Eheytyshoidot ovat rikollista toimintaa

Rikokselle ominaista on, että se aiheuttaa haittaa taikka vahinkoa henkilölle taikka instituutiolle. Lailla on määritelty erilaisia oikeushyviä, joihin rikos voi kohdistua. Yksi näistä oikeushyvistä joita lainsäädännöllä suojellaan on terveys.

Rikoslain 21 Luku 5§ määrittelee Pahoinpitelyn seuraavasti:

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Niin Psykologiliitto, World Psychiatric Association, American Psychological Association, American Psychoanalytic Association, American Psychiatric Association, sekä lukemattomat muut tahot ovat kaikki samaa mieltä siitä, että eheytyshoidot aiheuttavat ainakin merkittävää itsetunnon menetystä, ahdistusta, masennusta, sosiaalista eristäytymistä, itsevihaa, häpeän ja syyllisyyden tunnetta, seksuaalisia toimintahäiriöitä, itsetuhoisuutta sekä posttraumaattisen stressihäiriön oireita.

Täten eheytyshoidon toteuttaminen ainakin oman maallikkotulkintani mukaan täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön. On sietämätöntä, että tälläista toimintaa saa edelleen harjoittaa Suomessa. On ensiarvoisen tärkeää, että nyt valittu eduskunta sekä tuleva hallitus puuttuvat tähän toimintaan.

Robert Skinner
Kokoomus Kirkkonummi

20-Vuotias Kokoomusnuori. Poliittisesti aktiivinen. Ammatilta vartija. Liberaali.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu