Työn uusjaolla lisää hyvinvointia ja tehokkuutta

 

Lähivuosina ei ole odotettavissa mitään sellaista talouskasvua, joka toisi nerkittävän parannuksen työllisyysasteeseen. Siksi meidän on ryhdyttävä radikaaleihin toimenpiteisiin jotka minimoivat jatkuvasti korkean työttömyyden aiheuttamia vahinkoja.

Koska lisää työtä ei voi yht'äkkisesti taikoa mistään, on meidän keksittävä keinoja, joilla työtä voidaan sekä kitkatta siirtää henkilöltä toiselle, että jakaa useamman kesken. 

Vanha viisaus kertoo, että jakamalla syntyy lisää hyvää. Ja niin käy tässäkin tapauksessa. Mikäli jaamme työtä enemmän keskenämme, syntyykin yllättäen lisää hyvinvointia ja tuottavuutta.

Jokatapauksessa kaikkein tärkeintä on se, että saamme nuorisomme nopeasti työelämään. Nuorison syrjäytyminen työelämästä tulee yhteiskunnallemme nopeasti kohtalokkaan kalliiksi.

Ohessa malliksi muutamia ratkaisuehdotuksia työn uusjakoon:

1. Työtä vanhoilta nuorille:

– siivotaan kortistosta ikääntyneet työttömät (yli 55v?), joiden työkyky on heikentynyt ja joilla ei  todellisuudessa ole mitään kysyntää työmarkkinoilla. 

– siirretään julkiselta sektorilta ikääntyttä (yli 55v?), ei avainasemassa olevaa, työvoimaa varhaiseläkkeelle

– työvoimahallinnon toimenpiteet keskitetään ensisijaisesti nuoriin työhakijoihin

2. Työnjakoa rotaatiokitkaa pienentämällä:

– irtisanomissuoja minimiin (esim. Tanskan malli), joilloin työllistämiskynnys laskee ja työvoiman rotaatio paranee

– tulonsiirtobyrokratian purkaminen siirtymällä johonkin ehdotetuista kansalaispalkkamalleista

3. Oikeaa työtä tempputyön tilalle:

– lopetetaan tukityöllistäminen ja palkkatuet; Tilalle saadaan lisää oikeaa työtä ja vältetään tukien aiheuttamat markkinahäiriöt. Mahdollisesti säästyneet varat käytetään infrastrukstuuri-investointeihin ja korjausvelan purkamiseen.

4. Vapaaehtoista työnvaihtoa:

– työhönsä vilpittömästi tyytymättömien vapaaehtoinen irtisanoutuminen tehtävistään ja uuden mahdollisuuden antaminen vereksille voimille; Mikäli työmarkkinoille syntyy lisää rotaatiota, entistä useampi tehtävä saa ansaitsemansa tekijän. Liian moni roikkuu rystyset valkoisena epämiellyttävässä hommassa, koska työmarkkinoiden rotaatio on liian heikko ja mahdollisuudet saada seuraava mieluisampi tehtävä ovat heikot. Olemme itse tahattomasti (peloissamme) luoneet tämän työllistämisen tulpan työmarkkinoille.

 

Pitämällä itsekkäästi kiinni omista eduistamme, olemme kaikki häviäjiä. Epäitsekkyys ja yhteiseen hyvään pyrkiminen ovat vahvojen yhteiskuntien ja yhteisöjen tunnuspiirteitä.

Ahneus ja egoismi ovat tuhoavia voimia jotka kuihduttavat kansakuntaa syövän lailla. 

Lisää ehdotuksia ystävällisesti vastaanotetaan.

rutanen1965
Sitoutumaton Oulu

DI/ohjelmoija.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen jäsen. Kannatan valtiopainotteista sekataloutta sekä euroalueen hallittua purkamista.

"Valtioraha on kansantalouden tärkein työkalu"

MMT-infoa: www.modernmonetarytheory.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu