Risto Ryti, Sanna Marinin hävittäjät ja agressiivinen Venäjä

Tänään 2.6.2021 alkaa suomalais-amerikkalainen hävittäjien sotaharjoitus lähellä Venäjän rajaa. On ehkä syytä muistella hieman menneisyyttä.

Risto Rytin puhui jatkosodan alkaessa 26.6.1941 näin:

Kansalaiset!

Rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raa’an hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa lyhyin väliajoin on yhteensä noin 100 vuotta hävittäen, murskaten ja murhaten käynyt sotia pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme surmaten lentoaseellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia,naisia ja lapsia. Ja tuhoten rauhallisten kansalaisten omaisuutta.

Eilisestä alkaen on Neuvostoliiton sotavoimat sopimuksista mitään välittämättä ja ilman meidän antamaamme aihetta, ovat suorittaneet laajoja sotavoimia… Näin on alkanut toinen puolustustaistelumme… tarkoituksena on ollut maamme itsenäisyyden tuhoaminen ja kansamme orjuuttaminen.”

Jokainen suomalainen, joka radiopuheen kuuli, oli vakuuttunut, että olemassaolomme on uhattuna ja ainoa keino selvitä hengissä oli aseellinen puolustustaistelu.

Mannerheim omassa päiväkäskyssään 29.6 suomalaisille: ”Kutsun Teitä kanssani pyhään sotaan kansakuntamme vihollista vastaan. Sankarivainajat nousevat kesäisten kumpujen alta jälleen rinnallemme tänään, jolloin lähdemme … Saksan mahtavien asevoimien rinnalla ja asetovereina vakain mielin ristiretkelle vihollisiamme vastaan.”

Tämä ristiretki vaati yli 60.000 miehen hengen ja 150.000 haavoittui.Väestöön suhteutettuna Suomi kutsui palvelukseen enemmän kansalaisiaan kuin mikään muu maa maailmassa.

Suomen tilanne talvisodan jälkeen oli tukala ja elimme jatkuvassa Neuvostoliiton uuden hyökkäyksen pelossa. Neuvostoliitto ei ollut luopunut haaveestaan liittää Suomi itseensä ja katsoi ennen talvisotaa Saksan kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti Suomen kuuluvan etupiiriinsä. Kansan elämän pelastanut talvisota oli jokaisen muistissa.

Ennen Risto Rytin puhetta oli tapahtunut paljon, josta tavallinen suomalainen ei tiennyt mitään.

Yllättäen 21.9.1940 saksalainen sotilaslaiva tuli Vaasan satamaan ja aloitti maihinnousunsa. Hitlerin kiinnostus Suomeen oli herännyt ja sotilaiden kauttakulusta Suomen kautta Pohjois-Norjaan oli sovittu Suomen ja Saksan armeijan välillä. Suomen hallitus käsitteli asiaa vasta 24.9, kun maihinnousu oli jo tapahtunut. Vaikka maassa oli saksalaisia joukkoja, Hitler ilmoitti vielä marraskuussa Neuvostoliitolle pitävänsä kiinni sopimuksesta, jonka mukaan Suomi kuului Neuvostoliitolle. Kun isot pojat juonivat, suomalaiset olivat ulkopuolisia ja tietämättömiä asioiden käänteistä.

18.12.1940 Hitler allekirjoitti salaisen ohjeen hyökkäysvalmisteluista itään, ensimmäisenä kohteena Leningrad, suomalaisten piti tukea hyökkäystä Laatokan molemmin puolin ja avata Suomenlahti merikuljetuksille. Samana ja seuraavana päivänä Mannerheimin ohjeiden mukaisesti kenraali Talvela tapasi Berliinissä Herman Göringin ja tarjosi Suomen aluetta Saksan käytettäväksi hyökkäyksessä itään, vaikka ”sitä ei saanut kirjoittaa paperille”. Suomen valtiojohto ei tiennyt tarjouksesta. Suomessa presidentti Kallio oli 13.11 pyytänyt eroa sairauden johdosta ja valitsijamiehet kokoontuivat 19.12 valitsemaan uutta presidenttiä.

30.1.1941 Mannerheimin tärkein apulainen kenraaliluutnantti Heinrich keskusteli Berliinistä yhteisestä hyökkäyksestä Neuvostoliittoon. Mitään sitoumuksia ei tehty, mutta ”merkittävä päivä historiassa. Nyt en uskalla laittaa paperille koko salaisuutta, mutta ehkä joskus myöhemmin”. Tämän keskustelun jälkeen Mannerheim ja Ryti päättivät tukeutua Saksaan.

5.2.1941 Risto Ryti lähetti Saksan ulkoministeriölle tiedonnannon, jonka mukaan Suomi tukeutuu täysin Saksaan.

30.3.1941 Käskynjaossaan Saksan asevoimien johdolle Hitler totesi: Tehtävämme on Venäjän valtion hajottaminen. Kyseessä on tuhoamistaistelu. Tulevassa jaossa Pohjois-Venäjä kuuluu Suomelle.

30.4.1941 Hitler päätti, että hyökkäys aloitetaan 22.6. Muita valtioita harhautettiin niin että Stalinkaan ei uskonut hyökkäykseen ainakaan vielä kesäkuussa.

20.5.1941 Hitlerin edustaja tapasi Helsingissä Risto Rytin ja ilmoitti, että oli aika ryhtyä ylimpien sotilasjohtajien kanssa konkreettisiin neuvotteluihin.

25.5.1941 Saksan armeijan johto esitti Salzburgissa suomalaisten tehtävät hyökkäyssodassa. Neuvottelut käytiin sotilaiden kesken, mutta Suomen poliittisen johtoryhmän (Ryti, Mannerheim, pääministeri Rangell, puolustusministeri Walden ja ulkoministeri Witting) hyväksymänä.

30.5.1941 Hallitus informoi ensimmäisen kerran tilanteesta salaisesti eduskunnan puhemiehistöä ja ryhmien puheenjohtajia. Samana päivänä kokoontui presidentti Rytin luona poliittinen johtoryhmä, jolle Mannerheim esitteli tulevia rajavaihtoehtoja ja perusteli niitä sotilaallisen etumaaston hankinnalla. Ryti oli käynnistänyt tutkimuksen Saksalle esitettävästä ”elintilasta” lähinnä etnisin perustein määriteltynä.

2.6.1941 Heinrich kirjoitti saksalaisia varten muistion korostaen tulevien toimien historiallista merkitystä ja piti ajatusta Neuvostoliiton tuhoamista tervetulleena.

3.6.1941 Sotilaat sopivat keskenään yksityiskohtaisesti sotilaallisesta yhteistyöstä, joka sitten toteutettiin ilman poliittista sopimusta.

7.6.1941 Mittavien saksalaisten joukkojen siirto Lappiin maitse.

10.6.1941 Joukkojen siirto Lappiin meritse

13.6.1941 Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta sai salaisen infon ja sen jälkeen valiokunnan puheenjohtaja yksityisesti kirjoitti pojalleen: ”Arpa on heitetty, olemme akselivaltio, vieläpä mobilisoitu hyökkäystä varten”. Samana päivänä Suomeen saapui saksalainen kenraali, joka vastasi suomalaisten sotatoimien sopeuttamisesta saksalaisten suunnitelmiin ja piti jo sotapäiväkirjaa.

14.6. Suomen saaristoon saapui salaisesti noin 40 sotalaivaa, jotka valmistautuivat merialueen miinoittamiseen yhdessä viiden suomalaisen aluksen kannssa 15.6 Liikekannallepano Pohjois-Suomessa ja suomalaiset joukot alistettiin saksalaisten komentoon. 17.6 Yleinen liikekannallepano ja viikossa syntyi 450.000 sotilaan sota-ajan joukot 20.6 Saksalaisia sotalentokoneita tuli Suomen lentokentille

21.6.klo 14.00 Saksalaiset ilmoittivat suomalaisille hyökkäyksen alkavan seuraavana aamuna. Mitään poliittisia sopimuksia ei oltu tehty, mutta saksalais-suomalainen liitto toimi käytännössä. Muutama tunti ennen hyökkäystä suomalaiset sukellusveneet miinoittavat Neuvostoliiton satamia yhdessä saksalaisten kanssa. Neuvostoliitto yllätettiin. Samana päivänä Hitler lähetti Rytille kirjeen,joka totesi sotilaiden välipuheet päteviksi.

22.6 aamulla propagandaministeri Göbbels luki Adolf Hitlerin päiväkäskyn, josta saksalaiset eivät olleet virallisesti etukäteen kertoneet suomalaisille:

Itämeren sotilaat!

Tällä hetkellä on käynnissä keskitysmarssi, joka on laajuudeltaan suurin, mitä maailma on tähän mennessä nähnyt. Liitossa suomalaisten divisioonien kanssa seisovat toverimme Narvikin voittajan kanssa Pohjoisen jäämeren äärellä….. tämä maailmanhistorian suurin rintama lähtee nyt eteenpäin…päämääränä on pelastaa koko eurooppalainen sivilisaatio ja kultuuri. Auttakoon Herra meitä tässä taistelussa!

Adolf Hitler

Näin alkoi hyökkäyssotamme eurooppalaisen sivilisaation ja kulttuurin pelastamiseksi Hitlerin ja Jumalan tuella. (lähde: Visuri, Pekka. Mannerheim ja Heinrichs. Docendo 2020)

Suomen poliittinen johto ei halunnut todeta tilannetta näin vaan yritti selittää että olimme puolueettomia, vaikka Suomesta sotakoneet olivat jo hyökänneet Venäjälle ja Venäjän satamat oli miinoitettu. Selvittyään yllätyksestä venäläiset pommittivat Helsinkiä 25.6. ja seuraavana päivänä Ryti piti puheensa (kuunneltavissa Yle Areenassa). Valehteliko siis Ryti puhuessaan puolustautumisesta? Ei!

Sotilaat olivat keskenään päättäneet sodan alkutoimista ilman Rytiä eikä tavallisilla suomalaisilla ollut aavistustakaan mitä suomalaiset kenraalit olivat saksalaisten kanssa sopineet. Ryti puhui suoraan sydämestään ja niinkuin hän tilanteen koki. Puheen kuuntelijat kokivat samoin. Talvisodan kunniakas taistelu elämästä jatkui. Sodan koettiin olevan talvisodan jatkoa – jatkosota.

Parin viikon kuluttua ylitettiin vanha raja ja usko puolustussodasta ehkä alkoi joillain horjua kun Mannerheimin päiväkäskyssä 10.7.1941 julisti:

Vapaussodassa vuonna 1918 lausuin Suomen ja Vienan karjalaisille, etten panisi miekkaani tuppeen ennen kuin Suomi ja Itä-Karjala olisivat vapaat…

Vapaussodan taistelijat, talvisodan maineikkaat miehet, urhoolliset sotilaani! Uusi päivä on koittanut. Karjala nousee,riveisssänne marssii sen omat pataljoonat. Karjalan vapaus ja suuri Suomi väikkyy edessämme edessämme maailmanhistoriallisten tapahtumien valtavassa vyöryssä. Suokoon kansojen kohtaloita ohjaava kaitselmus Suomen ameijan täyttää karjalan heimoille anamani lupaus.

Sotilaat! Se kamara, jolle astutte, on heimomme veren ja kärsimysten kyllästämää, pyhää maata. Teidän voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan, teidän tekonne luovat Suomelle suuren onnellisen tulevaisuuden.

Mannerheim”

Rytin puhuessa radiossa suomalaisilla ei ollut aavistustakaan että kenraalit olivat jo monta kuukautta aiemmin sitoneet armeijan osaksi Hitlerin sotakonetta. Yhtä vähän me tiedämme nyt mitä armeijan kenraalit puuhaavat, kun parhaillaan (2.6.-22.6.2021) Venäjän rajalla harjoittelemme sotaa amerikkalaisten kanssa:

Karjalan lennostossa vierailevaan osastoon kuuluu kymmenen merijalkaväen hävittäjälentolaivue 115:n (Marine Fighter Attack Squadron 115, VMFA-115) F/A-18 Hornet -hävittäjää, joita tukee 1‒2 merijalkaväen ilmatankkaus- ja kuljetuslentolaivue 452:n (Marine Aerial Refueler Transport Squadron 452, VMGR-452) KC-130-ilmatankkaus- ja kuljetuskonetta. Suomeen saapuvan osaston kokonaisvahvuus on noin 250 henkilöä. Laivuevierailun aikana lennetään ilmataisteluharjoitteluun keskittyviä lentokierroksia, joihin liittyy myös ilmatankkaustoimintaa. Laivuevierailu tarjoaa mahdollisuuden hävittäjätaktiikan ja kansainvälisen yhteistoimintakyvyn kehittämiseen.” (Tiedote 9.5.2021 ps://ilmavoimat.fi/-/yhdysvaltain-merijalkavaen-hornetit-vierailevat-karjalan-lennostossa-kesakuussa).

Hävittäjiemme ilmatankkauskykyä ei tarvita oman ilmatilamme puolustamiseen, vaan tavoitteena on osallistuminen kansainvälisiin operaatioihin osana USAn armeijaa. Millaisiin operaatioihin? Sitä eivät kenraalimme kerro, mutta tuskin venäläisten turvallisuudentunne lisääntyy näistä harjoituksista. Sotateknologiamme sulautuu osaksi USA:n sotakonetta.

Jos ajattelen omaa turvallisuuttani, niin sen takeet ovat:

1.Turvallisella Suomella on vahva, itsenäinen puolustus.

2.Turvallinen Suomi ei uhkaile ketään eikä saata uhkailuilla itseään hyökkäyskohteeksi.

3.Turvallinen Suomi ei salli käyttää itseään ja aluettaan muun valtion hyökkäysvalmistelun alustana toista valtiota vastaan.

4.Turvallisen Suomen puolustusvoimien korkein johto keskustelee säännönmukaisesti ja usein kaikkien naapurimaiden asevoimien johdon kanssa.

5. Turvallinen Suomi turvaa maailmanrauhaa YK:n osoittamista rauhanturvaamistehtävissä eikä osallistu muiden valtioiden sotaoperaatioihin.

Kaikki nämä turvallisuuteni takeet on Suomessa heitetty romukoppaan ja harjoittelemme amerikkalaisten kanssa hävittäjien ilmatankkausta ja varustamme hävittäjämme ilmasta ammuttavilla ohjuksilla, jotka kantavat 900 km. Tänään alkavassa harjoituksessa hiotaan hyökkäysuhkaa. Venäjän uhkaan vastataan vastauhkalla. Uhka on myös aina vaarallinen, sillä se saattaa yllyttää uhatun toimimaan – ja perustelemaan hyökkäystä itsepuolustuksella. Kenraalit pelaavat uhkatasapainopeliä. Olemme osana ikuiselta tuntuvassa militarisoitumisen kierteessä, joka käy aina vain kalliimmaksi ja vaarallisemmaksi – kaikille.

Arvon kenraalit! En halua, että leikitte sotaleikkejänne minun hengelläni. Arvon kansanedustajat! En halua, että sijoitatte minun rahojani turvallisuudelleni vaaralliseen hyökkäysuhkaan, joka kohottaa kansantalouden velkataakan kohtuuttomaksi. Pelaatte myös taloudellista uhkapeliä.

Korkean amerikkalaisen kunniamerkin saanut ex-puolustusvoimiemme komentaja Jarmo Lindberg muutti Hornettiemme aseistuksen ja samalla koko puolustusajattelumme hyökkäusuhkaan perustuvaksi (toki suppean poliittisen eliitin hyväksymänä). Kenraalit johtavat turvallisuuspolitiikkamme aivan kuin keväällä 1941. Muutama johtava poliitikko nyökyttelee kenraaleille hyväksyvästi ja kansa seuraa mykkänä. Puolustusvoimistamme on tullut asevoimat, jolla on myös hyökkäyskykyä kauas maamme rajojen ulkopuolelle. Asevoimamme on teknisesti integroitunut osaksi amerikkalaista sotakonetta. Tästä asemasta amerikkalaiset eivät luovu ja esittävät seuraavaksi hävittäjäksi varmasti sellaisen tarjouksen että uudet hävittäjämme tulevat USA:sta. Antti Kaikkonen esittää loppuvuonna amerikkalaisten hävittäjien olevan teknisesti niin ylivoimaisia, että muita vaihtoehtoja ei voi edes ajatella. Perustelu on pelkästään tekninen. Niin asia meille esitetään. Amerikkalaisille kyse tuskin on tekniikasta vaan ihan muusta. Tosiasiallisesti olemme ajautuneet osaksi puolustusmuuria (venäläisten silmin uhkaketjua), jonka amerikkalaiset ovat rakentaneet Venäjän ympärille (kuten Hitler keväällä 1941). Konfiktitilanteessa meiltä ei kysytä mitään – olemme pieni pelinappula isossa pelissä. Niin maamme kenraalit ovat halunneet ja niin johtavat poliitikot peliä pelaavat. Olemme avuttomia ja turvattomia pelinappuloita isojan poikien pelissä.

Milloin puolustusministerimme tai puolustusvoimiemme komentaja on viimeksi tavannut Venäjän kolleegansa? Vihollisen kanssa ei keskustella. Tosin kyllä venäläiset sen viestimme ymmärtävät, jonka annamme tänään alkavilla amerikkalais-suomalaisilla sotaharjoituksella. Viesti ei ole ystävällinen. Viesti on uhkausviesti. Me julistaudumme itse venäläisten vihollisiksi – vapaaehtoisesti. Ja samalla hyökkäyskohteeksi. Tämä on kenraaliemme tahto.

En halua kuulla Sauli Niinistön suusta samaa puhetta, jonka Ryti piti 26.6.1941.

Lainaus kirjailijalta: ”Ei ole ainuttakaan inhimillistä toimialaa, joka vaatisi niin mielipuolisia rahasummia ja joka olisi turmiollisempi ja myrkyllisempi kaikelle elolliselle – sekä maalle että ilmakehälle – kuin sotateknologia” (Leena Krohn, Mitä en koskaan oppinut 2021. s. 193). Hän muistuttaa myös mitä Albert Camus kirjoitti: ”Mekaaninen sivilisaatio on tullut raakalaismaisuutensa loppupäähän”. Onkohan?

Sanna Marinin käsissä on minun turvallisuuteni. Jos hän on vain kenraalien tahdoton sätkynukke, ja hyväksyy amerikkalaisen sotakoneen uhkaavan naapuriamme alueeltamme, niin pelottaa. Hävittäjäpäätöksen myötä Sanna Marinin hallituksesta voi tulla Suomen historian sotaisin hallitus. Surullista.

+2
RistoSuvanto
Sitoutumaton Hämeenlinna

varatuomari
kasvatustieteen maisteri
Kirja:TALOUSKASVUN JÄLKEEN Filosofinen tarina ahneudesta ja kasvun mahdollisuudesta. Elpo -kustannus 2013.
Olen Elpo ry:n puheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu