PropOrNot — propagandaoperaatioko?

Onko meneillään maailmanlaajuinen psykologinen mielipiteenhallintaoperaatio, jolla on perusteltu tiedustelulakien ja nettisensuurin tiukentamista,  sotaa valeuutisia vastaan, vihapuhepoliisin ja hybrisosaamiskeskuksen perustamista ynnä muuta itsenäistä mielipiteen muodostamista vastaan suunnattua toimintaa?

Ukrainassa asuva amerikkalainen journalisti George Eliason esittää mielenkiintoisia löydöksiä PropOrNot -sivuston taustavaikuttajista OffGuardian-sivustolla. 
Olen laatinut tiivistelmän Eliasonin tekstistä omin aiheeseen liittyvin lisäyksin. Eliasonin ottamat kuvakaappaukset  sekä teksti löytyvät lähdeviitelinkistä tämän blogitekstin alta ("Pääasiallinen lähde").

 

PropOrNot — propagandaoperaatio?

Anonyymiuden takana piileksivä PropOrNot -"propagandanpaljastajasivusto" saattaa Eliassonin mukaan itse olla massiivinen propagandaoperaatio, joka osaltaan on vastuussa viime vuoden valeuutisista. 
PropOrNot.com:in passiivinen skannaus näyttää hallintapöydän kuuluvan Interpreter.Mag.com:ille. PropOrNot-sivuston sisältölataukset tulevat Interpreter.Mag.com:ilta ja ovat kyseisen julkaisun tuote. 

Interpreter.Mag:in päätoimittaja on Michael Weiss, jonka LinkdeIn-profiili kertoo hänen toimineen Yhdysvaltain epävirallisen propagandamedian CNN:n kontribuuttorina vuodesta 2015 sekä kansallista turvallisuutta koskevien asioiden analyytikkona huhtikuusta 2017. Weiss kirjoittaa myös Daily Beast -mediaan  ja on toiminut aiemmin Foreign Policy -mediassa. 

Catherine A. Fitzpatrick, venäjän kielen kääntäjä ja analyytikko. Fitzpatrick on työskennellyt EurasiaNet.org:issa mutta myös RFE/RL:ssa. Radio Free Europe / Radio Liberty  on juuri se Radio Liberty , alias ”bolshevismista vapautumisen radio” alias Yhdysvaltain hallituksen psykologisen sodankäynnin mediayksikkö, jonka CIA rakensi kylmän sodan aikana, ja joka laittoi ensimmäiset Kremlin trolli -tarinat liikenteeseen.

Pierre Vaux, "Venäjä ja Ukraina spesialisti" ja kääntäjä: taustalta löytyy Foreign Policy, RFE/RL, Daily Beast,  Left Foot Forward sekä Dataminr Inc. Dataminr datalouhii FBI:lle ja Pentagonille. CIA investoi Dataminrin perustamiseen omistamansa In-Q-Tel:in kautta. Twitter, joka omistaa 5% Dataminristä on helpottanut Dataminrin datalouhintaa myöntämällä sille pääsyn Twitterin feedeihin. Toisin sanoen Dataminr profiloi ja valvoo sosiaalisen median käyttäjiä hyödyntämällä internet-historiaa.

James Miller: Venäjästä, Ukrainasta ja Syyriasta raportoiva toimitussihteeri, kansalaisjournalismia faktantarkistava mies työskentelee Interpreterin ohella RFE/RL:ssa sekä Yhdysvaltain NED:n kautta taloudellisesti avustamassa Kyiv Post-mediassa.

Eliason kirjoittaa Interpreter.Mag:in puolestaan olevan Atlantic Councilin tuote.

Amerikkalainen ajatushautomo Atlantic Council perustettiin 1961 NATO:n tueksi, sen nimikin on lyhenne sanoista North Atlantic Council, joka on NATO:n korkein hallitseva elin. NATO löytyy tukijoiden joukosta  samoin kuin iso joukko erittäin pahamaineisia kansainvälisiä yrityksiä, rikoksenuusijapankkeja sekä uuskonservatiivisia ja oikeistolaisia ajatushautomoja, jotka ovat tukeneet Yhdysvaltain hyökkäävää ulkopolitiikkaa monissa yhteyksissä. Kuka jaksaa enemmän perehtyä Atlantic Councilin jäsenistöön, huomaa nopeasti pyöröoven rullaavan jatkuvasti valtionhallinnon suuntaan ja takaisin.

Atlantic Councilin projekteista löytyy mm. Digital Forensics Research Lab 360/OS  jonka perustajiin kuuluu Bellingcatin Eliot Higgins. Toisin sanoen "riippumaton, valeuutisia oikaiseva" Bellingcat tekee työtään NATO-kytkösrahoituksella.

 

Muitakin mielenkiintoisia kytköksiä löytyy  

Crowdstriken toimitusjohtaja, Ukrainan tiedustelupalveluun kytkeytyvä Dimitri Alperovich tuotti yrityksineen analyysin jonka perusteella väitettiin Venäjän sekaantuneen Yhdysvaltain vaaleihin hakkeroimalla demokraattisen puolueen tiedostot ja sähköpostit. Analyysin perusteella FBI tuotti yhdessä Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaavan DHS:n kanssa valeuutisointia tuottaneen raportin joka alkaa toteamuksella, ettei raportin tietosisällön oikeellisuudesta anneta mitään takeita. Suomessakin massamedia, Yle yhtenä, uutisoi Venäjän suorittamista hakkeroinneista raporttia selvästikään lukematta.

Sittemmin on tullut ilmi, että Yhdysvaltain vaaleihin sekaantuneet tahot ovat olleet FBI, Obaman hallitus sekä demokraattisen puolueen johto (DNC).

Valeuutisointia vastustavan, UKrainassa perustetun ja sieltä Eurooppaan levittäytyneen  StopFake -järjestön Irene Chalupa on sen saman Alexandra Chalupan sisar, joka toi termin "Venäjän [suorittama] hakkerointi" maailman käyttöön. Alexandra Chalupa on paitsi Atlantic Counciliin kuuluvan Dinu Patriciu Eurasia Centerin jäseniä, myös RFE/RL:n ja StopFaken henkilökuntaa ynnä Ukrainian Diaspora -ryhmän jäsen. Diaspora on äärioikeistolainen, kommunismin vastainen eri maissa toimiva järjestö, joka esimerkiksi Ukrainassa rahoittaa Azov-pataljoonaa. Niillä rahoillako on ostettu Yhdysvalloista aseita? 
Kolmas sisar Andrea Chalupa on EuroMaidanilaisia. Eliason sanoo Alexandra Chalupan työskentelevän Ukrainan tiedustelupalvelulle sekä sen puolesta Atlantic Councilissa. StopFake saa rahoitusta mm. George Sorosin Open Society-säätiöltä, Yhdysvalloilta NED:in  ja USAID:in kautta sekä Euroopasta.

 

BBG

BBG, Broadcasting Board of Governors oli Yhdysvaltain hallituksen virasto joka valvoi edellä mainitun RFE/RL:n ohella Voice of America (VOA) -kanavaa sekä muita ulkomaille suunnattuja mediakanavia. BBG korvattiin vuoden 2016 joulukuussa voimaan tulleessa National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 -laissa (NDAA), jolloin sotaministeriön budjetin sisään perustettiin valtiosensuurin ja propagandan ministeriö
 BBG korvattiin yhdellä toimintaa valvovalla viranomaisella. 

Sivuhuomautus: kaksi BBG:n johtokunnan jäsentä työskenteli Hillary Clintonin presidentinvaalikampanjassa: Karen Kornbluh, joka on mukana Yhdysvaltain ulkosuhdeasianeuvostossa CFR:ssa (Council on Foreign Relations) toimien samalla Washington Postin, The New York Timesin ja The Atlanticin kontribuuttorina sekä lobbausfirma MWW Group LCC:n toimitusjohtaja Michael Kempner. 
BBG:n puheenjohtaja oli Jeff Schell, joka  kuuluu Atlantic Councilin tukijoihin.

Eliason arvelee PropOrNot:in tarkoituksen olevan saada ihmiset vaatimaan sanan ja mielipiteen vapauden kaventamista. 

 

Sananvapaus on niin tärkeä että sen käyttö halutaan rajata vain sopiville henkilöille

Atlantic Council solmi tammikuussa 2016 sopimuksen yhteistyön jatkamisesta UKrainan maailman konressin (UWC) kanssa. 

Eliason on sitä mieltä, että PropOrNot nojaa Atlantic Counciliin sekä Aric Tolerin, Ukrainan puolustus- ja informaatioministeriöiden Peacekeeper-projektissa työskentelevän kybersotilaan ja nettitrolliverkostoa johtavan Aaron Weisburdin, Clint Wattsin ja Joel Hardingin työhön. Kiovan hallitusta infosotavalmentanut Joel Harding on suomalaisittain sikäli mielenkiintoinen, että Harding itse kertoi blogissaan suomalaisen trollinmetsästäjä Jessikka Aron tekevän kanssaan yhteistyötä. Jessikka Aro, joka ei ole tuonut näytille yhtään trollia — eikä ole artikkeleissaan kertonut alkuperäisen Kremlin trolli -lähteen  olleen CIA:n perustama propagandayksikkö RFE/RL ––  puolestaan kävi vaatimassa eduskunnassa rajoitettua sananvapautta sekä rajoitettua tiedonsaantioikeutta kanssaan eri mieltä oleville.

Harding on myös piipahtanut Vastavalkea-median kommenttiosastolla uhkailemassa Vastavalkean toimitusta sen uutisoitua Hardingin ja Aron yhteyksistä. Kun asiasta ilmoitettiin Suomen poliisille, vihapuheprofiloitunut poliisi ei katsonut asiassa olevan tutkimisen aihetta. Vähien näyttöjen Jessikka Aroa on trollijahdin jälkeen nostettu NATO-puhujaksi ja #turpo-asiantuntijaksi.

Harding itse kuvailee sotilaallisissa IIO-operaatioissa [Inform and Influence Operations] keskitetysti  vaikutettavan vieraisiin yleisöihin; amerikkalaisiin ja gobaaleihin yleisöihin käyttämällä hyväksi massamediaa joka toistaa haluttua teemaa; IIO:lla voidaan ohjailla yleisön käytös sitä(kin) kautta haluttuun suuntaan käyttämällä tunteisiin, järkeilyyn ja motiiveihin vaikuttavaa viestintää, joilla kohteen psyyke otetaan hallintaan. Vastakkaista kantaa edustavat leimataan propagandisteiksi, tietämättömiksi tai epäoleelliseksi.

Propaganda taas on Hardingille kaikki ne uutiset ja tiedot, joita vastapuoli levittää.

Eliason päättää artikkelinsa:

"[Trolliverkoston vaihtoehtomediaa vastaan kohdistamia suoria hyökkäyksiä] pehmeämpi, epäsuora lähestymistapa, jota Harding edisti maaliskuussa 2015 kehittyi nopeasti yhtenäistetyksi mediastrategiaksi, jota hän halusi Yhdysvalloille ja Euroopalle: informaation kontrollointi sekä vastakkaisen tiedon pääsyn estäminen mediaan ja uutisvirtaan. Ja jos vastakkainen tieto sattuu pääsemään läpi, tiedon leimaaminen propagandaksi. Näyttämölle astuu PropOrNot."

Kommentti:

Mielenkiintoista kyllä, näin suomalaisena, on muistaa että samaan aikaan kun Harding alkoi edistää yhtenäistettyä mediastrategiaa, jossa toistolla taotaan ihmisten päähän mitä mieltä heidän pitäisi olla, suomalaisessa massamediassa sai runsaasti palstatilaa mm.  NATO-myönteinen sotatieteen tohtori Saara Jantunen, joka painotti haastattelussa jos toisessa yhtenäisnarratiivin tarvetta sekä (mielipideilmastoltaan kirjavan) jakaantuneen yhteiskunnan haavoittuvuutta. Yhtenäisnarratiivilla eli yhdenmukaisen todellisuuskuvan luomisella valtion strategisella viestinnällä on aina työvälineluonne; se ei ole viatonta objektiivista tiedottamista vaan sillä on aina selkeät poliittiset ja/tai taloudelliset tavoitteet, jotka voivat olla julkisia tai salaisia. 

Sillä ei oikeastaan ole väliä, onko Eliason oikeassa vai väärässä PropOrNot:in suhteen. Varmaa on, että mielipiteisiin pyritään vaikuttamaan myös "omien puolelta" eikä välttämättä aina valoa kestävin keinoin.

 

 

Pääasiallinen lähde:
Eliason, George | The OffGuardian (31.1.2018): Untying PropOrNot: Who They Are … and a Look at 2017’s Biggest Fake News Story 

Muuta aiheeseen liittyvää:

Hallintovaliokunnan kuuleminen Keskiviikkona 8.2.2017 klo 11:45, Eduskunta. Kuultava: Jessikka Aro, toimittaja, Yleisradio — Hybridi- ja informaatiovaikuttamiseen varautuminen lainsäädännön ja Suomen kansalaisten perusoikeuksien näkökulmasta 

Huttunen, Teemu | Vastavalkea (31.5.2016): Yleisradion infosotayhteistyön nolo paljastuminen 

Meeting with Embassy of Denmark and Dataminr CEO , Ted Bailey and Beacon Global Strategies (23.7.2015) 

Perez, Andrew; Bass, Frank | The Verge (19.1.2017): Leaked emails reveal how Dataminr was pitched to foreign governments 

Levine, Yasha | Pando (1.3.2015): Internet privacy, funded by spooks: A brief history of the BBG 

Söyring, Riikka | Vastavalkea (19.5.2017): Infosodan yhden koon totuus ei sovi kaikille 

Söyring, Riikka | Vastavalkea (18.4.2017): FAIR: Länsimedian raportointi Venäjä-trolleista ei ole tasapuolista 

Söyring, Riikka | Vastavalkea (14.12.2016): Totuusmedian seulan läpi lipesi valeuutinen valeuutisista 

Söyring, Riikka | Vastavalkea (1.12.2016): Valeuutisia 

Think Thank Watch: Atlantic Council Trying to Secure Future US Elections 

RFE/RL (29.1.2017): Washington Think Tank Calls For Permanent U.S. Military Presence In Balkans 

riikkasoyring
Heinävesi

Riikka Söyring on makrohistorian sosiologiaan hurahtanut kolmen valtavan upean pojan äiti, taidemaalari, kirjoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja metsätilan emäntä.
Heinävedelle tämä kerrostalossa kasvatettu kaupunkilainen päätyi reittiä Pori-Turku-Espoo-Tukholma-Helsinki-Hyvinkää-Oslo-Vantaa-Montana-Wyoming-Kanada-Helsinki-Naantali-Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu