Tilirahan muuttaminen keskuspankkirahaksi

 

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”

— Henry Ford

 

Vastoin yleistä käsitystä tilirahaa ei luo keskuspankki, vaan sitä luovat liikepankit tyhjästä antolainauksen yhteydessä (Talousdemokratia ry). Vastaavasti tiliraha häviää, kun velka maksetaan takaisin pankkin. Pankkien antolainausta rajoittaa vain ns. vähimmäisvarantovaatimus, jonka mukaan yhtä prosenttiyksikköä vastaava osuus antolainauskannasta tulee olla talletettuna keskuspankissa olevalla vähimmäisvarantotilillä. 

Tiliraha on siis velkaa ja tämä velka on liikepankkien, eikä keskuspankin vastuulla. Tästä liikepankkien "vastuunkannosta" saimmekin oivan esimerkin eurokriisin yhteydessä; Horjuvia liikepankkeja ja ylivelkaantuneita euromaita tuetaan yhä edelleenkin siten, että EKP:n pitää markkinakorot keinotekoisen alhaalla ns. LTRO-rahaelvytyksen avulla. 

Myöskin vastoin yleistä käsitystä tileillämme ei makoile rahaa odottelemassa käyttönottoa, vaan tilillä oleva numerosarja kertoo sen määrän käteistä minkä liikepankki on pyydettäessä velvoitettu toimittamaan meille. Todellisuudessa tilille "talletetut" rahat on lainattu eteenpäin pankkijärjestelmässä. Pankin horjuessa, tai pankkien keskinäisen luottamuksen heikentyessä, tilirahaa ei enää saakaan pankista ulos. Juuri tästä syystä kansalaiset tyhjentävät pankkiautomaatit käteisestä vakavien kriisien iskiessä talouteen.

Ainoaa virallista rahaa ovat liikkellä olevat kolikot ja setelit (Esim. Laki metallirahasta vahvistaa kolikot laillisiksi maksuvälineiksi.) Ne ovat ns. keskuspankkirahaa eli keskuspankin liikkeelle laskemia. Nykyinen rahajärjestelmämme on siis sekajärjestelmä, jossa keskuspankki luo käteisrahan ja liikepankit tilirahan. Olisikin loogisempaa, että kaikki rahanluonti olisi samoissa käsissä. Nyt liikkellä on siis kahdenlaista rahaa, joista vain toinen on virallisesti oikeaa. 

Yksi keskeinen ongelma on myöskin se, että nykyinen järjestelmä aiheuttaa automaattisesti inflaatiota, sillä lainaamalla luodulle rahalle on maksettava korko, joka vaatii rahamäärän jatkuvaa kasvattamista, mikä taas puolestaan aiheuttaa inflaatiota. Tällöin yksi rahan määritelmällisistä perusominaisuuksista, sen kyky säilyttää arvonsa, puuttuu.

Rahanluonti ja velanluonti tuleekin erottaa toisistaan jakamalla nykyiset liikepankit erillisiin talletus- ja antolainauspankkeihin

Talletuspankkien vähimmäisvarantovaatimus olisi 100% eli kaikki tallettajien varat olisivat aina keskuspankin vähimmäisvarantotilillä ts. keskuspankkirahana. Tällöin talletuspankit eivät voisi enää luoda rahaa myöntämällä luottoja. Tässä järjestelmässä inflaatio olisi matala (Benes&Kumhof) ja siksi talletustileille ei maksettaisi korkoa. Vähimmäisvarantojen vakuutena olisivat mm. keskuspankin taseessa olevat valtionvelkakirjat ja kultavaranto. 

Mikäli asiakas haluaa korkeampaa korkotuottoa, hän voi siirtää rahavaransa antolainauspankkiin. Antolainauspankki toimisi, kuten liikepankkien erheellisesti kuvitellaan nykyisinkin toimivan eli. rahan välittäjina säästäjiltä lainaajille. Antolainauspankkeihin tehdyillä talletuksilla ei olisi minkänlaista valtiontakausta.

Tilirahan muuttaminen keskuspankkirahaksi on esitetty jo 30-luvulla laaditussa ns. "The Chicago Plan":ssa (IMF, Benes&Kumhof). Suuren laman jälkeen ymmärrettiin, että rahan luominen liikepankkien antolainauksen kautta johtaa helposti ylivelkaantumiseen ja talouden ylikuumentumiseen sekä arvostuskupliin. Helpointa esitykseen perehtyminen on katsomalla Michael Kumhofin luento.

Länsimaista pisimmällä keskuspankkirahan käyttöönoton suunnittelussa on Islanti, jonka edellinen pääministeri teetti asiasta oman tutkimuksensa ja lisäksi myös Islannin uusi pääministeri on teettänyt KPMG-pankilla oman vastaavan selvityksensä.

Toivottavasti islantilaiset ovat lopulta niin rohkeita, että lähtevät kokeilemaan tätä uutta rahajärjestelmää.

Nykyistä euro-järjestelmää ei voi lähteä korjailemaan kaatamatta sitä. Mutta mikäli euro lopulta hajoaa, kuten itse oletan, ja palaamme takaisin omaan valuuttaan, tulisi meidän vakavasti harkita tätä uutta rahajärjestelmää .

 


+ korjailkaa vaan mikäli tekstissä on asiavirheitä

rutanen1965
Sitoutumaton Oulu

DI/ohjelmoija.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen jäsen. Kannatan valtiopainotteista sekataloutta sekä euroalueen hallittua purkamista.

"Valtioraha on kansantalouden tärkein työkalu"

MMT-infoa: www.modernmonetarytheory.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu