SSRI-lääkkeet aiheuttavat masennusta – Antidepressants cause Suicidal Behavior

Itsemurhat, murhat  ja mielialalääkkeet
Scientists May Have Uncovered Why Antidepressants Cause Suicidal Behavior
Tuesday, February 09, 2010 by: Kim Evans, citizen journalist
lyhentäen kääntänyt Riikka Söyring
(NaturalNews) For years, antidepressant drugs have been connected with an increased suicide risk and aggressive behavior – and researchers may have just unknowingly uncovered the reason. A new study has just found that antidepressants are actually decreasing the amount of serotonin in many patients’ brains, instead of increasing it as they are meant to. Serotonin is a feel good brain chemical that’s thought to be lacking in depression patients, and depression drugs are meant to function by increasing serotonin levels. However, according to Columbia University’s Dr. Rene Hen who led the study, in about half of the population ”the more antidepressants try to increase serotonin production, the less serotonin (these people) actually produce.” So, for half of the population, these drugs would actually be making the condition worse.
Jo vuosien ajan antidepressantit on yhdistetty lisääntyneeseen itsemurhariskiin ja aggressiiviseen käyttäytymiseen.
Tutkijat ovat nyt saattaneet huomaamattaan selvittää syyn. Uusi tutkimus selvitti että antidepressantit itseasiassa VÄHENTÄVÄT serotoniinin määrää potilaiden aivoissa, sen sijaan että LISÄISIVÄT sitä kuten niiden on tarkoitus.
Serotoniini on mielihyvän tunnetta aiheuttava kemikaali, jonka arvellaan puuttuvan masennuspotilaiden aivoista. Masennuslääkkeiden on tarkoitus lisätä serotoniinitasoa.
Tutkimusta johtanut tri Rene Hen Columbian Yliopistosta sanoo kuitenkin ” Mitä enemmän antidepressantit yrittävät lisätä serotoniinin kiinnittymistä aivoihin ao. reseptoreissa, sen vähemmän serotoniinia näillä ihmisillä (noin puolella väestöstä) esiintyy”
Joten puolella väestöstä tilanne tosiasiassa pahenee näillä lääkkeillä.
This is a conundrum for the makers of antidepressants and the doctors prescribing them; the effects of lowered serotonin levels aren’t pretty, particularly on people with already low levels. According to researchers, ”lower serotonin function and impulsive/aggressive traits are associated with suicidal acts, including completed suicide.” Autopsies of suicide victims have also found lowered levels of serotonin in the frontal cortex region of the brain, compared to those who died of other causes.
Siinäpä pulma antidepressanttien valmistajilla ja reseptejä kirjoittavilla lääkäreillä. Alhaiset serotoniinipitoisuudet aiheuttavat impulsiivista/aggressiivista käytöstä ja itsemurhataipumuksia, myös toteutuneet itsemurhat.
Ruumiinavauksissa on havaittu että itsemurhaajilla on alhaiset pitoisuudet serotoniinia cortexin etulohkossa, kun pitoisuuksia on verrattu muulla tavoin kuolleiden serotoniinipitoisuuksiin.
After years of antidepressants being associated with increased suicide risks and aggressive behavior, we may finally know why. Now, it’d be interesting to learn if the drugs were having this ”opposite effect” on all of people who have killed themselves and others while on the drugs. Perhaps, they were having this ”opposite effect” on Eric Harris before he was inspired to shoot his classmates at Columbine. It’s likely that a lot of people with missing loved ones would like these answers too.
Moni haluaisi varmaan tietää, onko kouluissa ja parkkipaikoilla ammuskelleiden lääkityksellä ollut nimenomaan tämä paäinvastainen vaikutus (suom. huom. on olemassa listaus 1980-luvulta asti koulussa ammuskelleiden ym. vastaavien ihmisten lääkityksistä. Useimmat näistä ”riehujista” käyttivät yhtä tai useampaa antidepressanttia).
Aside from speaking loudly about the dangers of antidepressants – the most widely prescribed drugs in the nation – this should tell you something else pretty clearly too. Doctors and drug companies who call themselves authorities on health often have no idea what their drugs are doing to the people who take them.
Masennuslääkkeet ovat eniten käytetty lääkeryhmä. On selvää, että lääkärit ja lääkevalmistajat -alan auktoriteeteiksi itseään kutsuvat- eivät ole ollenkaan selvillä siitä mitä heidän tuotteensa ihmisille tekevät.
You’d think at some point during the years of ”gold standard” clinical trails the fact that these drugs were having the exact opposite effect as intended on half of the people taking them would have come out. This really points to some pretty glaring deficiencies in the gold standard and all those connected with the process. It should also be a wake up call to anyone taking any pharmaceutical drug that you’re simply a guinea pig of the chemical-driven drug companies – no matter what drug you’re taking.
In 2008, 164 million prescriptions were written for antidepressant drugs.
Kaikkien tulisi ymmärtää, että ”kultastandardista” ja kliinisistä kokeista huolimatta näillä lääkkeillä on täsmälleen päinvastainen vaikutus moniin kuin on tarkoitettu tai sanottu.
Kaikkien tulisi myös ymmärtää, että lääketehtaille asiakas on vain maksava koe-eläin.
More:
http://www.naturalnews.com/028125_antidepressants_suicidal_behavior.html
Artikkelista löytyy 9 linkkiä, joista löytyy enemmän tietoa.
_____________________________________________________________
Masennuslääkkeet ja lapset
Antidepressants Causing Suicides in Kids
Drug report barred by FDA Scientist links antidepressants to suicide in kids Rob Waters, Special to The Chronicle.
Drug report barred by FDA
Scientist links antidepressants to suicide in kids
Rob Waters,
Special to The Chronicle

A scientist at the Food and Drug Administration has been barred from publicly presenting his finding that several leading antidepressants may increase the risk of suicidal behaviors among children, according to sources inside the FDA.
FDA:n (Food and Drug Administration) tutkijaa on estetty julkaisemasta löytöjään: useat masennuslääkkeet lisäävät itsemurhariskiä lapsilla, kertoo FDA:n sisäinen lähde.
FDA medical officer Andrew Mosholder was to present his report Monday at an FDA advisory hearing in Washington that promises to be a contentious affair involving competing medical experts and parents whose children took their own lives while on the medications.
Andrew Mosholder, lääkevalvontaviranomainen FDA:ssa oli aikeissa esittää raporttinsa FDA:n neuvoa antavassa kuulemistilaisuudessa Washingtonissa.
A senior FDA official said the study wouldn’t be presented because it wasn’t ”finalized.” But critics fear that the agency’s action indicates it is not prepared to take stronger action against the drugs, despite warnings about their possible effects on children.
Vanhempi viranhaltija FDA:ssa esti raportin julkistamisen koska se ei ollut ”valmis”. Arvostelijat pelkäävät että FDA:n asenne viittaa siihen ettei FDA:lla ole aikeitakaan ottaa voimakkaampaa kantaa masennuslääkkeisiin tai ryhtyä toimenpiteisiin, raportin antamista varoituksista huolimatta (suom. huom. luin taannoin lehtiartikkelin, jonka mukaan 64% FDA:n viranhaltijoista saa rahoitusta lääketeollisuudelta, muodossa tai toisessa).
Mosholder had been asked by the agency to perform a safety analysis of antidepressants after reports emerged this summer of high rates of suicidal behavior among children enrolled in clinical trials for Paxil, Effexor and other antidepressants.
(suom.huom. http://www.scribd.com/doc/14171452/Braithwaite-John-Corporate-Crime-in-the-Pharmaceutical-Industry )
FDA oli pyytänyt Mosholderia laatimaan ko. raportin ja analysoimaan masennuslääkkeiden turvallisuutta. Syynä olivat raportit korkeista itsemurhalukemista Paxilin, Effexorin ja muiden masennuslääkkeiden kliiniseen testiin värvättyjen lasten keskuudessa.
Mosholder, a child psychiatrist, reviewed data from 20 clinical trials involving more than 4,100 children and eight different antidepressants. His preliminary analysis, according to two FDA sources familiar with the report’s contents, concluded that there was an increased risk of suicidal behavior among children being treated for depression with Paxil and several other antidepressants.
Mosholder, lasten psykiatri, kävi läpi tietokannat kahteenkymmeneen kliiniseen kokeeseen osallistuneesta 4.100 lapsesta ja kahdeksasta eri lääkkeestä. Alustava analyysi, kertovat raportin siällön nähneet lähteet FDA:n sisältä, kertoi että Paxil ja useat muut masennuslääkkeet lisäävät lasten itsemurhariskiä.
An initial agenda for Monday’s hearing listed Mosholder and his findings, but his presentation was removed from a revised agenda, and Mosholder was told that he could not present his findings at the hearing, one FDA official, who wished to remain anonymous, told The Chronicle.
Lähde FDA:ssa kertoo myös, että alkuperäisen aikataulun mukaan Mosholderin piti esittää löydöksensä maanantaina, mutta että uusitusta aikataulusta Mosholderin esitelmä oli poistettu kokonaan.
According to the official, in early January, Russell Katz, director of the division of neuropharmacological drug products, called Mosholder in for a meeting. ”He told him that he was sorry, but he wasn’t going to be able to present (his report) because he had reached a conclusion and therefore was biased,” the official said.
Neurofarmakologisen osaston johtaja Russell Katz (suom.huom. Vesa-Ilkka Laurio, taidan arvata mitä sanot 😉 ) kutsui Mosholderin puheilleen ja sanoi olevansa pahoillaan mutta että raporttia ei voitaisi esittää koska hän (Mosholder) oli tehnyt johtopäätöksiä.
Mosholder declined several requests to be interviewed and was not made available despite repeated requests to FDA’s press office. Katz was unavailable to comment on the charges.
Mosholderia ei saatu lukuisista FDA:lle esitetyistä pyynnöistä huolimatta haastateltavaksi.
In a telephone interview Friday with The Chronicle, Anne Trontell, deputy director of the agency’s Office of Drug Safety, who is Mosholder’s direct supervisor, said the analysis would not be presented because it had not yet been approved within her office.
Perjantaina The Chronicle sai langan päähän Anne Trontellin, Mosholderin esimiehen Lääketurvallisuusosastolta. Anne Trontell sanoo, ettei raporttia esitetty koska sitä ei vielä oltu hyväksytty hänen toimistossaan.
”The consult on that is not finalized. It’s not a final document within the Office of Drug Safety,” Trontell said.
Raportti ei ole vielä lopullinen, Trontell sanoo.
However, Trontell said that at Monday’s hearing, Mosholder would provide a rundown of reports of suicidal behavior received by the agency from doctors and other professionals.
Trontell sanoi myös, että maanantain kuulemisessa Mosholder esittäisi koosteen eri lähteistä saatua tietoa lasten itsemurhakäyttäytymisestä.
While Mosholder’s safety analysis report may eventually be completed and made public, some FDA insiders fear that withholding it from Monday’s hearing indicates that the agency may be siding with the pharmaceutical industry in its long-running battle with critics of antidepressants.
Kenties Mosholderin raportti joskus täydennetään ja julkaistaan. Kuitenkin FDA:n sisälläkin jotkut pelkäävät että raportin vetäminen pois maanantain ennakkokuulemis-tilaisuudesta viittaa siihen että FDA pitää lääkeyhtiöiden puolta jo pitkään jatkuneessa kamppailussa masennuslääkkeiden arvostelijoiden kanssa.
”Why is the agency sitting on its hands and acting as if there isn’t a risk when their own scientists have looked at the data and concluded that there is?” one FDA official remarked.
Eräs FDA:n virkailija totesi -Miksi virasto istuu käsiensä päällä ja käyttäytyy kuin mitään riskiä ei olisikaan, kun yksi heidän omista tutkijoistaan on käynyt aineiston läpi ja todennut että riski on olemassa?
The use of antidepressants and other psychiatric medication among children has more than tripled in recent years and now approaches adult usage rates, according to a January 2003 study in the Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. Study author Julie Zito, an associate professor of pharmacy and medicine at the University of Maryland, estimates that more than 1 million American children used antidepressants in 2000.
Masennus- ja muiden psyykenlääkkeiden käyttö on yli kolminkertaistunut lasten keskuudessa viime vuosien aikana. Määrä on melkein yhtä suuri kuin aikuisten käyttäjien, kertoo Archives of Pediatric and Adolescent Medicine tammikuussa 2003. Julie Zito Marylandin Yliopistosta arvioi yli miljoonan amerikkalaislapsen käyttävän masennuslääkkeitä.
Advocates of the drugs argue that they are imperfect but necessary weapons against a rising tide of mental illness among children.
Lääkkeiden puolestapuhujat sanovat, että lääkkeet kenties eivät ole täydellisiä mutta ne ovat silti tarpeellinen ase (lasten jatkuvasti lisääntyviin mielenterveysongelmiin).
Last month, a task force of the American College of Neuropsychopharmacology released its own preliminary review of published studies on antidepressants and suicide and stated it found no statistically significant increase in suicide attempts among children taking the drugs.
Viime kuussa Neuropsykofarmakologit julkaisi oman tutkimuksensa; he eivät löytäneet tilastollisesti merkittävää itsemurhayritysten lisääntymistä lääkkeitä syövien lasten keskuudessa.
”The most likely explanation for the episodes of attempted suicide while taking SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) is the underlying depression, not the SSRIs,” said Graham Emslie, a child psychiatrist and researcher at the University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas.
Todennäköisin selitys lasten itsemurhayrityksille on masennus, ei lääkkeet.
But critics, including consumer advocates and mental health professionals contend, based on other studies, that the drugs are often ineffective and sometimes dangerous and that the FDA has failed to vigorously investigate the risks and protect children’s safety.

”The FDA is shielding the industry,” said Vera Sharav, president of the Alliance for Human Research Protection, a consumer advocacy group.
Mosholder’s analysis appears to be similar to the conclusions reached by British regulators, who told doctors in December to stop prescribing Paxil, Zoloft, Effexor and three other antidepressants to children because of an apparent ”increased rate of self-harm and suicidal thoughts.”
Mosholderin analyysi on johtopäätöksiltään samanlainen kuin brittitutkijoiden/valvontaviranomaisten jotka joulukuussa kielsivät lääkäreitä määräämästä lapsille Paxilia, Effexoria ja kolmea muuta masennuslääkettä ”ilmeisten itsemurha-riskiä lisäävien vaikutusten takia”.
British regulators took action against Paxil in early June after new data presented to U.S. and British authorities showed that children taking the drug were nearly three times as likely to consider or attempt suicide as children taking placebos.
Britit kielsivät Paxilin, koska tutkimukset osoittivat että se lähes kolminkertaisti itsemurhariskin lapsilla.
Later that month, the FDA issued a similar warning, urging doctors not to prescribe Paxil to children and announced that it would conduct a detailed review of pediatric trials of Paxil. The review was subsequently broadened to include seven other antidepressants, including top sellers Prozac, Zoloft and Effexor.
Myöhemmin samassa kuussa FDA varoitti lääkäreitä määräämästä Paxilia lapsille. Varoitus koski seitsemää muutakin masennuslääkettä, kuten Prozacia, Zoloftia ja Effexoria.
In October, the agency wrote to physicians to ”call to (their) attention” reports of suicide among children in antidepressant trials. The agency did not, however, urge doctors to stop prescribing the drugs.
Several current and former FDA staff members interviewed by The Chronicle said the dispute over Mosholder’s report highlights a lack of assertiveness within the agency over safety issues. They spoke of a split between the Office of Drug Safety — Mosholder’s office — and the FDA’s drug-reviewing divisions.
Useat entiset ja nykyiset FDA:n henkilökunnan jäsenet puhuvat kuilusta FDA:n sanojen ja tekojen välillä.
As an example, they cite a hearing last March on a rheumatoid arthritis drug, Arava, which had generated numerous reports of adverse effects, including nine deaths, after being approved by the FDA.
Esimerkkinä kuulemistilaisuus FDA:n hyväksymästä reumalääkkeestä Aravasta, jonka haittavaikutuksista on lukuisia raportteja.
Members of the Office of Drug Safety, who had prepared a 37-page safety report, were present at the hearing but were not allowed to speak. A representative of the FDA division that originally approved the drug, along with the pharmaceutical company that makes the drug, did most of the talking.
Lääketurvallisuus-yksikkö laati 37-sivuisen raportin kuulemistilaisuuteen. Raportin laatijat olivat läsnä kuulemisessa mutta eivät saaneet puhua. Lääkkeen hyväksyneen yksikön ja lääketeollisuuden edustajat sen sijaan saivat käyttää puheenvuoronsa.
A documentary crew from the PBS series Frontline filmed the meeting and afterward, in the hallway, caught up with David Graham, a senior epidemiologist with the Office of Drug Safety. The producers had been denied previous requests to interview Graham, but the government scientist gave a brief interview without permission.
PBS:n dokumenttiryhmä ei saanut kuvata kuulemistilaisuutta mutta tavoitti tilaisuuden jälkeen David Grahamin, vanhemman tutkijan ja epidemiologin Lääketurvallisuus-yksiköstä. Filmiryhmältä oli evätty FDA:n taholta lupa haastatella Grahamia, mutta Graham antoi haastattelun kuitenkin, ilman FDA:n lupaa.
”We had a different perspective, and we really weren’t given an opportunity to present our side of the story,” Graham, on camera, told the producers. ”And the people who did present, the reviewing division and the company, you know, they didn’t see a problem. This was a very hostile process. And let’s just leave it at that.”
Meillä oli erilainen näkökulma, emmekä saaneet sitä esittää, toteaa Graham tuottajille.
Paul Stolley, a professor and former chairman of the department of epidemiology at the University of Maryland, spent a sabbatical year as a senior consultant in the Office of Drug Safety in 2000 and 2001. While there, he recalls, he tussled with agency managers over the safety of Lotronex, a drug used to treat irritable bowel syndrome, a chronic but usually not serious disease.
Professori Paul Stolley muistelee taistelleensa FDA:n kanssa Lotronexista.
Stolley said his investigation uncovered high rates of negative side effects, including a number of deaths, among patients using the drug and led the company to withdraw the drug from the market.
Stolley tutki Lotronexin haittavaikutuksia, ja huomasi että niitä on paljon. Lääke vedettiin markkinoilta.
A few months later, over Stolley’s objections, the agency allowed the drug back on the market with a ”risk management” program aimed at educating patients and doctors about the drug’s risks. Stolley said he was excluded from internal FDA meetings on the issue.
Muutamaa kuukautta myöhemmin, Stolleyn vastalauseista huolimatta, FDA antoi taas myyntiluvan Lotronexille. Lotronexille kehitettiin ”riskien hallinta-ohjelma” ja Stolley suljettiin FDA:n sisäisistä kokouksista ulos.
”I’m worried about the agency,” he says. ”I didn’t expect people to think I was right just because I was very senior. What I did expect was a vigorous debate and instead of having a vigorous debate, they made a policy decision and then excluded me.”
-Olen huolissani FDA:sta. En odota ihmisten uskovan minua koska olen vanhempi tutkija. Odotin kiivasta keskustelua. Sen sijaan FDA teki poliittisen päätöksen ja sulki minut ulos keskusteluista, Stolley sanoo.
Rob Waters’ article, ”A Suicide Side Effect? What parents aren’t being told about their kids’ antidepressants,” appeared in the Jan. 4 edition of The Chronicle Magazine. E-mail him at
http://www.ritalindeath.com/Suicides.htm
masennus ja vitamiininpuutokset http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/02/06/valtioiden-valeet-vitamiineista-suositukset-liian-alhaiset/
_____________________________________________________
Lääkäri matkailee lääkeyhtiön piikkiin

julkaistu 18.11.2009 klo 11:04, päivitetty 18.11.2009 klo 11:05
Lääkeyhtiöiden markkinointitilaisuudet vaikuttavat edelleen siihen, millaisia lääkkeitä lääkärit kirjoittavat resepteihin ja miten potilaita hoitavat.
Erikoistutkija Lauri Vuorenkoski Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) väittää, että lääkeyhtiöiden järjestämät lääkäreille kohdistamat erilaiset koulutustilaisuudet sekä markkinointitoimenpiteet vaikuttavat yhä edelleen lääkäreiden reseptien kirjoittamiseen sekä varsinaisiin hoitokäytäntöihin.
Suomessa lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden läheisiä suhteita ei ole liiemmin tutkittu, joten tutkija perustelee väitteensä kansainvälisiin tutkimustuloksiin nojaten.
– Vaikuttaminen lähtee siitä, miten lääketutkimuksia suunnitellaan, miten ne toteutetaan ja miten näitä tuloksia julkaistaan. Tutkimuksesta ei välttämättä julkaista kaikkea, vaan julkisuuteen kerrotaan, mikä on yrityksen markkinoinnin kannalta parasta. Tärkeää on myös se, miten näitä tutkimustuloksia tulkitaan tiedeyhteisöissä ja terveydenhuollossa, Lauri Vuorenkoski THL:stä kertoo.
Tavalliselle potilaalle tilanne näkyy muun muassa kukkarossa. Potilasta hoitava lääkäri voi kirjoittaa vanhan ja toimivan lääkkeen asemesta patenttisuojattua lääkettä, jota ei välttämättä voi vaihtaa apteekissa. Uusi, vasta markkinoille tullut, patenttisuojattu lääke maksaa enemmän kuin vanhemmat lääkkeet, jotka ovat jo lääkevaihdon piirissä. Lisäksi lääkäri voi valita lääkehoidon, vaikka sitä ei välttämättä tarvittaisi.
Koulutus ulkopuolisen rahan varassa
Toinen ongelma lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden suhteissa kiteytyy täydennyskoulutukseen. Lääkeyhtiöt järjestävät erimittaisia koulutustilaisuuksia, jonne lääkärit osallistuvat oman mielenkiinnon ja työnantajan suostumuksella. Usein kustannuksista vastaa kutsun lähettänyt lääkeyhtiö. Silloin voidaan kysyä, mitä siitä seuraa ja onko koulutuksessa annettu tieto riippumatonta lääkeyhtiöiden omista intresseistä ja myynninedistämistavoitteista.
– Työnantajien tulisi ottaa tosissaan lakisääteinen velvollisuus täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Jos työnantajat järjestäisivät koulutusta itse, lääkäreiden ei tarvitsisi turvautua lääkeyhtiöiden täydennyskoulutukseen.
Kuntien koulutusmäärärahat ovat kuitenkin pienet ja ensimmäisenä leikkauslistalla, kun rahat vähenevät.
Lääkeyhtiöiden tuki julki
THL:n erikoistutkijan mukaan tilanne on kuitenkin parantunut menneistä vuosista. Tällä hetkellä lääkemarkkinointia ohjaavat eri lait sekä alan omat eettiset säännöt. Siltikin Vuorenkoski kaipaa aiheesta avointa keskustelua. Lisäksi markkinointi pitäisi tehdä hänen mielestään mahdollisimman näkyväksi. Tämä on tärkeää jo siksi, että usein lääkeyhtiöt lähestyvät potilaita jo potilasjärjestöjen kautta.
– Jokin aika sitten lääkelaitos teki ehdotuksen, miten lääkelakia tulisi uudistaa. Siellä yksi ehdotus oli, että järjestöjen ja erityisesti potilasjärjestöjen tulisi ilmoittaa avoimesti kaikki tuet, joita ne ovat saaneet ja ottaneet vastaan. Tällainen avoimuus olisi tarpeen, Vuorenkoski sanoo.
Lääketeollisuuden ja lääkäreiden suhteiden viilentämiseen tähtää myös 2004 perustettu Lääkärit ilman Sponsoria -verkosto. Verkoston perusajatus on se, että lääkärinä voi toimia ilman lääkeyhtiöiden kustantamia koulutusmatkoja ja lounaita. Suosiosta kertoo se, että jäseniä on vain kymmenkunta.
Katso Akuutin uusinta torstaina TV2 kello 15.30. Akuutin lähetykset tiistaisin TV2:ssa kello 19.20. Uusinta torstaisin kello 15.30.
YLE Akuutti / Minna Akimo
Muualla netissä: Terveyttä Akuutin sivuilla
ja kiitoksia nimimerkille ”yksilö” kun toit nämä artikkelit käännettäväksi. Tieto lisää tuskaa mutta myös tietoa 😉
 

NYRKKISÄÄNTÖ: kun luet lehtiä, virallisia tiedoitteita tai kuuntelet uutisia, muista että jokainen sana tarkoittaa sen ilmimerkitykseen nähden täsmälleen päinvastaista asiaa (Nevanlinna ja Relander: Työn sanat).

riikkasoyring

Riikka Söyring on makrohistorian sosiologiaan hurahtanut kolmen valtavan upean pojan äiti, taidemaalari, kirjoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja metsätilan emäntä. Heinävedelle tämä kerrostalossa kasvatettu kaupunkilainen päätyi reittiä Pori-Turku-Espoo-Tukholma-Helsinki-Hyvinkää-Oslo-Vantaa-Montana-Wyoming-Kanada-Helsinki-Naantali-Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu