47. Viestissä puhutaan ”Putin-fasisteista”. Alussa linkit Vihreän Langan ja Uuden Suomen artikkeleihin Nashien Helsinkiin tulosta ja Supon uhka-arvioista. Venäläisistä yleensä ei puhuta, mutta fasisti-sana esiintyy ääriryhmiä Nashi ja Yövartio kuvattaessa: ”Dosentti Bäckman ja joku oudohko kirkonmies ovat kutsuneet Suomeen oman ilmoituksensakin mukaan rikoksiin syyllistyneen väkivaltaisen fasistisen ryhmittymän … koemme epämiellyttävänä tuulahduksena syvältä totalitarismin ja väkivaltaisen imperialismin ilmapiiristä. Ehdotan, että tuomitsemme julkisesti Putin-fasistien kaavaillun mellakoinnin ja pyrkimyksen kieltää Neuvostoliiton ihmiskunnanvastaiset… toivoisin olevani Suomi-Venäjä-seuran jäsen, mutta haluan uskoa sen nykyistenkin jäsentensä kautta olevan asiassa yhteydessä…”.

3. syytekohta: viestit, joissa ”halvennetaan muita henkilöitä

23.3.2009 klo 12.29. Kommentoidaan Ylen uutista ja toisen virkamiehen kommenttia: ”Noinkohan tämä neuvostoystävä Bäckmanin johtama Suomen viides kolonna organisoi seuraavaksi Putin-jugendin suurimman ylpeilynaiheen Suomeenkin: maamme hallintoa vastaan suunnatun laajan palvelunestohyökkäyksen… Pronssimiehittäjä-mellakoiden aikainen, joka ip-tietojen mukaan oli peräisin Venäjän presidentinkansliasta ja jonka Natshit tunnustivat toissaviikolla.

29.10.2008 klo 12.33. Viestissä pohditaan leikkisään sävyyn sdp:n vaalimenestystä ja mainitaan nimeltä Jutta Urpilainen. Alussa sitaatti ”Aivan aluksi haluaisin kiittää”. ’Halventaminen’ on ehkä samaa tasoa kuin Erkki Tuomiojalta saatu unelmahöttöä-kritiikki: ”…poliittisesti korrekti ajatus kabinettien esitelmiin ja sisäpiirikeskusteluihin… ei pidä koskaan mennä rätkäyttämään päin veronmaksajan naamaa taantuman oloissa – ellei sitten tieten tahtoen tähtää veretseisauttavaan pyrrhoksen torjuntavoittoon. Kiittelyhöveliydestä päätellen se taisi kyllä olla tarkoituskin.

10.9.2008 klo 10.11. Viestissä kerrotaan, että Ajankohtaisessa kakkosessa 9.9.08 esiintynyt Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen majuri Juha Mäkelä sanoi Etelä-Ossetian venäläiskapinallisten tulittaneen kolmen päivän ajan ennen Georgian vastaiskua Tskhinvalin kasarmialueelle. Lisäksi mainitaan kolme muuta henkilöä: ”Italian presidentti Georgio Napolitano sanoi eilen Tarja Haloselle, että uskoo EU:n ja lännen yhteisen tuomion hillitsevän Venäjän lebensraum-pyrkimyksiä jatkossa. Valitettavasti vaan valtaapitävä pääministeri Berlusconi on armoton Putin-fani ja muutenkin vähän outo tyyppi länsieurooppalaiseksi. Toivottavasti sellaisia ei ole täällä kansanvaltaisessa pohjolassa.”

Siis ’syytekohdalle’ muiden henkilöiden halventamisesta ei niin ikään löydy dokumentoidun foorumikeskusteluaineiston lähemmässä tarkastelussa relevanttia raskauttavaa näyttöä. Kukaan mainituista julkkiksista tai kukaan muukaan ei toetolähteen mukaan ilmoittautunut millään tapaa loukkaantuneiksi NN:n kirjotuksista, kun foorumilla ja käytäväkeskusteluissa kyseltiin asiasta.

Foorumin oman ohjeen mukaan aihe oli vapaa ja kysymyksiä voi esittää mistä vain johdolle ja muille, lisänä oli maininta ”nimettömät viestit mahdollisia”. Mahdollisesti nimettömän ilmiannon tehneen mielensäpahoittajan arveltiinkin tietolähteen mukaan olleen kenties talon ulkopuolinen intranetin salatarkkailija.

Anonyymi esittelijä, salaiset moderointikriteerit

Tietolähteen mukaan keskustelufoorumilla alettiin kysellä jatkoa ajatellen yleispätevien moderointikriteereiden perään, mutta niitä ei kerrottu. Virkamieslaki ei edelleenkään riittänyt ohjenuoraksi. Kun asia oli nyt nostetettu johdon puolesta ennakkotapaukseksi noinkin näyttävän virastopäätöksen kautta, heräsi tietolähteen mukaan yleinen ihmetys: mistä hämmentävässä laintulkinnassa oikein on kyse? Puhuttiin jopa leikkisästi puolueettoman asiantuntijaviraston ”Lex NN:stä”.

Viraston perinteisesti vilkkaaseen poliittiseen keskusteluun osallistujilla ei siis ollut minkäänlaista varoittavaa ennakkotietoa tästä ’neuvostovastaisuuden’ faktisesta omavaltaisesta kriminalisoinnista osassa Suomen valtionhallintoa Viron toisen suurkyydityksen 60-vuotispäivän alla 23.3.2009 taannehtivasti Georgian sodasta 2008 alkaen.

Sensuuripäätöksen perustelut olivat osoittautuneet kaikilta osiltaan aiheettomiksi ja/tai absurdeiksi niin Suomen lain kannalta kuin kohtuudella muutoinkin. Sitä vastoin tämä johdon suunnalta tullut ilmeisen aiheeton rasismisyytös koettiin työyhteisössä tietolähteen mukaan yleisesti leimaavaksi. Maalittavan oloisina pidettävät lausunnot ja lopulta lainvastainen irtisanominen voidaankin kiistatta nähdä virkamieslain lisäksi myös useampaa muutakin lainkohtaa koskettavana jatkettuna painostustoimena.

Sensuuriasiakirjassa 29.4.2009 päähuomio kiinnittyy siinä ilmeisimmin ”venäläisvastaisena rasismina” pidettyyn mainintaan Karjalan neuvostomiehityksestä talvisodan ja jatkosodan jälkeen. – Oliko tämän tunnetun historiafaktan toteaminen valtionviraston pääjohtajan A mielestä todella aidosti rasismia? Tuskin.

Antoiko siis A ehkä paikallisesti toimivan vahvan venäjämielisen lobbyn ja/tai kenties henkilöstölakimies C:n omien tulkintojen ohjata julkisen vallan oikeusharkintaa? Vai oliko johtaja B:n suullisesti mainitsema ”ylempi taho” jokin abstrakti ja epämääräinen talon ulkopuolinen nimetön vaikuttamisvastuullinen? Se ei tietolähteen mukaan selvinnyt koskaan ainakaan virallisesti. Kukaan ei myöntänyt olleensa sensuuripäätöksen esittelijä tai alkuunpanija.

Myös muutamat talon nimekkäät taistolaisiksi tiedetyt sekä Suomi-Venäjä-seuran työpaikkaosaston kellokkaat kertoivat vastustavansa kirjoituskieltoa ja kielsivät loukkaantuneensa NN:n viesteistä. NN on kertonut tietolähteelle nähneensä joitain heistä Sanomatalon kirjanjulkistamistilaisuudessakin ihan sopuisissa tunnelmissa. Molemmat henkilöstöjärjestötkin kertoivat vastustavansa sensuuria periaatteessa, mutta tietolähteen mukaan yksilötasolla luottamusmiesten lukuisassa joukossa ja jäsenistössä toki esiintyi muunkinlaista ilmaa.

Oikaisupyyntö ja lainvastainen irtisanominen

Kun NN ei saanut kohtuuajassa vastauksia kysymyksiinsä sensuuripäätöksen todellisista perusteista, hän otti asian esiin foorumilla ja peräänkuulutti avoimuutta henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa. NN pyysi myös oikaisemaan liki tuhannen ihmisen foorumilla ja päätösasiakirjassa julkaistun aiheettoman ja loukkaavan rasismisyytöksen.

Johtaja B toi lopulta syyskuussa 2009 NN:lle suullisesti tiedon, että talossa on ulkopoliittisesti herkkiä henkilöitä ja ystävyysseurakin toimii. Virasto teki myös kehitysapuyhteistyötä itänaapurin kollegaviraston kanssa ja moni on vanhastaan sillä tavalla suuntautunut. ”Se nyt vaan on tosiasia, kuten tiedät tämä on heidän aluettaan.” USA:n ja lännen arvostelu on kyllä perinteisesti okei, mutta Kekkosen sanoin ystävät läheltä ja viholliset kaukaa. Lakipykälistä ei ollutkaan kyse, vaan yhteisökulttuurista ja imagosta ja tietoturvauhatkin otettiin esille sekä tiiviit yhteydet EU-kollegoihin.

NN kiitti tiedosta, jonka tuominen kesti puoli vuotta ja vastasi, että johdon rasismi-käsitys muistuttaa ilmeisen paljon dosentti Bäckmanin julkisia russofobiasyytöksiä, mutta ne voisivat olla peräisin myös Kremlistä. Suutahtanut johtaja B ilmoitti tietolähteen mukaan 22.9.2009 suullisesti erittäin kuuluvasti NN:n irtisanomisesta.

Talon akavalainen pääluottamusmies esitti heti asiasta kuultuaan vastalauseensa virkamiehen laittomista poliittisista potkuista, eikä tietolähteen mukaan sak:lainenkaan pääluottamusmies hyväksynyt niitä. Johtaja B perui irtisanomisen seuraavana päivänä ja vetosi rooliristipaineisiin kuohahduksensa taustalla. Yhteisesti todettiin, ettei kyse ollut ollut NN:n työpanoksesta tai sen laadusta, joita on koko ajan pidetty hyvinä ja moitteettomina, ja ilmaisunvapaus toki kuuluu periaatteessa kaikille.

Asia eteni tietolähteen ja dokumenttien mukaan nyt niin, että tuolloin työsuojeluasioita hoitanut kehittämispäällikkö D puuttui peliin havaittuaan varhaisen puuttumisen hengessä mahdollista epäasiallista kohtelua. D kutsui koolle palaverin selvittämään vuoden vallinnutta kiusallista tilannetta.

Palaverissa 5.11.2009 paikalla olivat A:n ja NN:n lisäksi kehityspäällikkö D sekä johtaja B ja henkilöstölakimies C ja akavalainen pääluottamusmies. Tilaisuudessa todettiin yhteisesti olevan paikallaan pyrkiä välttämään asian pääsyä julkisuuteen talon ulkopuolelle muiden ”desanttidosenttiuutisten” sekaan talon imagoa pilaamaan. A pyysi anteeksi aiheetonta rasismisyytöstä ja esitti näkemyksenään, että NN:n kirjoitukset olivat ehkä loukanneet Karjalassa asuvia tai siellä syntyneitä keskuudessamme. A ohjeisti lopuksi henkilöstölakimies C:tä kirjoittamaan uuden, aiemman korvaavan diarioitavan päätösasiakirjan, josta rasismimaininta jätetään pois. Henkilöstölakimies laati sellaisen ja lähti myöhemmin talosta.

Kukaan ei lopultakaan ilmoittautunut sensuuripäätöksen ja erotusvaatimuksen vastuulliseksi primus motoriksi. Viraston yhteisökulttuuriin liittyvä aihetodisteaineisto nousikin tietolähteen mukaan nyt keskeiseksi pohdittaessa tapahtumien todellisia taustoja. Itse kukin voi tehdä siitä mieleisiänsä johtopäätksiä ja spekulaatioita.

***
Aihetodistetaustaa:

Media kommentoi Sanomatalon mielenosoitusta laajasti, myös Uuden Suomen Markku Huusko 24.3.2009 (ruutukaappaukset Uusi Suomi ym.)

Mieltä osoittivat äärikansalliset venäläiset ja vironvenäläiset putinistinuoret, jotka syyttivät Sofi Oksasen ja Imbi Pajun kirjan ’Kaiken takana oli pelko’ julkistustilaisuudessa virolaisia ja myös suomalaisia ’fasismista’ ja ’venäläisvastaisesta rasismista’. Yleisön joukossa oli myös joitain VSTOn henkilöitä. Intran keskustelufoorumilla aihetta kommentoitiin kirjavasti.

Mielenosoittajien mukaan Neuvostoliitto ei miehittänyt Viroa toisen maailmansodan aikana. Nashien ja Yövartio-liikkeen tukena häärivät ”antifasistit” Johan Bäckman ja kirjailija Leena Hietanen, jotka puolustivat uusstalinilaista rasismikäsitystään myös TV1:n A-talkissa, video: yle.fi/aihe/artikkeli/2009/03/27/viron-kohtalo-kuohuttaa

Mielenosoitusta seuraavana päivänä, samana kun Uuden Suomen päätoimittaja kirjoitti aiheesta Nashi-kohu ja sananvapaus, virkamiestä NN kiellettiin kirjoittamasta VSTOn avoimelle keskustelufoorumille. VSTOn hallussa on runsaasti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Virasto ja virallisesti henkilöstökin on tietysti puolueeton, mutta useita eri ryhmittymien, myös äärilaitojen kellokkaita erottuu aina joukosta. Helsingin Sanomat oli otsikoinut aikoinaan pääjohtajan nimitysuutisen: ”A sai pääjohtajan paikan pitkällä kokemuksella ja vasemmistosympatioilla”. 1970-luvulta hänet muistetaan ”palavana taistolaisena, joka oli muun muassa perustamassa VSTOn ensimmäistä ammattiosastoa”.

Ay-toiminta jakaantuu VSTOssa jyrkempään sak:laiseen ja maltillisempaan akavalaiseen henkilöstöjärjestöön, jotka valitsevat edustuksen viraston johtoryhmään paikallisen sopimismallin mukaisesti. Kun NN oli aloittanut VSTOn palveluksessa, oli pätkäviran päättyessä jyrkempi pääluottamusmies kutsunut hänet puheilleen. Hän oli sanonut kuulleensa NN:n oppineen tehtävänsä hyvin ja sopeutuneen porukkaan, joten jatkopestiä voitaisiin järjestellä. Kysyttyään mihin liittoon tulokas kuului ja kuultuaan vastauksen, oli silloinen pääluottamusmies tokaissut: ”Perkele, porvarien kätyri!”

VSTOn suojissa toimii myös viraston nimeä kantava ystävyysseura. Aiemmin eläköitynyt virkamies muisteli sitä näin: ”Olin hurjassa nuoruudessani VSTOn SNS:n matkoilla Moskovassa. Viini virtasi ja haitari soi. Se oli puhtaasti taistolaisten järjestö — Töissä ollessani tiesin viraston poliittiset touhut tarkkaan. Taistolaiset olivat ainakin julkisuudessa kovasti äänessä.” Neuvostoliiton hajottua seuran nimeksi vaihtui VSTOn SVS. Kun NN ehdotti intranetissä ystävyysseuraosaston perustamista taloon muillekin naapurimaille kuin perinteiselle, eräs luottamushenkilö vastasi, että siitä vaan mutta liity nyt ensin Venäjä-seuraan.


– Onko muilla tiedossaan ja kerrottavanaan
ehkä vuodettujen dokumenttiaineistojen vahvistamia vastaavanlaisia tietoja ja kuvauksia henkilöstön sananvapautta rajoittavista toimista tämän vuosituhannen Suomesta? Tutkivan journalismin syyniin voisivat kernaasti päätyä vieraan vallan etujen mukaisiin vaikuttamispyrkimyksiin viittaavat sinällään viattomantuntuiset lobbytoimintamuodot muillakin kuin valtionhallinnon osa-alueilla. Myös nyt Ukrainan tilannetta seuratessamme tällaisia potentiaalisia vaikuttamisväyliä olisi varmaan hyvä pitää yleensäkin silmällä…

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu