Kunniaton velka – ministerivastuu, petokset ja kansakuntien turmio

Kunniaton velka ja korvausvastuut: valtion talous ja sen hoitaminen

 

 

Hyvinvointivaltio Suomi on lirissä. Ja niin on Euroopan keskinäisten velkojen kerhokin, Euroopan velka-unioni. Näin kertoi Financial Times eilen kehottaen EU:ta ja Kreikkaa varautumaan romahdukseen. USA on samalla tiellä.

Mutta kenties meillä on mahdollisuus, kenties pääsemme joutumasta pankkiirien velkaorjiksi.

Nimittäin…

Kansainvälinen laki määrittelee kunniattoman velan seuraavasti: kunniattomalla velalla tarkoitetaan esimerkiksi kansallista velkaa, jonka hallitus on ottanut kansalaisten nimiin tarkoituksissa, jotka eivät palvele kansalaisten etuja.

Tähän ”kunniattoman velan” (odious debt) käsitteeseen näyttäisivät sopivat valtiovarainministeri Jyrki ”Velkatalkoo-Jykä” Kataisen (kok) ja kumppaneiden (muut hallituspuolueet) ottamat valtionvelat.

Sama pätee myös muihin finanssiaseella ryöstettyihin valtioihin.

Lisäksi kunniatonta velkaa voidaan verrata pakotuksen ja painostuksen alla tehtyihin sopimuksiin, jotka kansainvälinen laki katsoo pätemättömiksi.

ERVV- ja EVM- rahoitus”vakaus”mekanismien voidaan katsoa täyttävän kunniattoman velan ja painostuksen alla tehtyjen sopimusten tunnusmerkistön, tiedetäänhän EU:n, Euroopan keskuspankki EKP:n ja IMF:n (nk. Troikka) harjoittaneen painostusta pulassa olevia maita kohtaan, ja olevan siten pätemättömiä.

 

Suomen laki-sivusto kertoo: ”Sitten tuli ERVV, eli Euroopan rahoitusvakausväline. Se on elokuussa 2010 voimaan tullut euromaiden kesken sovittu väliaikainen järjestely, jolla pyritään turvaamaan Euro-alueen rahoitusvakaus. Euro-maiden ja European Financial Stability Facility, Sociéte Anonyme – nimisen osakeyhtiön välillä on tehty ERVV-puitesopimus. ERVV lainoittaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita Euro-maita ja laskee liikkeeseen joukkolainoja, joiden takaajina ovat Euro-maat. ERVV:n kooksi on alun perin sovittu 440 miljardia euroa, mutta tämä lainauskapasiteetti ei ole kokonaisuudessaan käytössä, koska tiettyjen Euro-maiden takauksilla ei juurikaan ole arvoa. Jos ERVV:n lainauskapasiteettia halutaan vastaisuudessa tapahtuvien kriisien välttämiseksi nostaa alun perin suunnitellulle tasolle, niin yhtenä vaihtoehtona on nostaa vauraimpien Euro-maiden takausten osuutta. ERVM:n ja ERVV:n lisäksi kolmas osa Euroopan talouden vakauttamispakettia on Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n osuus…”

Kyseessä on siis Sociéte Anonyme, yksityinen luxemburgilainen verovaroista rahoitettava osakeyhtiö, joka on rakennettu EU:n ulkopuolelle koska EU:n ja EKP:n säännökset kieltävät jäsenmaita takaamasta toistensa velkoja. http://riikkasoyring.nettisivu.org/evm-vakausmekanismi-syytesuoja-vero-ja-vastuuvapaus-virkailijoilla/

 

Jyrki Kataisen kansainvälisiltä pankeilta maallemme ottamat velkavastuut eivät hyödytä tai auta suomalaisia mitenkään. Päinvastoin, valtionvelka kasvaa ja maksukykymme heikkenee koska velat ylittävät suomalaisten maksukyvyn niin että veronmaksajat joutuvat alentamaan terveydenhoitoaan, asumistasoaan, ravitsemustaan jne. dramaattisesti jotta kykenisivät maksamaan edes osan veloista.

Lisäksi tiedetään yksityisesti omistetun kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n yleensä vaativan maille annettujen luottojen takauksiksi mm. pohjavesivarat, infrastruktuurin ja muiden valtion omistusten yksityistämistä mikä luonnollisesti raunioittaa maan talouden lopullisesti. Velanmaksu siis edellyttää infran ja kansallisvarallisuuden mittavaa myyntiä velkojapankeille pilkkahinnasta, jotta saataisiin ruokaa ja selviydyttäisiin edes osasta lainanhoitomenoja mutta jonka seurauksena talous kuolee. http://riikkasoyring.nettisivu.org/imf-mokaa-aina-kreikassa-kuohuu/

Suomelle (ja muille onnettomille Euroopan maille) otetut valtionvelat ovat kansalaisten maksukykyyn nähden niin suuret, että maksajat putoavat keskiluokasta köyhyyteen. Ja, köyhät tätäkin heikompaan asemaan. Köyhistä tulee kurjalisto.

Velanantajapankit sekä Jyrki Katainen tiesivät velkapapereita rustatessaan, edellämainitut tosiseikat. Jos Jyrki Katainen ei tiennyt, hän ei ole sopiva henkilö valtiovarainministeriksi. http://riikkasoyring.nettisivu.org/hallitusneuvotteluissa-outoja-piirteita/

Sen vuoksi nämä velat eivät sido ikivanhan lain mukaan (voimassa mm. USA:ssa, jossa monet lainoittajapankit ”asuvat”) kansakunnan asukkaita.

Velat sitovat vain velan ottajia eli Jyrki Kataista ja kaikkia hänen avustajiaan.

 

———–

Eräs asia on kuitenkin harvinaisen selvä: Suomeen tarvitaan perustuslakituomioistuin.

Mahdollisuudet sellaisen saamiseen hupenevat jatkuvasti. Jos perustuslain muutosesitys HE 60/2010 ja lakiesitys LA 44/2010 menevät läpi, Suomesta on tehty liittovaltio EU:n osavaltio jossa on maakunnallinen tynkäparlamentti ja päätös- sekä toimivalta on siirretty muualle, tarkemmin määrittelemättömälle taholle (kts. HE 60/2010 1§, 23§, 94§, 95§ ja 118§). http://riikkasoyring.nettisivu.org/ajatukset/suomen-perustuslain-muutosesitys/

 

 

kts. tarkemmin Alexander Nahum Sack; 1927

http://www.odiousdebts.org/odiousdebts/index.cfm?DSP=subcontent&AreaID=3

http://www.odiousdebts.org/odiousdebts/index.cfm?DSP=content&ContentID=13137

http://hildakoo.blogspot.com/2011/06/valtionvelka-jota-ei-voi-peria.html

 

Professori Michael Hudson kirjoittaa aiheesta: The Financial Road to Serfdom

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25250

Korvausvastuu; työntekijät ja virkamiehet

http://www.laki24.fi/vahi-vahingonkorvaus-tyontekijavirkamiesvastuu.html

EVM: http://www.suomenlaki.com/uutiset/article623969.ece

Kantelu oikeuskanslerille Kiviniemen ja Kataisen toiminnasta http://fi-lib.blogspot.com/2011/05/kantelu-oikeuskanslerille-kiviniemesta.html

Kataisen ja Kiviniemen toimien luvallisuus ja ministerivastuulaki http://www.adressit.com/katainen_ja_kiviniemi_toimien_luvallisuus_ja_ministerivastuulaki

 

———————

lisäys: uusi hallitusohjelma tuli juuri http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut-2011/neuvottelutulos/fi.pdf

tiivistettynä voisi summata sisällön  että liittovaltiota, NATOa ja lisävelkaa puskee. Venäjää houkutellaan jengiin mukaan, ilmeisesti Kiinan ja Intian ulospelaamiseksi (vanha kunnon angloamerikkalainen strategia). Ja tietty ilmastosopimusta (ja veroa sen hoitamiseksi).

Vaikka alan olla umpirutinoitunut asiakirjojen läpikahlaaja, hallitusohjelma aiheutti pahoinvoinnin tunteen: ”Suomi osallistuu yhtenäisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämiseen, jotta kansalaisten oikeudet toteutuisivat täysimääräisesti ja vaivattomasti heidän liikkuessaan ja työskennellessään toisissa jäsenmaissa. Schengen-sopimuksen merkitys vapaan liikkuvuuden takaajana on tärkeää turvata. Unionin rajavalvontayhteistyön vahvistaminen on välttämätöntä laittoman maahanmuuton, ihmiskaupan ja salakuljetuksen torjumiseksi.” noin niin kuin esimerkkinä.

 

bonus: dokumenttielokuva Yhdysvaltain strategiasta ja globaaleista tavoitteista http://www.youtube.com/watch?v=2Fk6qkHs0oM

riikkasoyring
Heinävesi

Riikka Söyring on makrohistorian sosiologiaan hurahtanut kolmen valtavan upean pojan äiti, taidemaalari, kirjoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja metsätilan emäntä.
Heinävedelle tämä kerrostalossa kasvatettu kaupunkilainen päätyi reittiä Pori-Turku-Espoo-Tukholma-Helsinki-Hyvinkää-Oslo-Vantaa-Montana-Wyoming-Kanada-Helsinki-Naantali-Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu