Kunnianloukkauksesta

Täällä on jo useamman blogin verran ollut keskustelua KKO:n tuoreesta kunnianloukkausta koskevasta ennakkopäätöksestä: A (Vehkoo) ja B (Lokka) . https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/kko20221.html

Kunnianloukkauksesta sanotaan näin:

”3. Kunnianloukkaus on säädetty rangaistavaksi rikoslain 24 luvun 9 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan kunnianloukkauksesta tuomitaan sakkoon se, joka 1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka 2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista. Pykälän 3 momentin mukaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Pykälän 4 momentin mukaan kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

Johtopäätös sitten on:

”41. Korkein oikeus toteaa, että A:n esittämä kritiikki ei olisi yleistä yhteiskunnallista mielenkiintoa omaavan teemansa osalta edellyttänyt loukkaavien ilmaisujen käyttämistä. Huomioon ottaen kuitenkin erityisesti B:n itse julkisuudessa esittämät yhteiskunnalliset kannanotot, kirjoitusta ei kokonaisuutena arvioituna voida pitää rikoslain 24 luvun 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla selvästi sen ylittävänä, mitä on pidettävä hyväksyttävänä. A:n menettely ei siten täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä.”

Kun tästä näyttää olevan montaa eri mieltä, niin itse ainakin tulkitsen tämän niin, että kunnianloukkaus on edelleen säädetty rangaistavaksi. Kuitenkin, jos toinen nimittelee toista epäsopivasti, niin hänelle voi antaa samalla mitalla takaisin.

Toivon kuitenkin, samoin kuin moni on jo täällä sanonut, että tämmöinen kielenkäyttö pitäisi jättää kokonaan pois Puheenvuorossa. Asioista voidaan puhua ilman henkilöön meneviä nimittelyjäkin ja huomaan, että ylläpito on jo itsenäisesti puuttunutkin näihin.

 

 

RitvaPuolakka
Keskusta Oulu

Avojalakanen oululainen Raksilan tyttö. Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä, kauppateknikko ja merkonomi. Eläkkeellä oleva virkanainen, toimistotekniikan opettaja, yrittäjä ja äiti.

Kiristyskirjeiden uhrien auttaja. Lähidemokratiatoimikunnan varajäsen. Yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston varajäsen. Kirjastobridgeä Oulussa vuodesta 2019 ja pääkirjaston ollessa remontissa pelaamme City Biljardissa torstaisin klo 14. Tervetuloa! S-posti: ritva.puolakka(at)gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu