VTV:n tuleva pääjohtaja määrää uusintatarkastukset laiminlyötyihin ja villaisella painettuihin kohteisiin?

Vaikuttajafoorumin jäsenet ovat varteenotettavaa pääjohtajapotentiaalia YliViikarin ohella.

Otsikon kysymysmerkki tuntuu turhalta ainakin, kun kuuntelee kuinka
tämän sivun videolla ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sekä vaikuttavuusalueiden tuolloiset johtajat Matti Okko, Anna-Liisa Pasanen, Jaakko Eskola ja Heli Mikkelä kertovat VTV:n arvoista, missiosta ja visiosta:
vtv.fi/vtv/strategia/

VTV:n tuleva pääjohtaja on mahdollisesti joku heistä, luultavimmin joko Tytti Yli-Viikari tai nykyinen sijainen Matti Okko. Muitakin mahdollisia on, sekä viraston vaikuttavuusfoorumin sisältä että myös talon ulkopuolelta. Oli kuka tahansa, hänellä on edessään luottamuksen palautustehtävä niin yleisen julkisuuskuvan suhteen kuin ammatillisen imagon kohennuksen virkamieskunnan keskuudessa, mutta myös profiilin ja identiteetin kokoamisen ja sisäistyksen talon sisäisesti. Ehkä uusi vuosien mittainen kulttuurinmuutosprojekti.

Tiedossa on, että tarkastustoimessa on tullut ilmi vakavia puutteita Yli-Viikarin kulttuurinmuutosvuosien aikana. Monenkin mielessä on ehkä herännyt hiukan populistishenkinen kysymys: Jäävätkö hyllytetyn pääjohtajan ajan laiminlyönnit ja villaisella painamiset voimaan ja tehdyt tarkastuslöydokset näin ’anteeksiannetuiksi’? Todetaanko lipsumiset ja väärinkäytökset vanhentuneiksi tai muuten ei-kiinnostaviksi?

Riittääkö se, että ’vastuulliset’ ja syylliset saadaan osoitetuiksi ja ns. päitä vadille, vai syynätäänkö myös vanhat epäselvyydet uudella fokuksella? Kysehän ei ole ennen muuta vain viraston sisäisen toimintakulttuurin uudelleentarkastelusta ja mahdollisista muutoksista, joista VTV:n johtajistossa on vuosien kokemusta myös aiemmista työpaikoistaan. Neuvostoliiton sisäiset asiat eivät kuuluneet muille, mutta suomalaisten virastojen asioilla on yhteiskunnallinen laajempi puolensakin.

Potku-uhan alla oleva Tytti Yli-Viikari sälytti keskiviikkona vastuuta alaisilleen. Lisäksi Yli-Viikari esittää käsityksenään, että henkilöstöratkaisujen ja vastuunjaon päätäntävalta VTV:n luottamuskohussa kaikkinensa olisi itse asiassa hänellä itsellään: ”Minun vastuulleni kuuluu, jos puutteita ilmenee, niin myöskin saattaa ne epäkohdat taas kuntoon. Elikkä antaa vastuu niille henkilöille, joiden pitää saattaa asiat paremmalle tolalle olisi se sitten ohjeiden päivittäminen, osaamisen päivittäminen tai resurssointi.”

Siis toisin sanoen Yli-Viikarin tehtävänä olisi nyt antaa epäkohtien korjausvastuu itse nimeämilleen henkilöille ja kaiketi myös erottaa tehtävistä niitä alaisiaan, jotka ovat syyllistyneet tarkastustyön ja seurannan laiminlyönteihin ja tuloksellisuuden alisuorittamiseen. Hienoa!

Mutta: ihan näin yksinkertaisesti kuvio ei ehkä sittenkään korjaannu. Ei varsinkaan jos Yli-Viikari lopulta saadaan erotetuksi pääjohtajan pestistä. Ongelmia voi syntyä muun muassa siksi, että hänen jatkamisestaan viraston palveluksessa ylijohtajan tai jossain muussa korkeasti vastuullisessa virassa näyttää olevan erilaisia käsityksiä. Ehkä myös strategiasta ja sen loppukäytänteistä. Yli-Viikarin oma ’juridisesti perusteltu’ kanta ei ehkä ole yksin ratkaiseva.”

Kaikki prosessit eivät ole olleet esimerkillisiä”, sanoo nyt johtaja Tuula Sandholm, mutta sekä kampaajalaskuja ja matkabonuksia on myös asetuttu puolustelemaan, eikä itse tarkastustoiminnan ’kristallinkirkkaalle strategialle’ ole kai esitetty vielä sanahelinää konkreettisempia parannuksia.

Pääjohtajan sijaisen Matti Okon mukaan taas hänen henkilökohtainen ja viraston toivomus on, että selvyys pääjohtaja-asiaan tulisi mahdollisimman nopeasti. Yli-Viikarin toimet ovat repineet railon viraston luottamukseen. Okon mukaan luottamusta virastoon on jo sisäisesti lähdetty parantamaan. Yli-Viikarilla on taustavirka, ylijohtajan virka, johon hänen on mahdollista palata, mikäli hänet irtisanottaisiin pääjohtajan virasta tai haluaisi itse irtisanoutua, johtaja Tuula Sandholm kertoi. mtvuutiset.fi

Tulevan pääjohtajan on linjattava myös suhtautuminen otsikossa esitettyyn kysymykseen, joka lienee ns. suuren yleisön ja mediankin kannalta kiinnostava veronmaksajan intressiä sivuavana: määrääkö uusi pääjohtaja uusintatarkastukset laiminlyötyihin ja villaisella painettuihin kohteisiin?

Tulevan pääjohtajan nimi on siis todennäköisimmin joko Yli-Viikari tai Okko, mutta muitakin mahdollisia on. Sitä voi vain arvailla, kuinka juohevasti kukin tulisi toimeen tulevissa tehtävissään Yli-Viikarin kanssa toinen ehkä pää- ja toinen ylijohtajana esimies-alaissuhteen käännyttyä ympäri. Yllä nähtävän videon perusteella ainakin esiintymisslangi on yhteisesti opittu. Okko tosin tunnetaan runollishenkevyyden lisäksi myös fakta- ja numero-osaajana taustaltaan tiukkana tilastotieteilijänä.

Uuden Suomen ja Kauppalehden mukaan Yli-Viikari mylläsi VTV:n hallintohimmelin uuteen uskoon, johtajatittelit lisääntyivät, päällikköjä vaihdettiin ja tarkastusta alettiin tehdä ”ilmiöpohjaisesti”. VTV:n vaikuttajafoorumin jäsenet ovat: Matti Okko, vt. pääjohtaja, johtaja Kestävä julkinen talous, Anna-Liisa Pasanen, johtaja Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta, Heli Mikkelä, johtaja Kestävä hallinnon kehittäminen, Jaakko Eskola, johtaja, Toimiva tiedonhallinta, Tuula Sandholm, johtaja, Hallinto ja resurssit ja Jenni Leppälahti, suunnittelupäällikkö. uusisuomi.fi

Tiedossa on, että monet VTV:n lukuisasta johtajistosta ovat ennen VTV-uraansa tai ehkä jopa osin yhtäaikaisestikin toimineet muiden valtionvirastojen palveluksessa – toisin sanoen keskeisten nykyisten tarkastuskohteitten palveluksessa. Herääkin vakavahenkisempi kysymys: voisiko vanhojen tuttujen ja keskinäisten lukkarinrakkauksien vaikutus jotenkin tuntua silloin, kun tarkastustoimen ankaruusarviointeja tehdään tulkinnallisuusharkinnan ns. raja-alueilla?

Kärjistetty esimerkki:
Kun tarkastaja – tarkastuskohde -akselin molemminpuolisten yhteisymmärrys-, yhteistyö- ja avunantovalmiuksien kannalta paras asiantuntemus varustetaan samankaltaisella näkemykselliseen tahtotilaan pohjaavalla ongelmantunnistus- ja ratkaisuunpyrkimisasenteella ja lisäksi vielä bilateraalinen kommunikointi pelaa ketterän juohevasti, ollaan lähellä todellista kumppanuusasiakkuusasetelmaa, joka on omiaan vähentämään entisestään tarkastustoimen vanhakantaisten kovien keinoarsenaalien käyttötarvetta ja osaltaan luo tarvetta suunnata toimintaa yhä enemmän ongelmien ennakoivaan eliminointiin painopisteen sitä kautta siirtyessä lisääntyvästi jatkuvasti oppivan kumppanuusyhteisöllisyyden molemminpuolisen ratkaisunhyödyntämishakuisuuden suuntaan.”  viitemom.

Sidonnaisuuksista sinällään ei tietenkään voi VTV:n kuvioissa olla kyse, mutta esimerkiksi samanlaisen toimintakulttuurin soveltamisen luonnikkaan ketterästä suosimistaipumuksesta ja käytännnekulttuurisista yhteensopivuuksista ehkä. Speculare necesse est. Yli-Viikari tuli virastoon valtiovarainministeriöstä, joka on kiinteästi tekemisissä kaikkien valtionvirastojen kanssa. Anna-Liisa Pasanen oli aiemmin Työterveyslaitoksen palveluksessa. Heli Mikkelä ja Matti Okko ovat vanhoja Tilastokeskuslaisia. Kaikilla muillakin potentiaaalisilla kandidaateilla lienee jonkinlainen menneisyytensä, ja potentiaalinen tulevaisuutensa osin usein menneisyyden verkostoitumisiinkin pohjautuen.

Epäilemättä henkilötapaamisia tulevien tarkastus-tarkastettava-akselin poikki on tapahtunut useillakin virkahenkilöillä jo ennen VTV:n palkkalistoille siirtymistä, vaikkapa tarkastustoimintojen osapuolina ja muissakin virkamieskunnan riennoissa. Esimerkiksi Heli Mikkelän nimi ja kuvakin näyttäisivät peräti vilahtavan VTV:n sivuilla ja videolla jo ennen hänen nimittämistään.

”Mikkelä tuli tarkastusvirastoon syksyllä 2019 Tilastokeskuksesta”, kerrotaan VTV:n henkilöstön esittelysisuilla. Hänet mainitaan vaikuttavuusalueen johtajana jo 25.4.2018 päivätylla sekä yllä nähdyllä strategiavideolla 24.4.2018, mikä saattaa tosin olla myös päivitystekninen harha. Tilastokeskuksessa hän toimi muun muassa ylijohtajana ja kehitysjohtajana ja osaltaan myös viraston toimintakulttuurin muutosprojektivuosien viestinnän linjaajana, kun kyseenalaistettiin muun muassa johdon ja keskijohdon ulkomaanmatkojen määrää. Kenties taloudentarkastajiakin tuli tutuiksi. Tuon aikainen kukkaiskieli on tunnistettavissa hänen uudemmistakin kirjoituksistaan ja tullut jo tuolloin tutuksi myös tilastojohtaja Matti Okolle. Okko tosin on todennut Ylelle, että VTV:n erityisasema on mahdollisesti johtanut erilaisiin käytäntöihin kuin muissa virastoissa.

Olipa tuleva pääjohtaja kuka tahansa, edessä on sekä esitettävien populistishenkisten että myös vakavahenkisten kysymysten kohdistuminen myös tulevan johdon linjauksiin ja toivottuun toimintakulttuuriin. Toivottavasti tämä ei tarkoita lisää eleganttia sanahelinää ja kaunopuheista konsulttijargonia sekä kriittisten kannanottojen välttelyä keskinäisten verkostososuhteiden kariutumisen pelossa.

Lue myös:

+6

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu