"Modern Money Theory (MMT)", by prof. Randall Wray (2015) — kirja-arvio

 

Riikka Söyringin vinkkaamana tilasin ja luin prof. Randall Wrayn teoksen "Modern Money Theory" (Thanks Riikka!).

Missourin yliopiston taloustieteen professori Randall Wray työryhmineen on työstänyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana uuden, rahatalousteorian, "Modern Money Theory" (MMT), perustuen vanhojen talousviisaiden kuten John Maynard Keynes, Karl Marx, Hyman Minsky, Georg F. Knapp, Abba Lerner etc. ajatuksiin.

Mitään uutta ei ole siis keksitty, vaan koottu yhteen viimeisen yli sadanvuoden ajalta vanhoja, ehkä jo unohdettujakin, talousviisauksia yhtenäiseksi ja kattavaksi rahatalousteoriaksi/malliksi. Yhtenäinen kokonaisuus on siis uutta, sisältö ei.

Mutta ensin kuitenkin hieman alustusta:

Nykyinen, vuodesta 1971 lähtien käytössä oleva, rahajärjestelmämme on ns. fiat-järjestelmä, missä liikkellä olevalla rahalla ei ole mitään reaalivastinetta. Liikkellä oleva raha on syntynyt kahta eri kautta: liikepankkien antolainauksen kautta, niiden luodessa uusia luottoja asiakkailleen, sekä valtion alijäämäisen kulutuksen kautta.

Rahan vastineena on siis abstraktio nimeltä velka, joko yksityinen tai julkinen. Mikäli velalliset eivät kykene maksamaan velkojaan takaisin pankkiin tai luottamus valtioon horjuu, romahtaa samalla koko velkarahajärjestelmä.

Käytännössä juuri kukaan ei ole tietoinen siitä, että käytössämme on velkarahajärjestelmä. Toinen keskeinen ongelma on se, ettei velkarahajärjestelmästä ole ollut olemassa yleisesti hyväksyttyä makrotalousmallia.

Nykyinen täysin käsittämätön realiteetti on siis se, että meillä on käytössä rahajärjestelmä, jonka toimintaa ei makrotasolla ymmärrä juuri kukaan!

MMT:n esittämät keskeiset teesit koskien valtiota, jolla on oma valuutta ("sovereign currency") ovat arkijärjellä ajateltuna täysin pöyristyttäviä, kuten esim:

  • valtio ei tarvitse verotuloja
  • valtio ei lainaa rahaa, vaan luo sitä itse
  • julkinen alijäämä muodostaa yksityisen sektorin rahavarannon
  • verotus saa ihmiset hyväksymään valtion liikkelle laskeman rahan käyttönsä

Mutta kuitenkin nyt kirjan luettuani olen täysin samaa mieltä niistä. En esitä tässä mitään perusteluja ko. teeseille, sillä silloin joutuisin kirjoittamaan koko MMT-kirjan suomeksi.

Nyt ymmärrän velkarahajärjestelmämme seuraavasti:

Se on pohjimmiltaan pelkkä velkasuhteiden (myös verovelan) kirjanpitojärjestelmä. Kaikki raha luodaan tyhjästä liikepankkien antolainauksen ja julkisen alijäämän kautta. Järjestelmän tärkein tehtävä on inflaation hallinta, joka tapahtuu "kovalla", vastasyklisellä vero- ja budjettipolitiikalla. Valtio ei tarvitse verotuloja eikä lainaa, sillä se luo tarvitsemansa rahan itse (*). Valtiontalouden alijäämä on välttämätön, sillä se muodostaa yksityisen sektorin rahavarannon. 

Kirja soveltuu kaikille talouden perustiedot (mm. taselaskenta) omaaville ja rahajärjestelmistä kiinnostuneille. Kirja on akateemisen tarkalla, mutta sujuvalla tyyliillä kirjoitettu ja vältellen hankalaa terminologiaa. Koska kirja on koostettu prof. Wray:n blogi-artikkeleista, on siinä jonkin verran ylimääräistä toistoa, joka toivottavasti korjataan seuraavaan painokseen mennessä. 

Itse asia on kuitenkin sen verran painavaa, että kirjan läpikäynti ajatuksen kanssa vie runsaasti aikaa, mutta mahdollisesta vaivasta huolimatta tämä kirja on varmasti hyvin tuottoisa investointi omaan aivokapitaaliin!

Hieman kevyempänä alkupalana kannattaa nautiskella Ville Iivarisen erinomainen "Raha – Mitä se on ja mitä sen tulisi olla?", ellei se ole jo tullut luettua.

Toivottavasti jo velkarahan 50v synttäreillä (v.2021) vihdoinkin yleisesti ymmärrettäisiin kuinka rahajärjestelmämme toimii!

 


 

(*) "Valtionvelka" on looginen mahdottomuus, sillä rahaa luova taho ei voi velkaantua ts. "omasta lompsasta ei voi lainata".

Julkinen alijäämä luo ns. ylijäämäreservejä liikepankkien keskuspankkitileille. Ylijäämäreservit muodostavat yksityisen sektorin rahavarannon, mikä on talouden toiminnalle täysin välttämätöntä.

Jostain syystä on muodostunut käytäntö, että keskuspankki konvertoi ko. reservit velkakirjoiksi ja maksaa siitä ylimääräistä korkoa liikepankeille ja eläkerahastoille. Tämä järjestely on kuitenkin täysin järjetön/tarpeeton/rikollinen. 


+ MMT ei ole kapitalismia eikä sosialismia, vaan pelkkä velkarahajärjestelmän makrotalousmalli ts. se kannattaa esittää oikeistolaisille oikeistolaisena makrotalousmallina ja vasemmistolaisille vasemmistolaisena makrotalousmallina.

+ Velkaraha on nerokas talousinnovaatio, mutta se on sekä ymmärretty, että toteutettu väärin. Tällähetkellä sahaamme moottorisahalla käynnistämättä sitä.

+ Euro on MMT-makromallin perusteella virheellinen, samoin EKP:n rahaelvytys/korkosupressio/LTRO.

+ MMT-makromallista voi myös suoraan päätellä, että EKP tulee lähivuosina painamaan liikepankeille maksettavan (pitkän) "valtionvelan"-koron nollaan. Näin toimitaan jo Japanissa, jossa liikepankeille ei enää makseta korkoa ja näin 230%/BKT-"valtionvelka" on pysynyt hyvin hallinnassa.

+ MMT:n alkuvaiheet ja sen keskeiset teesit prof. Wray:n videoluentona: "Modern Money Theory: Intellectual Origins and Policy Implications", (luento 60min + keskusteluosuus 45min)

 

rutanen1965
Sitoutumaton Oulu

DI/ohjelmoija.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen jäsen. Kannatan valtiopainotteista sekataloutta sekä euroalueen hallittua purkamista.

"Valtioraha on kansantalouden tärkein työkalu"

MMT-infoa: www.modernmonetarytheory.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu