Kiihkotonta jatkoa vaativa keskustelu

Kiihkotonta jatkoa vaativa keskustelu

Katsoin Ylen ohjelman Marja Sannikka 20.11. sekä suorana että myöhemmin Areenasta kahdesti päästäkseni arvioimaan Sannikan, toimittaja Renaz Ebrahimin, avaruustähtitieteen professori emeritus Esko Valtaojan ja tietokirjailija Osmo Tammisalon osuutta yön yli nukuttuani.

Sannikan mukaan hyviä asioita voidaan ajaa väärin keinoin. Niitä ovat: Cancel-kulttuuri, jossa ihminen tuomitaan kokonaan epäkelvoksi, jos hän sanoo jotain vähänkään epäilyttävää tai epäilyttäväksi tulkittavaa. Ihmisten lokerointi ryhmiin ihonvärin tai etnisyyden perusteella. Me vs. ne -ajattelu. Keskustelun estäminen. Kulttuureista oppimisen eli ns. ”kulttuurisen omimisen” kieltäminen.

Tammisalo antoi hyvät esimerkit noiden kaikkien vahingollisuudesta, koska ne voivat estää hyvän tavoitteen saavuttamisen. Hänen ydinsanomansa oli pitää kiinni ajattelunvapaudesta. Siksi pitää ”vastustaa totalitarismia ja ajatuskontrollia sen kaikissa muodoissa” tuleepa se, miltä suunnalta tahansa kuten kristinuskosta, islamista tai woke-uskonnosta, millä hän tarkoitti hyvää tarkoittavaa asennetta poistaa epäoikeudenmukaisuuksia mutta samalla toimien tavoitteen vastaisesti. Ebrahimi taas määritteli woken sensitiiviseksi valppaudeksi havaita epäoikeudenmukaisuuksia.

Valtaoja korosti sanojen sijaan tekoja paremman maailman saavuttamiseksi. Mainitessaan sanan neekeri hän yritti selittää, missä tarkoituksessa ja millä motiiveilla sitä käytetään. Tästä Ebrahimi hermostui perusteellisesti ja kertoi olonsa turvattomaksi ja alkoi sättimään Valtaojaa vastuuttomaksi ja itsensä tahallisesta loukkaamisesta. Mutta ei Valtaoja kutsunut Ebrahimia neekeriksi. Ebrahimi korosti ruskeuttaan. Kielitoimiston sanakirjan mukaan neekeri on mustan synonyymi ja nykyään vanhentunut tai halventava. Ebrahimi olisi voinut olla provosoitumatta. Ei edes Nenäpäivä ja Valtaojan osuus siellä osoittanut vastuuta, koska Nenäpäivä on kärsimyskuvastoa. Ebrahimi ei kiihdyksissään huomannut, että Nenäpäivän tarkoitus on poistaa kärsimystä ja tehdä kärsimyskuvasto tarpeettomaksi. Jäin pohtimaan, mitä Ebrahimi tarkoitti kärsimyskuvastolla. Arveluni on, että hän kokee sen autettavien vähättelemiseksi ja valkoisten ylemmyydentunteeksi ja huonon omantunnon lepyttelyksi.

Ebrahimi toisti, että ihmiset pitää viedä epämukavuusalueelle, jotta maailmasta tulee parempi. Kun hän itse joutui epämukavuusalueelle, hän menetti malttinsa. En jaksa uskoa sen yleispätevään tehoon, mutta uskon positiivisen toiminnan tehoon.

Sanaa neekeri ei tietenkään nykyään pidä käyttää vanhentuneena loukkaamistarkoituksessa. Mutta terminä sitä pitää voida käyttää ja avata sen merkitystä ja kontekstia, missä sitä käytetään. Ebrahimi ei varmaankaan tiedä, että ainakaan 1950-luvulla sanaa neekeri ei Suomessa käytetty halventavassa merkityksessä. Jos ihmisryhmiä tai kansalaisuuksia tuolloin halvennettiin, niihin oli omat sanansa: venäläiset olivat ryssiä, ruotsalaiset hurreja, saksalaiset sakemanneja, juutalaiset jutskuja ja neekerit nekruja jne.

Ebrahimi oli johdonmukainen puhdasoppisuudessaan. Hän ei sietänyt kritiikkiä wokea kohtaan, hän piti oikeana vaientaa valkoisten suun, jotta woke saa tilaa asialleen. Hän ei noteerannut, että hän juuri keskustelussa sai tilaa asialleen Valtaojan tai Sannikan estämättä. Hän toimi oman periaatteensa vastaisesti, sillä keskustelun lopussa hän kehotti ihmisiä arvoimaan myös omia tekojaan.

Ebrahimi ei osoittanut tuntevansa psykologista käsitettä sammuttaminen. Se tarkoittaa epätoivottavan käytöksen huomiotta jättämistä, koska niin toimien epätoivottava käytös voi loppua paremmin kuin toitottamalla ja syyttelemällä, kuinka väärin ihminen toimii. Epätoivottavasti käyttäytyvä toteaa, että hän ei provosoinnillaan saavuta mitään ja lopettaa sen.

Ebrahimi puhui vain valkoisista miehistä. Hän loi mielikuvan, että he ovat edelleen kaiken pahan juuri, että he eivät osaa analysoida ja muokata käytöstään ilman, että heitä pitää tökkiä. Entä naiset? Olettiko hän, että kaikki valkoiset naiset ovat hänen kanssaan samaa mieltä? Ebrahimilta unohtui myös, että toisen käytöksen muuttaminen itselle tai ryhmälleen mieleiseksi, varsinkaan vaientamalla, ei tuota tulosta, ellei siksi lasketa sitä, että toinen pakotettuna vaikenee ja näin syrjäytyy demokraattisesta käytännöstä. Nykyään tietoa epäoikeudenmukaisuuksista on niin runsaasti, että niistä jankuttaminen aiheuttaa vain vastareaktion ja hidastaa epäoikeidenmukaisuuksien korjaamista. Tilan vieminen toisilta vie harhateille.

Tulkitsen, että Ebrahimi uskoo toisia tökkimällä saavutettavan parempi maailma. Hän on valmis riistämään eri mieltä olevien, etenkin valkoisten miesten, sananvapauden. Wokea ei saisi kritisoida. On surullista, että Ebrahimin käytöksen mukaan woke näyttää pitävän tulkintojaan ainoina oikeina ja sokaistuneen vallastaan. Hyvää tarkoitusta ei kannattaisi näin pilata.

Toiveeni on, että kirjoitukseni saavuttaisi Ebrahimin, jotta pääsisin tarkemmin perille hänen ajattelustaan, ja hän voisi ottaa kantaa tulkintoihini.

+7

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu