Oikeuskanslerin hatara päätös

Tein vuosi sitten kantelun oikeuskanslerille, koska mielestäni ministerit Tuppurainen ja Marin rikkoivat perustuslakia neuvotellessaan nk. elpymispaketista. Sain 23.6 2021 päätöksen, jossa kanteluni oli niputettu yhteen monien 17.6.2020 ja 11.5.2021 välisenä aikana tehtyjen kanteluiden kanssa.

Kanteluni lähtökohtana oli perustuslakivaliokunnan yksimielinen päätös 12.6.2020: ”valtioneuvoston ei tule asian käsittelyn tässä vaiheessa hyväksyä tai edistää nyt ehdotettua unionin lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä. (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_16+2020.aspx )

Perustuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen ei kulunut kuin muutama päivä niin jäsenvaltioiden eurooppaministerit kokoontuivat ja ministeri Tuppurainen totesi:

Selvää on, että Suomen kaltaisen maan pitää olla hakemassa ratkaisua, olla rakentava osapuoli ja keskikentän pelaaja. Emme aseta tiukkoja kynnyskysymyksiä, vaan olemme valmiita tarkastelemaan kompromissia.” (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006543543.html)

Tuppurainen ei siis välittänyt perustuslakivaliokunnan kannanotosta lainkaan vaan toimi omavaltaisesti.

Perustuslakimme on ylin lakimme, jota pitää jokaisen kansalaisen ja myös eduskunnan itsensä ja myös hallituksen ministerien noudattaa. Perustuslakivaliokunta tekee tilannekohtaisen tulkinnan mitä perustuslakimme jostain tilanteesta sanoo. Perustuslakivaliokunnan tulkintaa on jokaisen noudatettava – myös ministerien. Elleivät noudata, niin olemme valtiosääntöoikeudellisessa kriisissä.

Oikeuskanslerin tärkein tehtävä on valvoa että ministerit (ja tasavallan presidentti) noudattavat lakeja. ” Jos on syytä olettaa, että asia saattaa antaa aihetta arvostella valvottavan menettelyä, oikeuskanslerin on ennen asian ratkaisemista varattava valvottavalle tilaisuus tulla asian johdosta kuulluksi.” (Laki oikeuskanslerista 5 §). Tämän valvottavan kuulemisvelvollisuuden oikeuskansleri on laiminlöynyt, vaikka Tuppurainen on julkisesti Helsingin Sanomien haastattelussa ilmoittanut toimineensa eurooppaministerien kokouksessa perustuslaista välittämättä.

Saamassani oikeuskanslerin päätöksessä Tuppuraisen menettelystä ei ole sanaakaan.Oikeuskansleri on yksinkertaisesti sulkenut silmänsä Tuppuraisen perustuslain rikkomiselle eikä ole häntä edes kuullut.

Sanna Marinin roolin oikeuskansleri kuittaa lyhyesti: ”Eurooppa-neuvostoston jäsenten videokokous käsitteli elpymiskokonaisuutta ensimmäisen kerran 19.6.2020, jolloin Suomen kantana oli, että komission ehdotus elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä, vaan siihen tarvitaan monilta osin muutoksia”. Kuvaus on ympäripyöreä eikä kerro että Marin edisti vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa komission ehdottamaa unionin yhteistä lainottoa. Tässäkin tapauksessa oikeuskansleri laiminlöi valvottavan kuulemisvelvollisuutensa.

Kun oikeuskansleri lyö laimin valvottavan kuulemisvelvollisuutensa, niin hän pitkän päätöksensä lopuksi onnistuu toteamaan: ”Kanteluiden ja käytettävissäni olevan aineiston perusteella ei ole ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä ministerien virkatoimessa.” Tasavallassa siis kaikki hyvin? Ei. Ministerien virkatehtävien laillisuusvalvonta ei toimi – valvottavia ei edes kuulla, vaikka on ihan selvää, että Tuppurainen ja Marin elpymispaketin käsittelyn alkuvaiheessa toimivat vastoin perustuslakivaliokunnan kannanottoa ja siis rikkoivat perustuslakia.

+30
RistoSuvanto
Sitoutumaton Hämeenlinna

varatuomari
kasvatustieteen maisteri
Kirja:TALOUSKASVUN JÄLKEEN Filosofinen tarina ahneudesta ja kasvun mahdollisuudesta. Elpo -kustannus 2013.
Olen Elpo ry:n puheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu