Tukea vanhemmuuteen mediakasvatuksen keinoin

Mediakasvatustaitoja tarvitaan osaksi lapsi- ja nuorisotyötä sekä lastensuojelua.

Vanhemmat tarvitset tukea, neuvoja ja ohjausta siinä, että he voisivat suojella, seurata, neuvoa ja ohjata lapsiaan käyttämään verkkoa ja sen eri alustoja turvallisesti. Kysymys on myös siitä, kuinka taataan tietosuoja- ja tietoturva osana lasten- ja nuorten turvallista verkon käyttöä.

Vanhempien on tärkeätä osata seurata ja ohjata lapsia ja nuoria turvalliseen internetin ja sen eri palveluiden ja alustojen käyttöön. Tietävätkö vanhemmat millaisia merkkejä pitäisi seurata esim. MSP:stä tai Snapchat viestittelystä, tunnetaanko TIKTOKIN vaarat tai verkkopelien online viestittelyn ja medianvaihto mahdollisuuksien mukanaan tuomat riskin? Veikkaan, että useimmatkaan ei, sillä jo asiaan perehtyneilläkin on vaikea pysyä ajanhermoilla eri sovelluksista, uusista kielellisen viestinnän tavoista (esim. emojien käyttö osana kielellistä viestintää) vanhemman voi olla hankala tajuta viestiä, joka on täytetty osin kirjoitetulla tekstillä, osin emojeilla ja osin nuorisoslangin lyhenteitä käyttäen, mm. IRL, BAE yms.)

Haavoittuvassa iässä olevat lapset voivat olla näillä alustoilla todella vaarallisissa tilanteissa, joiden seuraukset kantavat vuosia eteenpäin erilaisina kriiseinä ja häiriöinä elämässä. Yllättävän nuoret lapset esim. jo 7- vuotiaat käyttävät näitä palveluita, joko vanhempien suostumuksella tai ilman sitä. Esimerkkinä se, että vaikkapa MSP:ssä (MovieStarPlanet) lähetettäviä lahjoja vastaan lasta voidaan huijata lähettämään itsestään valokuvia. Toisena esimerkkinä vaikkapa teinityttönä esiintyvä pelaaja/käyttäjä onkin todellisuudessa 50- vuotias mies toiselta puolen Suomea. Alustat ovat usein viattomia ja niiden oikeaoppinen käyttäminen on turvallista ja mukavaa, mutta ongelmana onkin se, kuinka lasten käyttämiä palveluita seurataan ja tarvittaessa ongelmiin puututaan.

Olen tutustunut näillä alustoilla tapahtuvaan toimintaa ja jollei näihin perehdy voivat lapset olla totaalisesti yksin, vaarallisessa verkko maailmassa, vailla vanhempien valvontaa ja turvallista puuttumista tilanteisiin, joihin yleisesti aikuisen tulee puuttua. Vanhempi haluaisi puuttua, valvoa, auttaa, ohjata ja neuvoa lastaan, mutta miten hän sen tekee, jos asiasta ei ole tarpeeksi ymmärrystä. Itse näen asian yhtenä merkittävimpänä tämän ajan pullonkaulana, johon tulee puuttua pikaisesti lisäämällä vanhempien tietoutta, medialukutaitoja ja kykyä puuttumaan vaaratilanteisiin. Unohtamatta asiantuntijoiden, kuten nuorisotyöntekijöiden koulutusta.

Oman arvioni mukaan isossa kuvassa meillä ei ole juurikaan viranomaisia tai asiantuntijoita, jotka voisivat neuvoa vanhempia verkon vaaroista siinä määrin kuin tällä hetkellä olisi tarpeen, sillä asiantuntemusta on vielä kovin vähän syntynyt tämän asian ympärille. On tahoja, jotka tekevät valtavan hienoa työtä tälläkin saralla ja ovat asiantuntijuudessaan omaa luokkaa, mutta heilläkin on kädet täynnä työtä. Tarvitsemme edelleen jatkossa verkkonuorisotyötä ja sen resurssointi tulee vastata tarvetta.

Olen ollut yhteydessä ja etsinyt tietoa kysymyksiini poliisilta, järjestötoimijoilta, tietoturva-asiantuntijoilta yms. Ainoa taho, joka on voinut antaa ohjausta tietoturva- tietosuoja kysymyksiin, on ollut kyberturvallisuuskeskus, valitettavasti kyberturvallisuuskeskuksen resurssointi ja toimintaedellytykset eivät vastaa tämänhetkistä tarvetta.

Kuitenkin paras tapa välttää nämä vaarat on riittävä valvonta. Vanhempien tulee entistä enemmän valvoa lasten laitteiden käyttö. Tähän on käytettävissä hyviä sovelluksia esim. Family Link, jonka avulla voit määritellä lastesi laitteeseen ajan jolloin hän käyttää laitetta, näet mitä sovelluksia ladataan ja tarvittaessa näet reaaliajassa kartalta missä lapsesi laite sijaitsee. On tärkeä myös seurata ikäraja määrityksiä, joita eri sovellusalustat ovat palveluunsa asettaneet. Jos palvelussa on ikäraja 13- vuotta, on sinun vastuullasi, että lapsesi ei käytä palvelua, jos hän ei ole 13- vuotias. Ikärajat ovat määritelty myös lasten oman turvallisuuden vuoksi, siksi ei tulisi antaa lasten rekisteröityä palveluihin, joiden ikärajamäärityksiä hän ei täytä.

On tärkeää keskustella verkkomaailman pelisäännöistä lasten kanssa ja myös itse olla aktiivisesti seuraamassa oman lapsen toimintaa verkossa. Tähän vaativaan työhön vanhemmat tarvitsevat tukea ja koulutusta, jotta he voivat varmistaa lastensa turvallisuuden, myös verkkomaailmassa.

Rikhard Blomerus

+2

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu