Hyvästit ihmisoikeuksille – CIA:n kidutusraportti

Yhdysvaltain hallitus myöntyi julkaisemaan Senaatin tiedustelukomitean laatiman raportin CIA:n harjoittamasta kidutuksesta pitkän vitkuttelun jälkeen. Yhdysvallat on julkaisun vuoksi saanut osakseen ihailua hallintonsa avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, vaikka tosiasiassa 6 700 -sivuisesta raportista julkaistiin ainoastaan 480 -sivuinen yhteenveto, jota sitäkin CIA oli saanut editoida. Kokonaisuudesta julkaistiin siis siivottu versio, kooltaan alle 10% kokonaisuudesta, ja sekin painostuksen jälkeen.

CIA hävitti todisteita toiminnastaan sen jälkeen kun senaattori Carl Levin alkoi painostaa tutkinnnan aloittamista.

 

Laaja salaliitto

Raportin perusteella käy ilmi kuitenkin muutama seikka, joilla on merkitystä jokaiselle ihmisolennolle tällä maapallolla.

Yhdysvallat on käyttänyt kidutuskuulustelua ainakin 50 vuoden ajan. Osa menetelmistä on samoja kuin ne, jotka olivat käytössä Saksan Kolmannessa valtakunnassa. Kidutuksen käyttö ei siis alkanut 11. syyskuuta 2001 WTC-torneihin kohdistetun iskun jälkeen, vaikka niin on annettu ymmärtää.

CIA:n kidutussalihankintaketjuun kuului 54 valtiota, jotka toimivat joko kauttakulkumaina kun epäiltyjä vietiin CIA:n salaisiin "syväkuulustelukeskuksiin" tai maat antoivat CIA:lle toimitilat kuulusteluja varten. Käytännössä neljännes maailman valtioista.

Näiden maiden joukossa on useita Euroopan ja Euroopan unionin maita: Suomi, Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia, Saksa, Belgia, Italia, Kreikka, Kypros, Espanja, Portugali, Islanti, Itävalta. Tsekin tasavalta, Slovakia, Liettua, Puola, Romania, Kroatia, Albania ja Turkki.

Joillekin valtioille tiedetään maksetun "monimutkaisten järjestelyjen" kautta vaikenemisrahaa ja tilavuokria. Tämä raha ei takuulla ole näkynyt valtioiden budjeteissa tulopuolella, joten missä se raha on?

Euroopan neuvoston valtuuttama raportoija Dick Marty julkaisi vuosina 2006 ja 2007 raportit Euroopassa sijainneista CIA:n kidutuskeskuksista.

CIA:n kidutuskeskusten ja vankikuljetusten noustua esiin uudelleen vuonna 2013 Open Societyn julkaiseman "Globalizing Torture – CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition" -raportin myötä, Suomen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen samoin kuin ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoivat, että Suomen hallitus ei tiennyt. Väitteen voi uskoa tai olla uskomatta. Jos päättää uskoa, tulee kysyä – Miksi ei tiennyt, miten on mahdollista olla tietämättä kahdeksan vuoden ja usean raportin jälkeen?

Vangit, joita kuljetettiin kuulusteltaviksi, joita kidutettiin, olivat epäiltyjä. Heitä ei ollut tuomittu avoimessa oikeudenkäynnissä ja todettu syyllisiksi. Mitään oikeudenkäyntejä ei pidetty.

Kidutusta myös ulkoistettiin. Alihankintana tapahtunutta kidutusta suoritettiin Libyassa, Syyriassa, Egyptissä, Afganistanissa…

Tämä kaikki on kansainvälisten lakien ja ihmisoikeussopimuksien vastaista.

 

NATO:n osallisuus

Raportoija Dick Marty on nostanut sveitsiläiselle RTF-kanavalle antamassaan haastattelussa esiin NATO:n osallisuuden. Marty toteaa: Yhdysvallat käytti NATO:n viidettä artiklaa, jossa määritellään, että mikäli yksi NATO:n jäsenmaa joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, kaikkien NATO-maiden velvollisuus on tulla sen avuksi." "On olemassa koko joukko Yhdysvaltain ja eurooppalaisten mahtien välisiä salaisia sopimuksia. Kaikki Euroopan maat myönsivät CIA:n agenteille täydellisen immuniteetin (vastuuvapauden), mikä on laitonta."

Eurooppalaiset maat vedettiin mukaan yhteistyöhön "puolustusliitto" NATO.n kautta Yhdysvaltain 2001 julistamassa globaalissa sodassa terrorismia vastaan (GWOT).

 

Valheet ja vallankäyttö

Senaatin tiedustelukomitean raportin mukaan kiduttamalla ei saatu oikeita tietoja, sen sijaan saatiin runsaasti vääriä tunnustuksia. Menetelmän toimivuudella kidutusta ei siten pystytä puolustamaan – ellei tarkoitus ollutkin alun perinkin saada vääriä tunnustuksia, joilla voitiin oikeuttaa jo suunniteltua politiikkaa, kuten hyökkäys Irakiin.

Yhdysvaltain sota terrorismia vastaan on ollut tehoton, mikäli ajattelee sen tarkoituksena olleen terrorismin juurimisen pois maan päältä. Terroriteot ovat lisääntyneet moninkertaisiksi vuoden 2001 jälkeen.

Jos toisaalta ajattelee asiaa vallankäytön ja vallan laajentamisen näkökulmasta, sota terrorismia vastaan on ollut menestys: Sen varjolla Yhdysvallat on hyökännyt "halukkaiden koalition" kanssa useisiin maihin, miehittänyt niitä sekä tehnyt miehittämättömillä lennokeilla ohjusiskuja maihin, joille se ei ole julistanut sotaa. Rauhan Nobelilla palkitun presidentti Obaman hallinto on tehnyt kahdeksan kertaa enemmän iskuja kuin mitä Bushin hallinto teki.

 

Vastuunkantajat eivät joudu vastuuseen

Mitään oikeudenkäyntejä ei aiota pitää vastuullisten syyttämiseksi, jotta oikeus tapahtuisi. Kidutukseen syyllistyneitä ei aiota saattaa vastuuseen Yhdysvalloissa eikä Euroopassa. Ei voi, koska kidutuskeskusten olemassaolo oli hallitusten auktorisoimaa, hallitusten tahtomaa toimintaa. Se tapahtui hallitusten tieten.

Ei voi, koska jos hallitukset vedettäisiin vastuuseen siitä, että ne kaikkia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ovat sallineet "pakotetut katoamiset", millä tarkoitetaan kidnappausta, omalla alueellaan ja sallineet näiden henkilöiden, joita ei ole mistään syytetty, ainoastaan epäilty, kuljettamisen kidutuskeskuksiin, ne myöntäisivät syyllistyneensä ihmisokeusrikoksiin. Rikkoneensa kansainvälisiä lakeja.

Ei voi, koska ihmiset saattaisivat alkaa kuvitella, että hallituksen voi vetää vastuuseen, ja sitä hallitukset viimeiseksi haluavat.

 

Jälkidemokraattinen yhteiskunta

Suomen perustuslain 1. artiklassa määritellään: "Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen."

Perustuslain 2. artiklassa seisoo yksiselitteisesti: "… Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

Irrallaan tästä kehityksestä ei ole Euroopan neuvoston (EGAC, European General Affairs Council) Lissabonin sopimuksen artiklaan 222 hyväksymät lisäykset, ns. yhteisvastuulauseke. Yhteisvastuulausekkeen väljä tulkinta mahdollistaisi keskinäisten järjestelyjen puitteissa esimerkiksi yhteiskunnallisten levottomuuksien tukahdattamisen jäsenmaissa sotilaallisia keinoja käyttäen.

Tapahtunutta ei voi ymmärtää mitenkään muuten kuin maailmanlaajuisena demokratian ja oikeusvaltion perustusten täydellisenä murenemisena, humanismin perinnön, demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien täydellisenä hylkäämisenä. Intressiryhmien eduksi.

Kirjoittaja on Itsenäisyyspuolueen jäsen.

 

Pääasialliset lähteet:

CIA Torture Report http://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2014/dec/09/-sp-torture-report-cia-senate-intelligence-committee

Council of Europe: Alleged secret detentions in Council of Europe member states http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/

United Nations Declaration of Human Rights (suomeksi) http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin

Eduskunta, sisäasiainministeriö, Johanna Puiro: Eu; Yhteinen ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanojärjestelyistä unionissa/ SM2013-00025 (19.02 2013) http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=E+12/2013&base=ueasia&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Kts. myös TFEU, Treaty on Functioning of the European Union http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Jacques Keller-Noellet: The Solidarity Clause of the Lisbon´s Treaty http://www.notre-europe.eu/media/tgae20117fkellernoellet.pdf?pdf=ok

Detroit Fee Press – Maureen Groppe: CIA destroyed interrogation tapes after Levin pushed for investigation http://www.freep.com/story/news/local/2014/12/10/levin-interrogation-cia-tapes-torture/20207577/

Open Society: Globalizing Torture – CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture-20120205.pdf

Carl Levin: Senate Floor Statement on the Report of the Inquiry into the Treatment of Detainees in U.S. Custody (Yhdysvaltain armeijan kidutusta käsittelevästä, vuonna 2009 julkaistusta raportista. Väärien tunnusten hankkiminen on ollut tarkoitushakuista.) http://www.levin.senate.gov/newsroom/press/release/?id=ba6f0d71-052a-4fb0-a11d-ab12ef6a6820

New York Times: Report by the Senate Armed Services Committee on Detainee Treatment http://documents.nytimes.com/report-by-the-senate-armed-services-committee-on-detainee-treatment#p=72

Operational Issues Pertaining to the Use of Physical/Psychological Coercion in Interrogation, An Overview http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/pdf/JPRA-Memo_042409.pdf

CBS News: Tenet denies CIA Torture <a href="https://https://

New York Times – Wilson Andrews, Alicia Parlapiano: A History of CIA´s Secret Interrogation Programs http://www.nytimes.com/interactive/2014/12/09/world/timeline-of-cias-secret-interrogation-program.html?

 

AP – Deb Reichmann: Senator: Bush misled nation in run-up to Iraq war http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_CONGRESS_CIA_CABLE?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2014-12-11-14-41-49

Huffington Post – More than a quarter of the world´s countries helped the CIA run its torture program http://www.huffingtonpost.com/2014/12/09/cia-torture-countries_n_6297832.html

Al Jazeera: Brazil panel details dictatorship´s brutality http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/12/brazil-panel-details-dictatorship-brutality-20141211351714137.html

Deutschfunk : Dick Martyn saksalaiselle radioasemalle vuonna 2013 antama haastattelu englanniksi http://seniora.org/war-peace/327-they-gave-the-keys-of-the-house-to-the-cia-and-other-us-agencies

Interview de Dick Marty (Tv Suisse) CIA <a href="https://https://

 

Lisää lähdeviitteitä:

Uusi Suomi – Riikka Söyring: Yhdysvaltain armeija valmiustilassa kidutusraportin takia http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181995-yhdysvaltain-armeija-valmiustilassa-kidutusraportin-takia

Uusi Suomi – Riikka Söyring: 134 sotaa vai Jatkuva sota? http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176978-134-sotaa-vai-jatkuva-sota

Uusi Suomi – Riikka Söyring: YK tuomitsee Yhdysvaltain ihmisoikeusrikokset, ICC:kin melkein http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181595-yk-tuomitsee-yhdysvaltain-ihmisoikeusrikokset-icckin-melkein

riikkasoyring
Heinävesi

Riikka Söyring on makrohistorian sosiologiaan hurahtanut kolmen valtavan upean pojan äiti, taidemaalari, kirjoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja metsätilan emäntä.
Heinävedelle tämä kerrostalossa kasvatettu kaupunkilainen päätyi reittiä Pori-Turku-Espoo-Tukholma-Helsinki-Hyvinkää-Oslo-Vantaa-Montana-Wyoming-Kanada-Helsinki-Naantali-Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu