Maksetaanko valtiontalouden tarkastuskonsultoinnin kulujenkirjausvinkeistä palkkioita?

Konsulteille yleensä maksetaan, ainakin yksityispuolella. Myös tilintarkastuskonsulteille. Yleensä rahassa, mutta joskus myös luonnossa eli yrityksen tuotteina tai palveluksina. Ne voivat olla joissain harvinaisemmissa tapauksissa esimerkiksi J.K. Tammisen mukaan vaikkapa ulkomaanmatkoja, hierontapalveluja tai kuittikauppatransaktioita ym. tekaistujakin oikeustoimia (äänikirja Konkursseja ja muita konnuuksia – talousrikollisen muistelmat, Storyside 2019).

Valtionhallinnossa vilppiä ei esiinny. Mutta jos esiintyisi.

Jos valtionhallinnossa esiintyisi vilppiä, siitä olisi viestitty avoimesti ja asianmukaisesti hyvissä ajoin ilmiön havaitsemisen jälkeen tai ennen sitä (kuvakaappaus vnk.fi).

Speculare necesse est. Oletetaan, että VTV:n uuden myötäkonsultoivan ja kollegiaalisesti asiakasempatisoivan yhteistyöstrategian ja vanhanaikaista vastakkainasettelua liennyttävän tuloksellisuuskäsityksen sisäistänyt sirkeätahtoinen taloustarkastaja kohtaa tarkastuskohteen lähihoitokeskusteluissa ihanneasenteella ja -valmiuksilla varustetun asiakaskumppanin, joka niin muodoin on tutustunut alan modernin sanahelinäslangin ja korulausejargonin perusteisiin.

Yhteinen kieli ja kokemuspohja ohjaavat luontevasti avoimempaan viestintään. Virastojen keskinäiset henkilöstösiirtymät ovat osaltaan viime vuosina saattaneet edesauttaa tätä kaikille osapuolille sopivaa konsensushakuisuutta tukevaa kehitysnäkymää empiriassakin, semminkin kun useissa kohdeyhteisöissä on tyypillisesti lukuisa johto- ja päällikkötason henkilöstökerrostuma, joka periaatteessa voi nauttia yhdenvertaisesti erilaisista tarkastusintressin piiriin kuuluvista työsuhde-etuuksista.

Kun tarkastaja – tarkastuskohde -akselin molemminpuolisten yhteisymmärrys-, yhteistyö- ja avunantovalmiuksien kannalta paras asiantuntemus varustetaan samankaltaisella näkemykselliseen tahtotilaan pohjaavalla ongelmantunnistus- ja ratkaisuunpyrkimisasenteella ja lisäksi vielä bilateraalinen kommunikointi pelaa ketterän juohevasti, ollaan lähellä todellista kumppanuusasiakkuusasetelmaa, joka on omiaan vähentämään entisestään tarkastustoimen vanhakantaisten kovien keinoarsenaalien käyttötarvetta ja osaltaan luo tarvetta suunnata toimintaa yhä enemmän ongelmien ennakoivaan eliminointiin painopisteen sitä kautta siirtyessä lisääntyvästi jatkuvasti oppivan kumppanuusyhteisöllisyyden molemminpuolisen ratkaisunhyödyntämishakuisuuden suuntaan.

Tämä luo hyvät lähtökohdat tarkastella kiihkottomasti asiakasosapuolten tilannetta yhteisen intressipohjan kartoittamisen näkökohdista. Kuinka kirjata alun alkaenkin eräitä kriittisiä kulukohtia niin, etteivät ne myöhemmissäkään vaiheissa missään kohtaa nouse osapuolten näkökulmista tarkastellen esiin yhteisesti ei-toivottuina pidettävälla ulkopuolisia tahoja huolestuttavalla tavalla, kuuluu rakentavan yhteiskeskustelun keskeisin kysymys. Keskustelujen muodostuminen monivaiheisiksi lienee enemmän kuin päivänselvää, eivätkä tällöin myöskään vuorokaudenajat aseta rajoja syventyvälle työskentelylle, jota varten onkin olemassa valmiit ylityö- ja edustuskulusäännöstönsä eri valaistusolosuhteissa.

Jos käy niin, ettei joitain workshopeissa eteentulevia automaattisia luontoisetuisuuksia ja muita kuriositeettieriä pystytä vaivatta kohdentamaan ansaitsijaosapuolen vakiokulutuskiintiöihin esimerkiksi ulkomaanlisiä koskien, ne voidaan järjestää tarkastusosapuolen asiantuntemuksen avulla pragmaattisesta tulokulmasta tarvittavin osin tarkastusosapuolen tai sen jonkin toisen asiakasyhteisön henkilöstön dokumentaation ja ansaitun käyttökertymävarannon piiriin ja aina kun mahdollista vastavuoroisesti myös toisinpäin. Toistuvasti näennäisnollasummakompensoiva edunsiirto on molemminpuolinen ja kansantalouden kannalta lähes merkityksetön ellei täysin häviävaksikin eliminoitu kuluerä fiskaalinkerrytyskohteiden mieltä rasittamasta.


– Noh,
tämä nyt oli tuon liikejuristitilimies Tammisen ajatuksien innoittamaa spekulaatiota vaan, millä ei tietty ole mitään yhteyttä todelliseen asiaintilaan julkishallinnon puolella. – Pakinointia vakavastiotettavampaa blogiaineistoa löytyy toisaalta, eikä silloin aina puhuta vain kähminnästä liittyen pelkkiin kosmetiikkakuluihin ja bonuspisteisiin tai edes avobemareihin veronmaksajan piikkiin, vaan ehkä vakavammistakin ylilyönneistä ja omavaltauksista yhteistä etua vastaan.

Lue myös: Lisää pääjohtajapaljastuksia: asiakirjavuoto todistaa henkilöstön sensuroinnin ja syrjinnän ulkopoliittisin motiivein

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu