Perustuslakivaliokunnalle ja valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV)

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kiinnostuin pääministeri Sanna Marinin ateriaetuudesta. Laitoin tietopyynnön valtioneuvoston kansliaan (VNK), josta sain nähtäväkseni liitteenä olevan kirjanpidonotteen aamiaisista sekä tositteet ateriapalveluista.

Olen nyt saanut pyytämäni lisätiedot ajalta 1.1.2020-30.5.2021 ja oheisessa taulukossa esitetään aamiaiset ja ateriat niille kuukausille, joille ne ovat kohdistuneet ja jolloin niistä on nautittu. Aamiaisten ja aterioiden kokonaiskustannus on ollut 14.363,20 euroa.

Ateriapalvelujen tositteista selviää, että siellä olisi jopa neljän henkilön valmisaterialaskutuksia määrättyinä päivinä. Ostolaskut on salattu, joten aamiaisten osalta on mahdotonta sanoa, mitä on ostettu. Pyytämiesi elintarvikelaskujen osalta toteamme, että aamiaistarvikkeiden hankinnasta on tehty keskitetty toimittajasopimus ja niiden toimittaja on salassa pidettävä tieto julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella. Aamiaistarviketuotteita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan mukaan. Pyytämäsi tiedot eivät siten ole tältä osin luovutettavissa.”

Tarvikkeiden toimittajan tiedot eivät ole tässä relevantteja, paitsi jos ilmenee, että kysymyksessä on esimerkiksi sukulainen, jolloin voidaan perustellusti kysyä, onko kilpailutusta hankintoihin tehty, vai onko kyseessä ollut nepotismi. Sillä taasen on suuri merkitys mihin rahat on käytetty, eli ostettu veronmaksajien kustannuksella. Kun VNK ilmoittaa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan kiistämisperusteeksi, niin kiistän sen seuraavin perustein:

– Lähtökohtaisesti kyse on ollut alun perinkin perusteettomasta etuudesta, mikä pääministerin olisi tullut havaita jo etua hakiessaan, eli kuitteja toimittaessaan maksuun. Sanna Marinilla on hallintotieteiden maisterin tutkinto, joten hän ei voinut olla tietämätön, minkä lain mukaan pääministerille kuuluvat palkkiot ja edut määritetään. Koska pääministeri on laskuttanut valtiota, asia tulee selvittää perin pohjin, eli mitä on tilattu, milloin ja millä hinnalla. Sillä, että asiassa vedotaan JulkL 24.1 §:n 32-kohtaan, ei ole merkitystä. Perusteettomien aterioiden tilaamista ja aterioita koskevat tiedot eivät ole julkisuuslailla suojattavia, eikä tietojen luovuttaminen ole muutenkaan ristiriidassa lain kanssa.

– Asian julkinen intressi koskee sen selvittämistä, mitä todellisuudessa on tilattu ja hyväksytty valtion maksettavaksi, ei kenenkään syömisiä tai elintapoja sinänsä. Aluksi VNK ilmoitti, että pääministeri on kuukausittain tilannut valtion laskuun aamiaistarvikkeita noin 300 euron arvosta. Sen jälkeen VNK ilmoitti, että siellä on ollut ateriapalvelukin ja summa nousi 850 euroon kuukaudessa. Kuitenkin oheisesta taulukosta selviää, että vuonna 2021 vakiintunut käytäntö on ollut jo keskimäärin 925 e/kk. Huomattavaa on, että esimerkiksi huhtikuussa 2020 ateriat olivat yhteensä 2.049,54 euroa.

– Kun otetaan huomioon se, että pääministerin perheeseen kuuluu vain kolme henkilöä, kuukaudessa aterioihin ja elintarvikkeisiin kulutetut summat ovat erittäin huomattavia, jopa poikkeuksellisen suuria. Tilastokeskuksen varsin pitkäaikaisten tilastojen perusteella lapsiperhe kahdella huoltajalla käyttää elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin noin 650 euroa kuukaudessa suhteutettuna vuoden 2020 elinkustannuksiin. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__ktutk/statfin_ktutk_pxt_001.px/table/tableViewLayout1/

Pääministerin perheeseen kuuluvat Marin itse, mies ja 3-vuotias pieni lapsi. On epäuskottavaa, että perhe käyttäisi vain elintarvikkeisiin ja aterioihin kuukaudessa jopa 1.400 euroa enemmän kuin tavalliset suomalaiset lapsiperheet. Kun Marin on etuja saadessaan todennäköisesti syönyt myös muualla kuin Kesärannassa, on lähtökohtaisesti epäilyttävää, että aterioita on katsottu kohtuullisiksi jopa yli 2.000 eurolla kuukaudessa. Asiassa on siten syytä epäillä, että VNK:n hyväksymistä kuiteista voi löytyä muitakin tarvikkeita, joita on tilattu ja maksatettu valtion laskuun. Jos näin on, kyse on erittäin vakavasta asiasta, jossa tulee selvittää paitsi edunsaajan tilaukset perinpohjin, myös se, ketkä laskut ovat hyväksyneet.

Asiassa on tehty rikosilmoitus ja poliisi on ilmoittanut, että esitutkintaa ei toimiteta. Sanna Marinin osalta on todettu, että asia kuuluu perustuslakivaliokunnalle ja VNK:n osalta muille forumeille. Mielestäni VTV on paras forumi tutkimaan ja tarkastamaan VNK:n menettelytavat ja niiden oikeellisuuden nyt, kun VTV on hakemassa uskottavuutensa valtion varjojen tarkastajana takaisin.

Verottajan normien ohittamisella maan tavalla, voidaan pitää jo laittomuuden huippuna, koska ei ”maan tapa” voi mennä Suomen lakien yli silloin, kun meillä on lait olemassa. Ateriaetuutta säätelee verolait ja palkkojen osalta kirjanpitolait. Meillä on määritelty ministeripalkkiolaki ja nyt kun Marinille on maksettu palkkaa ohi palkkakirjanpidon, on itse asiassa toimittu harmaan talouden sääntöjen mukaisesti. Lisäksi ateriaetu on saajakohtainen, joten sitä ei edes alunperinkään olisi voinut ulottaa koskemaan perheenjäseniä. Lakeja ei siis koskaan saa tulkita voimassa olevien lakien vastaisesti.

Poliisin päätöksessä sanotaan: ”VNK:n antaman selvityksen mukaan VNK on ainakin vuodesta 2007 noudattanut hallintokäytäntöä, jonka mukaan Kesärannassa asumiseen liittyvänä palveluna pääministerille tarjotaan ateriapalveluita pääministerin asuessa virka-asunnossa.”

Iltalehti, 27.6.2021: ”Pääkirjoitus: Poliisin päätös pääministerin ateriaedusta jätti paljon auki”

https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/a3432436-cedb-436f-a90f-61fab074ab45

Ensinnäkin, jos VNK:n antama selvitys pitää paikkansa, kuka on luonut ”vakiintuneen käytännön” ateriaedusta vuonna 2007?

Käytäntö on outo, jos ajatellaan esimerkiksi, mitä entinen ministeri ja kansanedustaja Kimmo Sasi on kertonut. Hän toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2006, kun valiokunta teki mietinnön ministeripalkkiolaista: ”Pääministerin etu koski vain asumisetua. Ateriaetu on eri asia kuin asumisetu. Millään tavalla etuutta ei ulotettu ateriaetuun”, Sasi on kertonut.”

Selvitettävä on, kuka on luonut ”vakiintuneen käytännön” ja ”maan tavan” ateriaedusta vuonna 2007, kun lakitekstissä ei puhuta ateriaetuudesta mitään.

Verottajan normien mukaan Marinin asuntoetu ei voisi edes sisältää laajaa ateriaetua, koska ravintoetu on säädetty saajakohtaiseksi ja nyt tästä pääministerin ateriaetuudesta on ilmeisesti nauttinut koko perhe ja ainakin yksi perheen ulkopuolinenkin jäsen. Lisäksi kirjanpidollisesti kaikki, mitä ei ole normitettu verottomaksi, on veronalaista tuloa, josta on pidettävä palkkakirjanpitoa, toimitettava ennakonpidätys, perittävä sivukulut jne. Marinin kohdalla on kuitenkin maksettu palkkaa ohi kirjanpidon, eli toimittu harmaan talouden tyyliin. Laillisuus on myös kovalla koetuksella, koska Marin on nostanut ateriaetuudella palkkiota yli ministeripalkkiolain.

Mielestäni tämä tuo esille ainakin seuraavia huomioita:

1. Koska virkamiehet eivät ole poliisin mukaan vastuullisia, niin silloin heidän päällikkönsä, eli pääministeri Sanna Marin itse viime kädessä on.

2. Marinin noin 17.000 kuukausittaisella bruttotuloilla perhe ei olisi edes oikeutettu toimeentulotukeen, jota he ovat nyt tosiasiallisesti saaneet, sitä kuitenkaan hakematta, vaan ovat itse päättäneet etuudesta. Jos tavallinen ihminen saisi perusteettomasti toimeentulotukea, Kela perisi sen takaisin ja asia menisi myös oikeuteen.

3. Verottajan kannalta katsottuna 14.363,20 euron nettotulo tarkoittaa Marinin tulotasolla noin 30.000 euron bruttotuloa ja oikeuskirjallisuudessa jo 20.000 tulojen pimitys on rangaistava teko.

Meidän tulee kunnioittaa instituutioitamme, mutta tämän kevään aikana sekä VTV:n entisen pääjohtajan toiminta että VNK ja pääministeri ovat saaneet kovan kolauksen arvovallalleen ja tämä on aiheuttanut luottamuspulan. VTV:n osalta asia on hoidettu, mutta pääministerin ja VNK:n osalta selvitys on vielä tekemättä. Kansalaisten luottamus siihen, että meillä toimitaan voimassa olevien lakien mukaisesti, pitää palauttaa. Emme saa enää pitää yllä hyväveli-järjestelmiä ja rakenteellista korruptiota, vaan kun pääsemme näistä eroon, palautuu myös kansalaisten luottamus ja kunnioitus instituutioitamme kohtaan.

Edellä olevan perusteella pyydän, että perustuslakivaliokunta ja VTV ottavat tämän asian selvittääkseen. Ostolaskut pitää salauksesta riippumatta olla VTV:n tarkistettavissa. Samoin koko asia on selvitettävä juurta jaksain, eli mikä on selitys korkeille ateriakustannuksille, kuka nämä kaikki aamiais- ja aterialaskut on hyväksynyt kirjanpitoon vietäviksi, kenen määräyksestä palkkakirjanpitoa ei ole hoidettu asianmukaisesti ja onko Sanna Marin lupauksensa mukaisesti maksanut nämä perusteettomat ateriaetuudet takaisin veroseuraamuksineen.

+30
RitvaPuolakka
Oulu

Avojalakanen oululainen Raksilan tyttö. Yrittäjäaikoina 1990-luvulla asuin myös Sipoossa ja Helsingissä. Vantaalla asuessani 2016-19 mukaani tarttui bridge, jota vedän Oulun pääkirjastolla ja 2.9. alkaen jatketaan. Kansalaisaktiivi kiristyskirjeitä vastaan. S-posti: ritva.puolakka(at)gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu