Perhe: Ei sallittu = Agenda 21

 
Minne matka, Suomi-neito?
 
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21:ssä jokainen kansalainen on syyllinen, ellei toisin todisteta.

 
Matti ja Maija Meikäläinen ovat kunnon ihmisiä. He rakastavat perhettään, arvostavat luontoa ja pyrkivät ohjaamaan kulutustottumuksiaan ekologisempaan, luontoa säästävään suuntaan. Matti ja Maija neuvovat lapsiaankin elämään oikein. He maksavat veronsa tunnollisesti ja antavat roponsa avustuksena eri järjestöille hyviksi miellettyihin tarkoituksiin. Sehän kuulostaa hyvältä: kestävä kehitys, luonnonsuojelu ja perhearvot. Mutta onko kaikki niin kuin miltä näyttää?

 
Kesäkuussa 1992 179 valtiota allekirjoitti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 21:n. Suomessakin toimii useilla paikkakunnilla Agenda 21-toimistoja. Rio de Janeirossa hyväksytyn ohjelman tavoitteisiin kuuluu oman kestävän kehityksen ohjelman saaminen kaikille maille. Numero 21 ohjelman nimessä viittaa 21. vuosisataan.

Tarkastellaanpa lähemmin Agenda 21:ta sekä luonnonsuojelu- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteisvaikutusta Matti ja Maija Meikäläisen elämään.
 
 
Hyvinvointivaltion vedenjakaja
 
Matti ja Maija Meikäläisen sekä heidän perheensä elämään vaikuttaa monin huomaamattomin tavoin YK:n Agenda 21-nimellä tunnettu laaja ohjelma.
Agenda 21 arvioi, että sen tehokas toteuttaminen vaatii koko ihmisyhteiskunnan perusteellista uudelleen ohjelmointia, kaikkien hallitusten ja yksilöiden kouluttamista niin, että huoli ympäristöstä vaikuttaa jokaiseen päätökseen ja tekoon. Kyseessä on eräänlainen ympäristöuskonnon synnyttäminen. Perheenjäsenten tiiviit siteet toisiinsa estävät suunnitelmien etenemistä, joten perheyksiköt täytyy hajottaa. Kirkon mahdollinen kanta ei ole ylittänyt uutiskynnystä mediassa. Kouluttamattomien henkilöiden uskotaan kuluttavan vähemmän kuin koulutetuttujen; on siis suotavaa vähentää mahdollisuuksia koulutukseen.
Agenda 21:n ennaltaehkäisevän periaatteen (Precautionary Principle) mukaan mukaan jokainen on syyllinen, ellei toisin todisteta.
 
Agenda 21:n artikloista katsotaan vallitsevan hallitusten kesken konsensus.
Konsensus tarkoittaa On sovittu että -päätöstä, josta ei ole käyty kansalaiskeskustelua tai äänestetty demokraattisesti.
 
Vihreä päämäärä
 
Green Goal-osuus eli Vihreä Päämäärä listaa asioita, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia. Näitä asioita ovat mm. yksityisomistus, yksityisyrittäminen, fossiiliset polttoaineet, päällystetyt tiet, kuluttaminen, maanviljely, kasvinsuojeluaineet ja tuholaismyrkyt, laidunmaat ja laiduntaminen, kastelu ja keinokastelu, perheet.
Moni Agenda 21:n esittelemistä ajatuksista löytyy muodossa tai toisessa Karl Marxin kirjoituksista sekä Adam Weishauptin nk. kuuden kohdan ohjelmasta.
 
Väestön pakkosiirrot
 
Agenda 21:n mukaan taloudellisten resurssien uusjakoa ja ihmisten uudelleensijoittamista tarvitaan laajassa mittakaavassa. 
Yhdysvalloissa onkin jo laadittu suunnitelmaa, jolla ihmiset pakkosiirretään nykyisiltä asuinalueiltaan sallituille alueille ja kielletyillä (punaiset alueet) alueilla -joita on suurin osa Yhdysvaltain maapinta-alasta- oleskelu tehdään mahdollisesti rangaistuksen alaiseksi teoksi. Yllättävän suuri osa kielletyiksi määritellyistä reservaattialueista on eri luonnonsuojelujärjestöjen omistuksessa. Usean järjestön toimintaa rahoittavat energiayhtiöt. 
 
Suomalainen Vihreän puolueen oppi-isäksi mielletty Pentti Linkola on avoimesti puoltanut ekoleirejä, joilla ihmisiä koulutetaan uudelleen ”oikeaan ajatteluun”. Yhdysvaltain armeijalla on olemassa ohjelma nimeltään US Inmate Civilian Labor Program, joka määrittelee armeijan tehtäviä ja valtuuksia valtion siviileille perustamissa vankityöleireissä. Vankileireillä siviilit työskentelevät armeijan valvonnan alaisina ja ”korjaavat käytöstään”.

 
 
WWF:n ekoimperialismi
 
Suomessa suojelukohde ovat vedet ja metsät, ja bisneksessä pyörii isot rahat. Mitä kulissien takana touhutaan?
Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF:n  tapauksessa paljastui Amazonin sademetsä-skandaalin yhteydessä, että pandakarhu-logon WWF on kimppautunut Coca-Colan kanssa. Amazongate lyhykäisyydessään menee seuraavasti: WWF osti yhdessä yritysyhteistyökumppaninsa Coca-Colan kanssa sademetsää Brasiliasta, ja vaatii nyt rahapalkkiota siitä että on estänyt puiden kaatamisen luoksepääsemättömällä alueella. Rahaa halutaan myös puiden ilmaa puhdistavasta vaikutuksesta: WWF valmistautui myymään hiilidioksidipäästö-oikeuksia teollisuudelle. Apuna kaupanteossa WWF:lla oli YK:n alainen IMF, Kansainvälinen Valuuttarahasto.
Glenda Freeman, alkuperäisväestön edustaja Aotearoalta, Uudesta Seelannista kuvailee WWF:n toimintaa Vihreäksi imperialismiksi. Hänen mukaansa rikkaiden länsimaiden tulo toisten elinalueille suojelemaan luontoa loukkaa alkuperäisväestön ihmisoikeuksia. Alueella tuhansia vuosia asuneita estetään ottamasta elantoaan maasta perinteisellä tavalla, ja heidät ajetaan pois kotiseuduiltaan kohti nälkäistä tulevaisuutta, joka yleensä jää lyhyeksi.
Kirjailija Paul Driessen kuvaa kirjassaan Eco-Imperialism: Green power, Black death  tarkemmin WWF:n metodeja ja luonnonsuojelun nimissä tehtyjä ihmisoikeusrikoksia.( jätä punattu osa pois jos on taittoteknisistä syistä pakko) 
 
Lihaville lisävero?
 
Globaalit päätökset – vaikka ne olisivat typeriäkin- koskevat myös Matti ja Maija Meikäläistä sekä heidän perhettään.
 
Jo vuonna 2006 David Miliband, silloinen Britannian ympäristöministeri, ehdotti ”henkilökohtaisia päästöoikeuksia”. Henkilökohtaiset päästöoikeudet tarkoittavat sitä, että jokaiselle ihmiselle määritellään se määrä hiilidioksia, jonka hän saa päästää  ilmakehään uloshengittäessään. Jos henkilö ylittää päästöoikeutensa, hän joutuu ostamaan niitä lisää voidakseen hengittää. Millibandin mukaan ”yleisön yhteistyö on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä”.
David Milibandin ajatusta henkilökohtaisista päästötileistä edistää Saksassa Joachim Schellnhuber, liittokansleri Angela Merkelin neuvonantaja ilmastoasioissa. Moni muukin Vihreä poliitikko kannattaa ajatusta, ja on sitä mieltä, että ”tällaisessa (ilmastollisessa) hätätilanteessa demokraattisten oikeuksien pidättäminen on aivan oikein”.
Lihaville ihmisille ja muille henkilöille, jotka huohottavat hengittäessään kaavaillaan lisäveroa. On ehdotettu myös hengittämisen säännöstelyä.
Norfolkin saarella Australian edustalla on jo henkilökohtaisten päästöoikeuksien kokeilu meneillään. Kokeiluun kuuluu carboncard, ”hiilikortti”, johon tulee merkintä käytetystä polttoaineesta, sähköstä, lennetyistä lentomatkoista ja rasvaisista tai kaukaa kuljetetusta ruoista. Jos saa säästettyä päästötilinsä yksiköitä, ne voi myydä eteenpäin. Jos päästötili ylittyy, on korvausvelvollinen. Joka vuosi hallitus pienentää päästötilikohtaisia henkilölle myönnettävien yksiköiden määrää, jolloin niiden kaupallinen arvo nousee. 
 
Ilmastonmuutoksesta ilmastosekasorroksi
 
YK on jo ehättänyt ehdottamaan globaalia ilmastoveroa. Näin siitä huolimatta, että on paljastunut, kuinka sekä CRU että YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC ovat nojanneet raporttejaan ilmastonlämpenemisestä mm. WWF:n tiedonantoihin sekä Uuden Seelannin sääsatelliitin tietoihin. Kyseinen satelliitti lakkasi toimimasta viitisen vuotta sitten.
Ilmasto ei ole lämmennyt sitten vuoden 1998, ja tämä asia vuoti viranomaisten ja YK:n ponnistuksista huolimatta yleisön tietoon. Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman ”tiedetsaari” John Holdren ei jäänyt neuvottomaksi. Ilmastonmuutosta kutsutaan nykyään globaaliksi ilmastolliseksi sekasorroksi (global climate disruption; sekasorto, häiriö, hajaannus), joka onkin kätevä nimitys, sillä sen alle voidaan määritellä mitä tahansa, lumisateesta auringonpaisteeseen. Kaikki johtuu ilmastollisesta sekasorrosta. Matti ja Maija Meikäläinen perheineen maksavat viulut.
 
 
———————
Kainalo: YK:sta rotuoppeja kannattava maailmanhallitus?
Maailmanhallituksen tarpeellisuutta on perusteltu maapallon pelastamisella, ja asian ajamiseksi läpi on käytetty valtavat määrät energiaa sekä rahaa; niin yksityistä kuin veronmaksajien.
Maailmanhallitus on tarkoitus muodostaa YK:n avulla ja sen alle, YK  ja sen alaiset organisaatiot olisivat ”kansainvälinen toimeenpaneva elin”. Näitä organisaatioita YK:lla on olemassa lukuisia jo valmiina.

Hiljattain YK esitti myös, että kaikki maailman valtiot arvioisivat luonnonvarojensa rahallisen arvon, se helpottaisi korvausperusteiden laskemista ympäristökatastrofin sattuessa.  Tai arviointia IMF:lta otettuja lainoja perittäessä?
YK:n globaalin aseistariisunnan ohjelmaa ajetaan sitäkin läpi nopeutetulla aikataululla. Alkuperäinen tavoite oli vuosi 2012. Globaali aseistariisunta ei koske armeijoita, poliisia tai turvapalveluhenkilökuntaa. Ainoastaan yksityishenkilöt on tarkoitus riisua aseista. Suomessa aselain muutosesityksen II vaihe on parhaillaan käsittelyssä.
 
Monet arvostelijat, joukossa kirjailija-journalisti Christopher Booker sekä lordi Christopher Monckton, ovat suomineet Agenda 21:ta ja sanoneet sen toteuttamisen johtavan Maailmanhallitukseen. Maailmanhallituksen alla ihmiset asuvat pienillä, heille sallituilla alueilla joukkoliikenneväylien vieressä tai suurkaupungeissa, perheyhteisöt hajotetaan ja valtio pakkohuostaanottaa lapset kasvatettaviksi globaaliin ympäristöuskontoon. Kansallisvaltiot pyritään hajottamaan, ja verotus muuttuu globaaliksi. Liikkumista, yksityisomistusta ja yksityisyritteliäisyyttä rajoitetaan yhteisen hyvän nimissä. Maailman varallisuus jaetaan uudelleen. Agenda 21 on arvostelijoiden mukaan ”täydellisen sosiaalisen kontrollin käsikirja”.

 
Media ei kuitenkaan hanakasti julkaise näitä vastapuolen mielipiteitä. Osasyy saattaa olla se, että arviolta noin 98% maailman mediasta on tavalla tai toisella samojen omistajien käsissä. Nämä tahot rahoittavat myös YK:n toimintaa.
 
YK:n rahoitus tulee korporaatioilta
 

Tällä hetkellä YK:n rahoituksesta vain murto-osa tulee kansallisvaltioilta. Suurimman osan rahoituksestaan YK  ja sen alaiset organisaatiot saavat korporaatioilta: pankeilta, lääke-, vakuutus- ja energiayhtiöiltä sekä sellaisilta avoimesti eugeniikan kannalla olevilta säätiöiltä kuin Rockefeller Foundation.
Tämä ei liene sattumaa, sillä YK:n toiminnassa alusta asti mukana ollut biologi Sir Julian Huxley, ei ole koskaan salaillut vahvoja sympatioitaan eugeniikan puolesta. Huxley oli UNESCOn suuntalinjojen pääarkkitehti ja vaikutti myös WWF:n toiminnassa.

Eugeniikka tarkoittaa terminä ihmisten valikoivaa jalostamista kannan parantamiseksi sukupolvien myötä. Valiot saavat lisääntyä (rotuhygienia) ja epäkelvot eivät (pakkosteriloinnit, abortit, syntyvyyden säännöstely). Matti ja Maija Meikäläisellä perheineen tuskin on mahdollisuutta itse määritellä, kuuluvatko he valioihin vai epäkelpoihin.
 
 
Kommentti: Kestävän kehityksen nimissä poljetaan ihmisarvoa
Kestävän kehityksen suunnitelmat edellyttävät keskitettyä asumista, ja siihen suuntaan asuntopolitiikka tähtääkin. Keskitetyn asumisen eräät edut ovat ilmeisiä, mm. energiatehokkuus, ja niitä korostetaankin jatkuvasti.
Haittapuolet jäävät usein tarkastelutta. Jo historiasta olemme oppineet -tai meidän olisi pitänyt- että keskitetyn asumisen ja vedenjakelun muodoissa kaikki kulkutaudit leviävät nopeammin. Yhteinen vesihuolto voidaan muuntaa myös kontrollivälineeksi: veden tulo joko katkaistaan tai juomaveteen lisätään väestön tyynenä pitäviä kemikaaleja kuten fluorideja. Tätä tapaa suosivat Hitler ja Stalin. USAssa taas on paljastunut, että Teksasin osavaltiossa juomavesi on sisältänyt radioaktiivisia ainesosia.
Entäpä sähkö? Kun sähköt maaseudulla katkeavat, viedään pilaantuva ruoka viileään kaivoon, otetaan samalla juomavesi ämpärillä kaivosta, pannaan puita uuniin ja sytytetään iltasella kynttilät. Kaupungissa sähkön katkeaminen -tai katkaiseminen- lopettaa vedentulon, ilmastoinnin, ruoan säilymisen, hissien liikkumisen, rahaliikenteen, jätehuollon ja monta muuta asiaa. Toimimaton vesi-wc betonikylän yksiössä ei ole pelkkä hajuhaitta, se on myös terveysriski.
Maaseudulla asutaan hajallaan, ja väestön liikkumisen valvominen on kallista ja vaikeaa. Moniin kaupunkeihin taas, myös Helsinkiin, on asennettu turvallisuuteen vedoten valvontakameroita lähes jokaiseen kortteliin. Kaupungissa on myös helppoa tukkia kulkuväylät, tai piirittää se, jolloin asukkaat jäävät sumppuun.
Kestävä kehitys ei ole huono ajatus, eikä nykyinen kulutukseen perustava elämäntapamme monia laadullisestikaan tyydytä.
Kannattanee kuitenkin harkita tarkkaan, ovatko Agenda 21:ssa asetetut päämäärät maksuun tulevan hinnan arvoiset, ja millaiseen lopputulokseen se tie johtaa.

 

pääasialliset lähteet: UN Document Agenda 21 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=50&l=en , EurActiv 18 Sept. 2009, EurActiv 11/09/2009, Salon Seudun Sanomat/ Jan-Erik Enestam, Analys Norden, http://marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1885hist.htm, EUReferendum http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/amazongate-part-ii-seeing-redd.html, The Herald Sun. com. au. 3 Nov. 2010 (Andrew Bolt), EU Parliament 8 Nov. 2010 , CNN Tech 18 Oct. 2010 , The Telegraph 27 Oct. 2010, CCRKBA (Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms). US Civilian Inmate Labor Program http://patriotportal.yolasite.com/resources/CivilianInmateLabor.pdf ,  Eduskunnan hallintovaliokunta; Aselainsäädännön uudistamisen II vaihe; rikosylikomisario Tero Haapala, KRP, luottamuksellinen muistio hallintovaliokunnalle

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6169314,00.html , http://www.euractiv.com/en/food/consumers-buying-green-linksdossier-497318 , http://www.guardian.co.uk/environment/2010/oct/27/biodiversity-loss-terrorism ,

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/oct/29/biodiversity-talks-ministers-nagoya-strategy 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2010/nov/01/deal-to-save-the-natural-world-never-happened 

Milankovitch Cycles http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm

http://www.euractiv.com/en/climate-environment/hedegaard-throws-weight-behind-EU-carbon-tax-news-495625 

 http://www.euractiv.com/en/migrations/historic-deal-save-nature-reached-nagoya-news-499325 

http://www.independent.org/events/transcript.asp?eventID=119

CFACT http://www.youtube.com/user/cfact#p/a/u/0/CD69Xx1tnmI

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/henry-kissinger-the-world-must-forge-a-new-order-or-retreat-to-chaos-1451416.html

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Obama+YKn+vuosituhattavoitteiden+toteutuminen+vaarassa/1135260349744

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/48285-nyrjahdyksia-globaali-ilmaston-sekasorto-ja-ufot-d

TEEB http://www.teebweb.org/InformationMaterial/TEEBReports/tabid/1278/Default.aspx

TEEB: Mainstreaming the Economics of Nature http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=bYhDohL_TuM%3d&tabid=1021&mid=1933

ECOSOC http://www.un.org/en/ecosoc/julyhls/pdf09/summary%2015%20july%20dialoge%20on%20un%20system%20funding.pdf

UN funding http://www.unfoundation.org/your-role/partners/all.html

Medialinnakkeet http://www.medialinnakkeet.com/

Support for TEEB for Business http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=fiUWxgb-pHs%3d&tabid=1021&language=en-US

————————————————————————–
 

 
YK:lla on useita erityis- ja alajärjestöjä:
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)
Lastenavun rahasto (UNICEF)
Maailman terveysjärjestö (WHO)
Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naistenrahasto (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus (GATT)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
Maailmanpankki
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (IBRD)
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)
Yhdistyneiden kansakuntien pääomarahasto (UNCDF)
Maailman postiliitto (UPU)
Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)
Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea (UNSCEAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto (UNHRC)

riikkasoyring
Heinävesi

Riikka Söyring on makrohistorian sosiologiaan hurahtanut kolmen valtavan upean pojan äiti, taidemaalari, kirjoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja metsätilan emäntä.
Heinävedelle tämä kerrostalossa kasvatettu kaupunkilainen päätyi reittiä Pori-Turku-Espoo-Tukholma-Helsinki-Hyvinkää-Oslo-Vantaa-Montana-Wyoming-Kanada-Helsinki-Naantali-Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu