"Mielipidemonopolikupla"

 

Meillä ihmisillä on luontainen pyrkimys mielipidemonopoliin omassa sosiaalisessa ympäristössämme. Toisinsanoen haluamme itsellemme yksinoikeuden määritellä oikean ja väärän sekä tehdä siitä vallitsevan, yleisen käsityksen.

Vaikka tämä tarve on luontainen, on se samalla kuitenkin vahingollinen sosiaalisille suhteillemme, sillä mielipidemonopoin muodostaminen vaatii joko pehmeän tai kovan väkivallan käyttöä erimielisiä kohtaan.

Mielipidemonopolin toinen vahingollinen seikka on se, että vaikka mielipidemonopolia ylläpitävän henkilön käsitys saattaakin alunperin olla aivan yhdenmukainen todellisuuden kassa, se kuitenkin olosuhteiden muuttuessa erkanee siitä, sillä muiden mielipiteet ovat vaienneet tai liian heikkoja muuttamaan vallitsevaa monopolistista käsitystä. Ja kas näin oma henkilökohtainen "mielipidemonopolikuplamme" on syntynyt.

Ja kuten aina, se mikä pätee meihin ihmisyksilöihin pätee myös ihmisyhteisöihin; Yhteisöt, erilaiset ryhmittymät, puolueet ja  uskonnot pyrkivät saamaan omalle "totuudelleen" aseman mielipidemonopolina. Ja kuten ihmisyksilöidenkin tapauksessa, mielipidemonopolin saavuttamiseksi täytyy aina käyttää jonkinlaista väkivaltaa eritavoin ajattelevia muita ryhmiä kohtaan. Eriävien mielipiteiden tällöin pikkuhiljaa vaietessa alkaa kyseinen ryhmä erkaantua todellisuudesta omaan mielipidemonopolikuplaansa.

Mikään aikakausi ei ole yleensä täysin vapaa mielipidemonopolikuplista, sillä mielipidemonopolikupla on tila johon ajaudutaan helposti aivan itsestään, sillä se siis perustuu ihmisen perusinhimilliseen (negatiiviseen sellaiseen) ominaisuuteen.

Mielipidemonopoleja syntyy kuitenkin harvemmin ja epätodennäköisemmin silloin kun tiedonvälitys on vapaata, asenteetonta (unbiased) ja toista osapuolta kunnioittavaa. Toisinsanoen toimiva yhteiskunnallinen dialogi tuhoaa mielipidemonopolikuplat.

Totalitaarisissa järjestelmissä yhteiskunnnallinen dialogi puuttuu ja siksi niissä vallitsee aina mielipidemonpolikupla. Ja tällöin vallitsevalla ideologialla on todellisuudessakin suuri kannatus kansalaisten keskuudessa.

Oman aikakautemme mielipidemonpolikuplalle en ole keksinyt aivan osuvaa nimeä, sillä en ole tarkemmin tutkinut tämän ilmiön syntyhistoriaa, mutta työnimeksi olen antanut sille "maailmanpelastusideologia". 

"Maailmanpelastusideologia" perustuu ilmeisesti sille harhakäsitykselle, että maailman pahuus olisi poistettavissa ja hädässä olevat kansat pelastettavissa ulkopuolisin (länsimaiden, Euroopan, Suomen) ja yksipuolisin toimenpitein. Ilmeisesti tähän ajattelutapaan liittyy myöskin kuvitelma jonkinlaisesta hyvän ja pahan välisestä taistelusta.

Tällähetkellä pahin maailmanpelastusideologinen mielipidemonopolikupla on Ruotsissa, jossa ihmiset elävät orwellilaisessa kaksoistodellisuudessa; Kuplan sisällä edetään vakaasti kohti moniarvoista, monikulttuurista ja rasismivapaata Ruotsia, mutta samaan aikaan oikeassa todellisuudessa yhteiskunnan perustoiminnot ovat uhattuina.

Vastaava edellinen mielipidemonpolikupla oli 80-luvun rauhanliike, jossa "pahaa" edusti USA ja "hyvää" Neuvostoliitto. Tämä kupla puhkesi Neuvostoliiton kaaduttua.

Koska nämä ilmiöt vaikuttavat pysyviltä ja toistuvilta, pitäisi niitä alkaa tutkimaan myöskin tieteellisesti, jotta ne tunnistettaisiin helpommin ja niitä jatkossa syntyisi entistä harvemmin.

Odotankin jo suurella mielenkiinnolla omasta aikakaudestamme 10-20 vuoden kuluttua julkaistavia tutkimuksia ja kirjallisuutta.

rutanen1965
Sitoutumaton Oulu

DI/ohjelmoija.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen jäsen. Kannatan valtiopainotteista sekataloutta sekä euroalueen hallittua purkamista.

"Valtioraha on kansantalouden tärkein työkalu"

MMT-infoa: www.modernmonetarytheory.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu